Katalog

Grażyna Sowa
Zajęcia zintegrowane, Konspekty

"Zwierzęta leśne" - konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II

- n +

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II

Jestem nauczycielką z dziesięcioletnim stażem pracy w szkole w klasach I-III. Pragnę się z państwem podzielić moimi spostrzeżeniami i propozycjami rozwiązań metodycznych dotyczących zajęć zintegrowanych wokół tematu "Leśne przygotowania do zimy". W zajęciach wykorzystałam podręczniki do zajęć zintegrowanych pt. "Wesoła Szkoła".


Temat: Zwierzęta leśne.

Cele:
Uczeń:
- potrafi odtworzyć w zabawie charakterystyczne cechy zwierząt,
- rozpoznaje zwierzęta leśne,
- potrafi znaleźć informacje w odpowiednich książkach i czasopismach,
- wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy, które wymagają naszej pomocy w okresie zimy,
- potrafi w twórczej ekspresji słownej przedstawić odpowiednie odczucia i przeżycia.
- wykonuje obliczenia z zastosowaniem pojęć z zakresu porównywania różnicowego,
- sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, układa zdania z rozsypanki wyrazowej.

Metody: pogadanka, samodzielna praca z tekstem, elementy dramy, ćwiczenia, giełda pomysłów, inscenizacja.

Formy: indywidualna, z całą klasą, grupowa zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: rebus liczbowy, książki i atlasy zwierząt, czasopisma "Przyjaciele z Zielonego Lasu", notatki z poprzednich zajęć, karty pracy z edukacji matematycznej i polonistycznej, maski do inscenizacji.

Przebieg zajęć:

1. N. Na dzisiejszych zajęciach będziemy opowiadać o zwierzętach wokół nas. Ale jakie to zwierzęta odgadnijcie sami. Na planszy macie różne działania. " Wykonaj działania. Zakreśl właściwy wynik. Litery na czerwonych polach czytane od góry dadzą rozwiązanie."

11 - 3     9 - mę?     8 - zwie
10 + 10     20 - rzę     19 - zi
19 - 5     14 - ta     16 - ją
13 + 0     0 - trwa     13- przed
13 - 6     8 - prze     7 - zi
9 + 6     15 - mą     16 - czy

Hasło: Zwierzęta przed zimą.

2. Przedstawianie przez dzieci, z wykorzystaniem dramy, grup zwierząt, które przygotowują się do zimy.
N. W jaki sposób zwierzęta przetrwają zimę?
Podział klasy na 3 grupy, każda losuje grupę zwierząt, którą będzie przedstawiać i pokazuje ruchem, gestem różne sposoby przygotowania się do zimy. Pozostałe dzieci odgadują, jak zwierzęta przetrwają zimę.
I - grupa: ptaki odlatujące do ciepłych krajów,
II - grupa: zwierzęta zapadające w sen zimowy,
III - grupa: zwierzęta, które nie zapadają w sen, robiące zapasy na zimę.

3. Szukanie i przedstawianie informacji z różnych źródeł, jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
N. Na ławkach macie przygotowane różne książki i czasopisma oraz notatki z informacjami, które nie zawsze są prawdziwe. Wasze zadanie polega na wybraniu odpowiednich książek i informacji lub poprawienie moich błędów(dzieci pracują w 3 grupach).
- Wybór przedstawiciela grupy, jego pomocnika do referowania i ilustrowania jego wypowiedzi.
I grupa- czyta fragment wiersza, wybiera nazwy ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów oraz odpowiednie ilustracje, pokazuje miejsca zimowania tych zwierząt.
II grupa- wyszukuje w czasopismach "Zwierzęta z Zielonego Lasu" zwierzęta zapadające w sen zimowy, wyszukuje ciekawe informacje o nich oraz ilustracje.
III grupa- w albumach, w spisie treści znajduje nazwy zwierząt, które nie zapadają w sen zimowy, opisują jak przygotowują się do zimy.

4. Rachunek pamięciowy. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.
N. Pewna wiewiórka o imieniu Ruda Kitka i chomik Kubuś robili zapasy na zimę. Jakie to zapasy , odgadnijcie sami, kolorując obrazek zgodnie z instrukcją a potem ułóżcie zdanie z rozsypanki wyrazowej i zapiszcie je w liniach.(Rysunki przedstawiają wiewiórkę z orzechem i chomika z ziarenkami zboża. Dzieci kolorują pola z odpowiednimi działaniami.)
- Wiewiórka zgromadziła w dziuplach orzechy i szyszki.
- Chomik przez całe lato zbierał ziarna zbóż.

5. Rozwiązywanie zadań z treścią na porównywanie ilorazowe.
N. Ruda Kitka i Kubuś nie potrafili policzyć swoich zapasów. Pomóżcie im.( Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania z treścią.)

Zad. 1
Wiewiórka Kitka zgromadziła na zimę orzechy i szyszki. Ma 14 orzechów a szyszek o 5 mniej. Ile szyszek ma wiewiórka? Oblicz i narysuj.

Zad. 2
Chomik zebrał ziarna zbóż. Ma 9 ziaren pszenicy, a żyta o 6 ziaren więcej. Ile ziaren żyta zebrał na zimę?

Zadanie dodatkowe: Które zwierzątko ma najwięcej zapasów? Porównaj ilości zapasów, wstaw odpowiedni znak: <, >, =. Oblicz różnice.

6. N. Dobrze się spisaliście, myślę, że już czas abyśmy swoje dzisiejsze wiadomości powtórzyli w inscenizacji pt. "Co słychać w lesie?"(inscenizacja w podręczniku Wesoła Szkoła kl. II)Uczniowie wcześniej przygotowali maski zwierząt.

7. N. Jak myślicie, co możemy zrobić, by pomóc zwierzętom przetrwać zimę? Swoje pomysły zapiszcie na kartkach. Te które zdobędą największą liczbę głosów powiesimy w "Kąciku pomysłów na 5+" i zrealizujemy w najbliższym czasie.

8. Ocena zajęć, samoocena dzieci

Propozycje tekstów do pracy w grupach:
Niedźwiedzie i świstaki gromadzą przez całe lato zapasy tłuszczu pod skórą, aby przetrwać lato zimę. Borsuki i chomiki śpią w norach, gdzie mają zgromadzone zapasy piłki. Czasami budzą się i śpiewają podjadają. Jeże śpią tańczą zagrzebane w śmieciach liściach. Zimą budzą się i wyruszają na poszukiwanie zapasów. Wiewiórki siedzą w jamach dziuplach i czasami szukają ukrytych w pobliżu jabłek orzechów i igieł sosny szyszek.

Jelenie, sarny, łosie i wilki też dobrze sobie radzą zimą. U ssaków jesienią wyrastają cieplutkie, gęste włosy futerka, a ptaki: sikorki, kosy, wróble, gile i zimorodki - chronią przed zimnem miękkie, gęste, puszyste poduszki pióra puchowe.

Opracowanie: mgr Grażyna Sowa

Wyświetleń: 10665


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.