Katalog

Elżbieta Irytowska
Geografia, Artykuły

Konkursy szkolne, czyli mój sposób na zainteresowanie ucznia przedmiotem.

- n +

Konkursy szkolne, czyli mój sposób na zainteresowanie ucznia przedmiotem

Konkursy szkolne to jeden ze sposobów zainteresowania ucznia danym przedmiotem. Odpowiednio przygotowane dają możliwość sprawdzenia się i zabawy wszystkim uczniom. Olimpiady przedmiotowe dają szansę najzdolniejszym na rozwijanie i pogłębianie swoich zainteresowań. Co pozostaje uczniom przeciętnym? Każdy z nich ma jakieś ukryte możliwości, trzeba mu je tylko pomóc odkryć.

Jako nauczyciel geografii co roku organizuję konkursy z tego przedmiotu, dotyczą one różnej tematyki, przybierają różną formę. Przeglądając czasopisma geograficzne, zetknęłam się z różnymi pomysłami konkursów. Szczególnie interesująca formę ma konkurs wieloetapowy, który można modyfikować w zależności od potrzeb. Zainspirowana tymi pomysłami zorganizowałam konkurs o ciekawostkach Polski i świata, któremu nadałam tytuł "Wielki Konkurs geograficzny". Głównym celem konkursu było rozbudzenie zaciekawienia geografią oraz kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Nie ukrywam, że założeniem było wciągniecie jak największej liczby uczniów do zabawy. Konkurs trwał przez kolejnych 10 tygodni, w ciągu których uczniowie samodzielnie szukali odpowiedzi na pytania i zadania. Przedstawię teraz regulamin konkursu, dodając, że każdy może sobie go dowolnie modyfikować.

Regulamin:
1. Konkurs trwa 10 kolejnych tygodni.
2. Co tydzień ogłaszane są pytania i zadania umożliwiające uzyskanie 15 punktów.
3. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy dostarczyć w formie pisemnej należy dostarczyć do nauczyciela geografii w ciągu 7 dni od ogłoszenia pytań.
4. Każdy uczestnik, który w ciągu kolejnych 10 tygodni zdobędzie 110 punktów otrzyma ocenę celująca, kto uzyska 90 punktów ocenę bardzo dobrą z geografii.
5. Po upływie 10 tygodni odbędzie się finał konkursu w formie testu, w którym udział weźmie 15 najlepszych uczestników.

Dla przykładu zamieszczam trzy, losowo wybrane, rundy konkursu:

Runda II
1. 1.XII.1959 roku 12 państw podpisało Układ Antarktyczny. Wymień te państwa i podaj ich stolice.
(3)
2. Podobieństwo nazw geograficznych - dopisz co one oznaczają i gdzie się znajdują:
a) Kolonia - Kilonia
b) Berno - Brno
c) Elbrus - Elburs
d) Ankara - Angara
e) Arktyka - Antarktyka
f) Dominika - Dominikana
g) Abadan - Ibadan
h) Lublin - Lubin
i) Żary - Żory
j) Niedzica - Nidzica (10)
3. Podaj nazwę najwyższej wolno stojącej budowli świata - wysokość i miasto. (1)
4. W której europejskiej stolicy znajduje się Złota Uliczka i czym się charakteryzuje. (1)

Runda VI
1. Miejscowości wymienione niżej leżą w Polsce. Wszystkie mają "coś" ciekawego, z czego słyną nie tylko w Polsce. Napisz, z czego znana jest dana miejscowość i gdzie leży:
Kowary Gierłoż Drzonków Jędrzejów Świerk Psary
Ujazd Zawoja Biały Bór Chodzież Bóbrka Koniaków
Bartków Święta Lipka Wenecja (15)

Runda VII
1. Podaj współrzędne geograficzne Warszawy. Gdzie leży ten punkt? (2)
2. Podaj nazwę punktu przeciwnego do zenitu i co on oznacza. (1)
3. Wyjaśnij co oznaczają nazwy: perć, nunatak, jurta, loksodroma (4)
4. Od czego pochodzi nazwa południowoamerykańskiego państwa Ekwador. (1)
5. Tradycyjnie na początku roku odbywa się w Europie Konkurs Czterech Skoczni. Podaj nazwę miast i państw, w których ten konkurs się odbywa. (4)
6. Podaj nazwiska odkrywców i podróżników:
a) jako pierwszy Polak opłynął samotnie kulę ziemską w 1967 - 69 r.
b) przepłynął Atlantyk, odkrył Amerykę w 1492 r.
c) trzykrotnie opłynął świat, odkrywając miedzy innymi Nową Kaledonię, Hawaje i wschodnie wybrzeża Australii. (3)

Regulamin konkursu pozwala nauczycielowi na układanie pytań i zadań związanych z dowolną tematyką geograficzną. Znajdują się tu pytania łatwe, trudniejsze, podchwytliwe.

Do konkursu przystąpiło ok. 70 uczniów. Do końca wytrwało 53, co pozwala mi stwierdzić, że zadania były ciekawe, a konkurs wzbudził zainteresowanie wśród uczniów. Dodatkowo nadmieniam, ze wymagał systematyczności przez 10 kolejnych tygodni, co ma swój aspekt wychowawczy. Każdy z uczestników otrzymał oceny z geografii wg regulaminu i dodatkowo dyplom uczestnictwa. Test finałowy wyłonił spośród 15 najlepszych uczestników zwycięzców. Test finałowy zawierał tematykę poruszaną w kolejnych rundach oraz zadania i umiejętności jakie powinien posiadać każdy geograf. Uważam, że taka forma może konkursu może zachęcić uczniów do przedmiotu, a młodych pasjonatów do samodzielnych poszukiwań i do czytania literatury geograficznej, popularnonaukowej.

Opracowanie: Elzbieta Irytowska
nauczyciel geografii

Wyświetleń: 4766


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.