AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Renata Agnieszka Jędraszczyk
Edukacja czytelnicza, Scenariusze

Biblioteka szkolna, jej zbiory i warsztat informacyjny - scenariusz lekcji z wykorzystaniem programu obsługi bibliotek MOL 2000+ w klasie I ponadgimnazjalnej

- n +

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem programu obsługi biblioteki szkolnej - MOL

Klasa: I ponadgimnazjalna

Przedmiot: Edukacja czytelnicza i medialna

Temat: Biblioteka szkolna, jej zbiory i warsztat informacyjny.

I. Cele:

a) ogólne: zapoznanie z księgozbiorem biblioteki, przygotowanie do korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki: katalogów kartkowych i komputerowych, kartotek zagadnieniowych, wskazanie dróg poszukiwania informacji w bibliotece.

b) operacyjne:
- uczeń wie: jak korzystać z katalogu alfabetycznego i rzeczowego biblioteki, jakie możliwości daje katalog komputerowy i jak z niego korzystać, jakie kartoteki zagadnieniowe znajdują się w bibliotece, gdzie odczytać sygnaturę książki,
- uczeń potrafi: samodzielnie wyszukać informacje na określony temat w katalogach i kartotekach zagadnieniowych, wyszukać książkę w katalogu alfabetycznym, rzeczowym, wg. UKD, w programie MOL odnaleźć serie wydawnicze.

II. Użyta strategia:
komputer, prezentacja Power Point, kartkowy katalog alfabetyczny i rzeczowy, kartoteki zagadnieniowe.

III. Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjne: powitanie, podział na grupy,
2. Przedstawienie tematu lekcji. Rozmowa z uczniami na temat dokumentów zgromadzonych w bibliotece (przypomnienie informacji o typach dokumentów-prezentacja),
3. Pogadanka i przypomnienie informacji o katalogach, kartotekach zagadnieniowych - prezentacja,
4. Karta katalogowa - informacje o książce na niej zawarte. Sygnatura, klasyfikacja UKD - prezentacja,
5. Przypomnienie schematu UKD - prezentacja
6. Ćwiczenia w grupach: rozdanie kartek z pytaniami. Przejście młodzieży do skrzynek katalogu alfabetycznego i rzeczowego, kartoteki zagadnieniowej, komputera z programem MOL.
7. Powrót do stolików przedstawienie przez młodzież odpowiedzi na zadane pytania.
8. Wskazanie na różnice w dostępności informacji w katalogach kartkowych i w katalogu komputerowym.

IV. Przykładowe pytania do części ćwiczeniowej:
Jaki książki Małgorzaty Musierowicz znajdują się w naszej bibliotece?
Wypisz 10 pozycji książek związanych z gastronomią.
Jakie materiały o anoreksji i bulimii znajdziemy w bibliotece ( szukaj w kartotece zagadnieniowej-1 grupa, program MOL-2 grupa)?

V. Podsumowanie zajęć

Opracowanie: Renata Jędraszczyk
nauczyciel bibliotekarz

Wyświetleń: 2364


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.