AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Jagodzińska
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program własny dla zespołu tanecznego

- n +

Program własny dla zespołu tanecznego

WSTĘP

Spełniając oczekiwania uczniów klas I-III zorganizowałam zajęcia pozalekcyjne, gdzie uczeń może swobodnie pracować w grupie zainteresowanych rówieśników, nad poszerzaniem swoich wiadomości i kształtowaniem umiejętności muzycznych.

Najbliższą dziecku i najłatwiejszą formą kontaktu z muzyką jest ruch, który stanowi podstawę rozwoju uzdolnień muzycznych. Udział w zespole pomaga w zaspokojeniu naturalnych potrzeb prezentowania siebie i swoich uzdolnień na forum szkoły i środowiska. Zabawy muzyczno-ruchowe zaspokajają tak żywą u dziecka potrzebę poruszania się. Nie bez znaczenia jest także promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz kulturalnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Ponadto terapeutyczna funkcja muzyki, sprzyja kształtowaniu pozytywnych postaw i cech osobowości młodego człowieka. Muzyka zaspokaja potrzebę przeżyć estetycznych i jest przyczyną bezinteresownych wzruszeń. Oprócz działania relaksującego pobudza do podejmowania szybkich decyzji, kształci wolę, a wykonywanie poleceń w swobodnej, radosnej atmosferze łagodzi kompleksy, nieśmiałość i lęk.

Kontakt z muzyką ma znaczenie dla prawidłowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego dzieci, dlatego chęć prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych, a także brak gotowych programów do wykorzystania w pracy z zespołem tanecznym, skłoniły mnie do podjęcia próby napisania programu własnego.


CELE EDUKACYJNE

 • Przygotowanie uczniów do świadomego korzystania z dorobku rodzimej kultury muzycznej.
 • Rozwijanie zdolności celowego i twórczego działania za pomocą środków muzycznych.
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi krokami i układami tańców regionalnych i narodowych.
 • Rozbudzanie zainteresowań ćwiczeniami gimnastycznymi przy muzyce.
 • Rozwijanie wrażliwości na muzykę.
 • Kształcenie głosu i słuchu muzycznego.
 • Kształcenie poczucia rytmu ( rozwijanie wrażliwości na dynamikę, tempo, metrum ).
 • Kształcenie poczucia formy.
 • Rozbudzanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej.
 • Wyrabianie poczucia solidarności z grupą i współodpowiedzialności w pracy zespołowej.
 • Wyzwalanie radości i optymizmu poprzez wspólne zabawy muzyczno-ruchowe.
 • Osiąganie zadowolenia i satysfakcji z własnych osiągnięć twórczych.
 • Umiejętność włączenia się w życie kulturalne swojego regionu, pogłębianie związku z kulturą regionalną.
 • Promowanie dorobku artystycznego uczniów w szkole i środowisku.
 • Udział w przeglądach, festiwalach, konkursach.
 • Wdrażanie do pożytecznego spędzania wolnego czasu.
 • Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

  TREŚCI KSZTAŁCENIA

 • Nauczanie piosenek dziecięcych jednogłosowych.
 • Tworzenie akompaniamentu naturalnego ( pstrykanie, tupanie, klaskanie).
 • Nauka podstawowego kroku i figur tanecznych - tańce narodowe (krakowiak, polonez).
 • Nauka tańców regionalnych.
 • Opracowanie prostych układów tanecznych.
 • Nauka ilustracji ruchem treści poznanych piosenek oraz odgrywanie scenek dramowych na określony temat.
 • Zabawy ruchowe ze śpiewem.
 • Opracowanie układów ćwiczeń gimnastycznych z elementami tanecznymi.

  ZABAWY RUCHOWE ZE ŚPIEWEM

  Biorąc pod uwagę elementy przeważające w danej zabawie rozróżnia się:
 • zabawy rytmiczne, związane ściśle z rytmem piosenki, w których stosuje się proste elementy ruchu, jak: chód, bieg, podskoki obunóż, z nogi na nogę, klaskanie, obroty...
 • zabawy taneczne, przygotowują do form tanecznych, w których z opanowanych elementów powstaje mały układ taneczny do śpiewanej przez dzieci piosenki;
 • zabawy inscenizowane, oparte na tekście piosenki, ilustrują ruchem jej treść (często dzieli się dzieci na grupy, z których każda odgrywa swoją rolę).

  Nauczanie zabaw ruchowych ze śpiewem należy rozpocząć od zapoznania z tekstem piosenki. W trakcie słuchania zapoznać dzieci z jej rytmem przez: wyklaskiwanie, wystukiwanie, wytupywanie.

  Ucząc złożonej zabawy (np. tanecznej) trzeba rozłożyć ją na części, oddzielnie je wyuczać i złożyć w całość.

  W zabawach o intensywnym ruchu i szybkim tempie unikać śpiewania piosenki przez wszystkie dzieci (może śpiewać wydzielona grupa, którą należy zmieniać).

  Trzeba pamiętać o stosowaniu przyborów, gdyż podnoszą atrakcyjność zajęć.

  OPOWIEŚCI RUCHOWE

  Opowieść ruchowa polega na układaniu kompozycji ruchowej lub słowno-ruchowej w taki sposób, aby powstała określona całość fabularna ilustrowana ruchem, której może towarzyszyć muzyka lub tekst. Inspiracją do tworzenia takiej kompozycji ruchowej może być np. słuchana muzyka, dzięki której dziecko ilustruje płynące niej nastroje za pomocą pantomimicznych i ruchowych improwizacji.

  RYTMICZNA INTERPRETACJA UTWORÓW INSTRUMENTALNYCH

  Przy słuchaniu muzyki dzieci ujawniają naturalną potrzebę ruchu. Najczęściej ruchami rąk spontanicznie reagują na element dominujący w danym utworze, wyrażają ruchem ogólną motorykę muzyki. Trzeba wykorzystać tę naturalną potrzebę wyrażania przeżycia muzycznego przez ruch.

  Bardzo ważny jest dobór utworu, a także wspólne opracowanie fraz muzycznych i poszukiwanie dla nich najodpowiedniejszych ruchów. Konstrukcja ruchowo- przestrzenna powinna być ruchowym obrazem utworu.

  TAŃCE POLSKIE

  Nauka tańców regionalnych i narodowych powinna przebiegać systematycznie i ze stopniowaniem trudności. Taniec choć nierozerwalnie związany jest z rytmem nie opiera się na jego wykonaniu, lecz na przypisanych mu tradycją figurach. Do opracowania układów tanecznych wybiera się najprostsze kroki i figury taneczne możliwe do wykonania i zastosowania w pracy z dziećmi. Naukę tańców narodowych należy rozpocząć od podstawowych kroków tanecznych, następnie figur, by z czasem połączyć je w krótkie układy taneczne.

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE

  Magnetofon, kasety i płyty z utworami muzycznymi, instrumenty perkusyjne, rekwizyty do ćwiczeń gimnastycznych przy muzyce (szarfy, obręcze, piłki), stroje, elementy scenografii i dekoracji, rekwizyty do inscenizacji.

  FORMY I METODY REALIZACJI

  METODY PRACY

  - analityczno-percepcyjna: praca nad piosenką, analiza słuchowa;
  - problemowo- twórcza: zadania twórcze angażujące myślenie i inwencję muzyczną;
  - ekspozycji: koncerty, spotkania, prelekcje;
  - organizowanie i rozwijanie działalności muzycznej uczniów: prezentowanie swych umiejętności indywidualnie i zbiorowo np. na konkursie, przeglądzie, uroczystości szkolnej czy środowiskowej.

  FORMY PRACY

  - śpiew i ćwiczenia głosowe;
  - ruch przy muzyce - tańce, układy rytmiczne, układy ćwiczeń gimnastycznych z elementami tanecznymi;
  - słuchanie muzyki: prezentacja muzyki ludowej i klasycznej;
  - tworzenie muzyki: praca nad układami ruchowymi do piosenek, układanie prostych akompaniamentów.

  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

  W efekcie realizacji programu po roku działalności zespołu uczeń potrafi:
 • Poprawnie śpiewać piosenki opracowane na zajęciach zespołu.
 • Zna podstawowe kroki opracowanych tańców i układów ruchowych do piosenek i utworów muzycznych.
 • Zna i potrafi zaprezentować układy ćwiczeń gimnastycznych przy muzyce.
 • Umie zachować dyscyplinę wewnętrzną wyrażającą się gotowością do wykonywania zadań.
 • Zna repertuar, który pozwala mu na udział w różnych uroczystościach, konkursach przeglądach.
 • Osiąga zadowolenie z uczestniczenia w zajęciach zespołu poprzez satysfakcję z udanych występów i efektów wspólnej pracy.
 • Umie współpracować w zespole, odczuwa poczucie więzi i odpowiedzialności za wspólną pracę.
 • Potrafi pożytecznie i aktywnie spędzić wolny czas.
 • Odczuwa potrzebę częstego kontaktu z muzyką.
 • Wie, jak promować szkołę w środowisku.
 • Umie włączać się w życie kulturalne swojego regionu.

  UWAGI O REALIZACJI

  Radość i zadowolenie dzieci, daje dużo satysfakcji także opiekunowi, dlatego praca z dziecięcym zespołem tanecznym jest bardzo wdzięcznym zajęciem. O powodzeniu ćwiczeń i zabaw ruchowych w dużej mierze decyduje prowadzenie tej formy zajęć oraz odpowiednia organizacja. Należy pamiętać o sumiennej i rzetelnej pracy podczas każdego spotkania czy występu. Nadchodzący rok szkolny 2001/2002 to rok szczególny dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Nasza szkoła otrzyma sztandar i będzie obchodziła jubileusz 50-lecia swego istnienia. Dla uświetnienie jubileuszu i innych uroczystości szkolnych (Dzień Rodzinki, Dzień Edukacji, Światowy Dzień Ochrony Środowiska) powstał zespół odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom uczniów, szkoły i środowiska lokalnego. W bezpłatnym kole zainteresowań, które poprowadzę społecznie, zajęcia będą się odbywały w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Mam nadzieję, że grupa osiągnie pewien poziom umiejętności, które pozwolą na swobodne prezentowanie swoich muzycznych osiągnięć przed społecznością szkolną i lokalną.

  LITERATURA

  1. E. Lipska, M. Przychodzińska: Muzyka w nauczaniu początkowym, Warszawa 1991
  2. R. Ławrowska: Muzyka i ruch, Warszawa 1988
  3. K. Nowakowska: Rytm - muzyka - taniec, Kielce 1991
  4. K. Przybylska: Zabawy i ćwiczenia muzyczno - ruchowe w klasach I-III, Warszawa 1975
  5. J. Siemkowicz: Ćwiczenia muzyczno - ruchowe, Warszawa 1973

  Opracowanie: mgr Ewa Jagodzińska
  nauczyciel nauczania zintegrowanego w SP nr 20 w Płocku

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4567


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 3  Ilość głosów: 1

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.