AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Jurasz
Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Jesienne warzywa - konspekt dziennego ośrodka pracy w szkole życia dla dzieci w szóstym roku nauki

- n +

Jesienne warzywa - konspekt dziennego ośrodka pracy w szkole życia dla dzieci w szóstym roku nauki

Cele:
- nauczenie rozróżniania jesiennych warzyw
- nauczenie robienia zakupów (warzywa)
- poznanie sposobu krojenia warzyw
- kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożem
- higiena spożywania warzyw
- wdrażanie do samoobsługi
- rozwijanie umiejętności działania w grupie i na rzecz grupy
- wdrażanie do opieki i pomocy mniej sprawnym kolegom

Metody:
- praktycznego działania ucznia
- obserwacja kierowana i spontaniczna
- swobodna pogadanka
- wzmocnienia pozytywne
- terapia przez pracę (wykonanie sałatki warzywnej)

Formy:
- indywidualna
- praca z całą grupą

Środki:
tablica obecności, znaczki obecności, etykiety z dniami tygodnia, rysunki do pokolorowania, duże plansze przedstawiające jesienne warzywa, etykiety z napisanymi nazwami warzyw, naturalne warzywa, mydło, ręczniki, miski, talerze, noże, łyżki, widelce, talerzyki, fartuszki, chusteczki na głowę, czapki kucharskie, pieniądze

Czas trwania zajęć: cztery godziny lekcyjne


ZAJĘCIA WSTĘPNE

1. Powitanie

Dzieci wchodzą do klasy, nauczyciel prosi, aby dzieci usiadły na dywanie w kręgu.
Nauczyciel wita się z uczniami głośnym "dzień dobry". Podaje każdemu dziecku rękę i mówi np. "dzień dobry Karolinko".
Nauczyciel bierze kłębek wełny, Trzymając koniec nitki rzuca kłębek do jednego dziecka i mówi coś miłego np. "Masz ładną bluzę, Marcin". Marcin postępuje podobnie, rzucając kłębek do następnego kolegi lub koleżanki. W ten sposób każdy uczestnik zajęć usłyszy coś miłego. Następnie uczniowie wspólnie z nauczycielem starają się zwinąć wełnę tak, by nie poplątać.

2. Sprawdzenie obecności

Nauczyciel wyciąga pojemnik z etykietami dzieci i mówi: "Czy dzisiaj przyszła do szkoły Monika? Proszę podejdź do mnie. Znajdź swój znaczek. Przypnij na tablicy obecności." W ten sposób postępują wszystkie dzieci. Dziewczynkę na wózku podwozi koleżanka. Magda przypina swój znaczek na odpowiedniej wysokości.
Nauczyciel pyta: "Czy wszystkie znaczki zostały zawieszone?"
Uczniowie odpowiadają: "Tak"
Nauczyciel pyta: "Co to znaczy?"
Uczniowie odpowiadają: "Wszyscy uczniowie są dzisiaj w szkole."

3. Określenie dnia tygodnia

Nauczyciel wyciąga etykiety z dniami tygodnia. Czyta je po kolei, pokazuje i kładzie przed uczniami.
Nauczyciel pyta: "Jaki dzień tygodnia mamy dzisiaj?" Uczniowie odpowiadają (jest środa). Nauczyciel mówi: "Środa jest trzecim dniem tygodnia."
Nauczyciel poleca, aby uczniowie wybrali odpowiednia etykietę. Po wybraniu dobrej etykiety, nauczyciel lub dziecko które potrafi odczytać następuje głośne odczytanie. Nauczyciel kładzie etykietę pośród pozostałych i pyta: "Jaki dzień tygodnia będzie jutro?" Uczniowie odpowiadają " czwartek". Nauczyciel postępuje podobnie pytając, jaki dzień był wczoraj. Jeden z uczniów zawiesza etykietę z dzisiejszym dniem tygodnia na tablicy. Nauczyciel prosi, aby uczniowie wymienili po kolei wszystkie dni tygodnia.
Nauczycie mówi:
- Wymień po kolei wszystkie dni tygodnia.
- W które dni chodzimy do szkoły?
- W które dni odpoczywamy?
(Jeśli uczniowie mają problem z prawidłową odpowiedzią, nauczyciel odpowiada sam.)

4.Określenie pogody

Nauczyciel prosi, aby uczniowie spojrzeli za okno i pyta:
- Jaka jest dzisiaj pogoda?
- Czy, gdy szliście do szkoły było ciepło czy zimno?
- W co byliście ubrani, gdy szliście do szkoły ?
- Spójrzcie na niebo, czy są na nim chmury?
- Czy świeci słońce?
- Czy pada deszcz?
- Jak wyglądają drzewa?
- Czy wieje wiatr?
Nauczyciel wyciąga etykiety pogody. Rozkłada je. Są to rysunki przedstawiające słońce, słońce z chmurką, chmury, deszcz, śnieg itp.
Zadaniem uczniów jest wskazanie etykiety, która przestawia dzisiejszą pogodę. Jedno z dzieci wiesza wybraną etykietę obok etykiety z dniem tygodnia.

OBSERWACJA

Nauczyciel pyta: "Jaką mamy porę roku?"
W razie problemów podpowiada: "Czy jest zima? Czy jest lato? Czy jest jesień? Czy jest wiosna?" Nauczyciel i uczniowie wspólnie ustalają, że jest jesień.
Nauczycie przypomina: "O czym rozmawialiśmy wczoraj?" Uczniowie odpowiadają: "O jesiennych owocach."
Nauczycie wyciąga duże plansze przedstawiające jesienne warzywa
i pyta:
- Co to jest? (marchew, pietruszka, ziemniaki, seler)
- Kto wie, jak nazwać jednym słowem to, co wymieniliście?
(warzywa)
Nauczyciel przypina do tablicy etykiety z nazwami warzyw, które są na rysunkach i mówi : "Poszukaj podpisu do pierwszego warzywa np. marchew". Wybrane dziecko próbuje odszukać. Jeśli dzieci nie potrafią, pomaga nauczyciel. Podobnie nauczyciel postępuje z innymi podpisami. Nauczyciel chwali dobrze wykonane zadanie i dobre chęci ze strony dzieci.
Nauczyciel prowadzi z uczniami rozmowę:
- Kto lubi jeść warzywa? (zwrócenie uwagi na wartości odżywcze warzyw
- i owoców)
- Gdzie można kupić warzywa? (targ, sklep)
- Czym płacimy w sklepie, na targu?
Nauczyciel demonstruje monety: 1 zł., 2 zł., 5 zł. i pyta: "Ile tu jest monet? Powiedz, jakie to monety?" Jeśli dzieci nie potrafią, nauczyciel pomaga.
Nauczyciel pyta: "Co można zrobić z warzyw? (jeśli uczniowie nie wiedzą, nauczyciel podpowiada np. "sałatkę")"
Nauczyciel pyta: "Co potrzebne będzie do zrobienia sałatki warzywnej?" Uczniowie podają różne propozycje.
Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala, że potrzebne będą następujące składniki: marchew, pietruszka, seler, por, ogórki kiszone, jabłka, groszek, jajka, majonez, sól, pieprz (nauczyciel przypina do tablicy etykiety zakupów).
Nauczyciel zapowiada wycieczkę: "Chciałabym, abyśmy wspólnie zrobili smaczną sałatkę. Tą sałatką poczęstujemy rodziców. Najpierw jednak musimy zrobić zakupy. Wybierzemy się na targ, który znajduje się niedaleko naszej szkoły. Na targu kupimy wszystko to, co będzie nam potrzebne do zrobienia sałatki."
Nauczyciel mówi każdemu uczniowi, co ma kupić np. "Daria, ty kupisz trzy marchewki, Monika dwie pietruszki, Magda puszkę groszku itd. Przed wyjściem każdy z was otrzyma w portmonetce pieniądze. Trzeba będzie uważać, aby nie zgubić."
Nauczyciel przypomina, jak należy zachowywać się idąc na wycieczkę oraz na targu:
- idziemy parami
- nie oddalamy się od pań
- przy straganie ustawiamy się jeden za drugim
- do osoby, która sprzedaje warzywa mówimy "dzień dobry, proszę o....", dajemy pieniądze, czekamy na resztę, mówimy "dziękuję, do widzenia"
Uczniowie z nauczycielem udają się do szatni, gdzie się ubierają. Czynności te uczniowie wykonują pod kierunkiem nauczyciela. Nauczyciel pomaga w ubraniu się dziewczynce na wózku.
Gdy wszyscy są gotowi nauczyciel przypomina, co każdy uczeń ma kupić na targu, następnie daje uczniom pieniądze.


1. Wycieczka

W opiece nad dziećmi podczas wycieczki pomaga drugi nauczyciel.
Po przyjściu na targ uczniowie, którzy mają kupić warzywa i jabłka, ustawiają się przy jednym ze straganów i pod kontrolą nauczyciela robią zakupy.
Po kupieniu warzyw i jabłek, uczniowie z nauczycielami podchodzą do sąsiedniego straganu. Ci uczniowie, którzy mają za zadanie kupić jajka, przyprawy, olej, ustawiają się jeden za drugim i pod kontrolą nauczyciela robią zakupy (uczeń na wózku jest podwieziony przez kolegę, ma za zadanie kupić sól i pieprz).
Po zakończonych zakupach nauczyciel mówi: "Kupiliśmy wszystko, czego potrzebujemy do zrobienia sałatki. Bardzo ładnie poradziliście sobie ze zrobieniem zakupów. Ustawimy się parami i wrócimy do szkoły."
Po powrocie do szkoły, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zdejmują kurtki, czapki i obuwie (uczniowi na wózku pomaga nauczyciel).
Po powrocie do klasy następuje przerwa śniadaniowa. Najpierw uczniowie idą do klasy po mydło i ręcznik, następnie idą do toalety
i łazienki. Myją ręce i twarz, wracają do klasy.
Nauczyciel mówi : "Teraz dyżurni nakryją do stołu, a ja pójdę do kuchni, poproszę panią kucharkę, aby ugotowała nasze warzywa.
Uczniowie dyżurni nakrywają do stołu, kładą podkładki, kubki, talerzyki. Nauczyciel wspierający kontroluje czynności.
Dzieci wyjmują kanapki, wybrane dziecko pod kontrolą nauczyciela nalewa herbatę. Nauczyciel życzy smacznego, wszyscy wspólnie spożywają śniadanie.
Po śniadaniu dyżurni sprzątają ze stołu.

KOJARZENIE

Wszyscy siadają przy stole, nauczyciel pyta:
- Gdzie dziś byliśmy?
- Po co tam poszliśmy?
- Kto kupił marchewkę?
- Kto kupił pietruszkę? (nauczyciel pyta kolejno o wszystkie zakupy)
- Po co zrobiliśmy te zakupy?
- Kogo poczęstujemy sałatką?
Nauczyciel przystępuje do omówienia sposobu wykonania sałatki. Nauczyciel zadaje pytania:
- Czym będziemy kroić?
- Jak trzymamy nóż? (nauczyciel pokazuje sposób trzymania noża, mocno akcentuje bezpieczeństwo)
- Na czym będziemy kroić?
- Czym będziemy mieszać?
- Jakie naczynia będą nam potrzebne?
- Co jeszcze jest nam potrzebne? (zwrócenie uwagi na konieczność posiadania nakryć głowy i fartuszków)

EKSPRESJA

Nauczyciel poleca dyżurnym przygotowanie naczyń. Dyżurni pod kontrolą przygotowują naczynia, deseczki. Nauczyciel prosi dzieci, aby ubrały fartuszki
i nakrycia głowy. Wszyscy idą do łazienki, aby umyć ręce. W tym czasie pani kucharka przynosi do klasy produkty ( warzywa są ostudzone i obrane). Po powrocie do klasy nauczyciel przydziela pracę np. "Daria będzie kroiła marchewkę, Monika pietruszkę, Magda będzie robiła majonez (Magda będzie mieszała majonez raz prawą ręką, raz lewą, pod kontrolą nauczyciela).
Nauczyciel mówi: "Pokrojone produkty wsypujemy do dużej miski."
Uczniowie wspólnie z nauczycielem przystępują do pracy.
Po pokrojeniu wybrany uczeń wsypuje sól i pieprz (tyle ile powie nauczyciel), Magda dodaje majonez, inny uczeń wspólnie z nauczycielem miesza sałatkę. Następuje degustacja. Nauczyciel mówi: "Pyszną sałatkę zrobiliście, myślę, że rodzicom również będzie smakowała. Najpierw posprzątamy, a potem zaniesiemy sałatkę do lodówki. Uczniowie z nauczycielem porządkują klasę. Następnie wspólnie zanoszą sałatkę do kuchni.

ZAJĘCIA KOŃCOWE

Nauczyciel prosi, aby uczniowie usiedli w kręgu (dziewczynka na wózku jest podwieziona przez ucznia). Nauczyciel mówi: "Dziękuję za mile spędzony czas. Dzisiejszy dzień był bardzo pracowity. Wszyscy pięknie pracowaliście. Spotkamy się jeszcze dzisiaj po południu, aby ugościć waszych rodziców pyszną sałatką."
Nauczyciel żegna każde dziecko przez podanie ręki i mówi: "Do zobaczenia po południu".

Opracowanie: Elżbieta Jurasz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7195


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.67Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.