AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Sochacka
Język polski, Sprawdziany i testy

Konkurs historyczno-literacki dla klas III gimnazjum (od starożytności do renesansu)

- n +

Konkurs historyczno-literacki dla klas III gimnazjum (od starożytności do renesansu)

ZASADY KONKURSU:
Konkurs może być przeprowadzony w klasie. Uczeń losuje pytanie. Jeśli odpowie na nie, przechodzi do dalszego etapu konkursu. Konkurs trwa do wyczerpania pytań.

PYTANIA:
1) Co to jest antropocentryzm?
2) Podaj główne hasło średniowiecza?
3) Podaj tytuł obrazu Jana Matejki, którego treść nawiązuje do wydarzeń z XVI wieku?
4) Kim był Stańczyk?
5) Jakie ważne wydarzenie historyczne miało miejsce w 1450 r. w Europie?
6) Skąd pochodziła królowa Bona?
7) Podaj główne hasło renesansu?
8) Kto jest autorem utworu "Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią"?
9) Co to jest hagiografia?
10) Wymień trzech średniowiecznych polskich kronikarzy?
11) Kiedy miał miejsce hołd pruski?
12) Kto panował w Polsce po Zygmuncie I Starym?
13) Na czyim dworze służył Roland?
14) Co oznacz imię Tristan?
15) Kim dla Tristana była Izolda o białych dłoniach?
16) Kto jest autorem słów: "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce"?
17) Jaki kształt miał stół, przy którym zasiadali rycerze króla Artura?
18) Kto najprawdopodobniej nazwał greckich bogów i przypisał im zakres działalności?
19) W którym wieku tworzył Sofokles?
20) Kto, według mitologii greckiej, ulepił człowieka z gliny i własnych łez?
21) Czym opiekowały się muzy?
22) Jakie ważne wydarzenie historyczne miało miejsce w 1453 r. w Europie?
23) Kiedy miał miejsce zjazd gnieźnieński?
24) Jak miał na imię pierwszy król Polski?
25) W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?
26) W jakim języku napisano większość średniowiecznych ksiąg?
27) Czyją córką była Antygona?
28) Kto wybudował labirynt, w którym uwięziono Minotaura?
29) Jaką zagadkę zadaną przez Sfinksa rozwiązał Edyp?
30) Jak starożytni Grecy tłumaczyli sobie zmianę pór roku?
31) Co zrobił dla ludzi Prometeusz?
32) Co znaczy słowo "fatum"?
33) Kto napisał "Pochwałę głupoty"?
34) Co znaczy słowo "tragedia"?
35) Jak miała na imię siostra Antygony?
36) Podaj tytuł najsłynniejszego działa, którego autorem jest Dante Alighieri?
37) Kto wynalazł druk?
38) Do kogo pisał swoje sonety Petrarka?
39) Co znaczą słowa: "memento mori"?
40) Co znaczą słowa: "carpe diem"?
41) Patronem jakiej dziedziny nauki jest św. Franciszek z Asyżu?
42) Jak miała na imię grecka bogini miłości?
43) Podaj dokładną datę bitwy pod Grunwaldem?
44) W którym roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę?
45) Kto jest autorem ołtarza w Kościele Mariackim w Krakowie?
46) Co to jest maszkaron?
47) Podaj 3 typy kolumn starożytnych?
48) Kto trzymał na swych barkach kulę ziemską?
49) W jaki sposób Dedal i Ikar opuścili Kretę?
50) Za co został ukarany Syzyf?
51) Jak nazywał się grecki bóg podziemi?
52) Jak nazywała się najstraszniejsza część Hadesu?
53) Dokąd, według mitologii greckiej, wędrowały dusze ludzi szlachetnych?
54) Symbolem jakiej cnoty stała się Penelopa?
55) Kto był konstruktorem konia trojańskiego?
56) Jak miała na imię żona Odyseusza?
57) Ile prac miał wykonać Herakles?
58) Kto, będąc dzieckiem, zadusił ogromne węże?
59) Kim był Charon?
60) Czym był Cerber?
61) Kto udał się po Eurydykę do Hadesu?
62) Co to jest katharsis?
63) Na czym polegał tragizm w tragedii starożytnej?
64) Kto na scenę teatru wprowadził trzeciego aktora?
65) Ile tez przybił na drzwiach kościoła w Witemberdze Marcin Luter?
66) Podaj tytuły dwóch fraszek napisanych przez J. Kochanowskiego?
67) Z jakiego języka pochodzi słowo "fraszka"?
68) Kto jest autorem "Trenów"?
69) Ile trenów napisał J. Kochanowski?
70) Komu przypisuje się autorstwo większości Psalmów z Biblii?
71) Ile jest Psalmów?
72) Skąd pochodził Mikołaj Rej?
73) Kto jest autorem "Żywota człowieka poczciwego"?
74) Jak nazywał się statek, na którym Krzysztof Kolumb dopłynął do Ameryki?
75) Kto jest autorem dzieła "Książę"?
76) Jaki tytuł ma najstarsza polska pieśń religijna?
77) W jaki sposób zginął święty Wojciech?
78) Kto sprowadził Krzyżaków do Polski?
79) Wymień imiona czterech ewangelistów?
80) Kto jest autorem "Apokalipsy"?
81) Wymień 1 tytuł księgi z "Pięcioksiągu Mojżeszowego"?
82) Jak brzmi tytuł najsłynniejszego dzieła Boccacia?
83) Co to jest dekalog?
84) Gdzie urodził się Jezus Chrystus?
85) Jak nazywał się najmądrzejszy z biblijnych władców?
86) Imię jakiego apostoła nosi największy plac w Watykanie?
87) Kto malował freski w Kaplicy Sykstyńskiej?
88) Kto w Anglii w XVI wieku zakłada własny kościół?
89) Podaj cechy stylu romańskiego?
90) Podaj cechy stylu gotyckiego?
91) Jak miała na imię legendarna żona Piasta?
92) W jakim mieście starożytnej Grecji odbywały się olimpiady?
93) Jak nazywała się święta góra bogów w starożytnej Grecji?
94) W jaki sposób Dawid pokonał Goliata?
95) Do czego służył inkaust?
96) Skąd się wzięło powiedzenie: "Przeczytać książkę od deski do deski"?
97) Co znaczy wyrażenie: "pięta Achillesa"?
98) Co to jest teocentryzm?
99) W jakim języku nauczał Jezus Chrystus?
100) Dlaczego Tristan tak bardzo kochał Izoldę?
101) Jaka religia dominowała w Europie w średniowieczu?
102) Jak mieli na imię synowie Adama i Ewy?
103) Jakimi słowami rozpoczyna się mitologia grecka?
104) Jakimi słowami rozpoczyna się Biblia?
105) Czym zajmowali się kopiści?
106) Kto prowadził słynną Akademię Rakowską?
107) Gdzie znajduje się Koloseum?
108) Kto jest autorem obrazu "Mona Lisa"?
109) W jakim mieście można zobaczyć obraz Leonarda da Vinci "Dama z łasiczką"?
110) Jak nazywał się przywódca największego powstania niewolników w starożytnym Rzymie?
111) Kto dokonał reformy teatru, zrywając z jednością miejsca, czasu i akcji?
112) Dzięki czemu bogowie greccy byli nieśmiertelni i zachowywali wieczną młodość?
113) Podaj tytuł dzieła Mikołaja Kopernika?
114)Jak nazywał się Polak, który sformułował prawo ekonomiczne: "Pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy"?
115) Kto jest twórcą teorii heliocentrycznej?
116) Jakiej narodowości był W. Szekspir?
117) Kto marzył o stworzeniu państwa utopijnego?
118) Jak nazywał się władca wszystkich bogów greckich?
119) Jak nazywała się słynna tarcza Zeusa?
120) Podaj tytuł utworu W. Szekspira?


ODPOWIEDZI:
1) Myśl renesansowa, według której człowiek i jego życie znajduje się w centrum zainteresowań.
2) "Wszystko o Bogu i dla Boga".
3) "Hołd pruski", "Kazanie Skargi", "Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w roku 1521 w Krakowie", "Mikołaj Kopernik", "Stańczyk".
4) Błaznem na dworze Zygmunta Starego.
5) Wynalezienie druku przez Gutenberga.
6) Z Włoch.
7) "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce".
8) Utwór anonimowy.
9) Zapisane żywoty świętych.
10) Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, Janko z Czarnkowa i Jan Długosz.
11) W 1525 roku.
12) Zygmunt August.
13) Na dworze Karola Wielkiego.
14) Tristan - smutny.
15) Była żoną.
16) Terencjusz.
17) Był okrągły.
18) Homer.
19) V w p.n.e.
20) Prometeusz.
21) Sztuką.
22) Zdobycie Konstantynopola przez Turków.
23) W 1000 roku.
24) Bolesław Chrobry.
25) 966 r.
26) Po łacinie.
27) Króla Edypa.
28) Dedal.
29) Sfinks zapytał Edypa, co to jest: w młodości chodzi na czterech nogach, gdy dorośnie na dwóch, a na starość na trzech. Odpowiedź Edypa brzmiała: człowiek.
30) Gdy Persefona - Kora przebywa ze swą matką Demeter (panią urodzaju), wszystko się rozwija, rośnie, owocuje. Gdy odchodzi do podziemi, życie zamiera, następuje zima.
31) Wykradł ogień.
32) Los, przeznaczenie.
33) Erazm z Roterdamu.
34) Pieśń kozła.
35) Ismena.
36) "Boska komedia".
37) Gutenberg.
38) Do Laury.
39) "Pamiętaj o śmierci".
40) "Łap dzień" lub "chwytaj chwilę".
41) Ekologii.
42) Afrodyta.
43) 15 lipca 1410.
44) 1492 r.
45) Wit Stwosz.
46) Jest to motyw dekoracyjny w kształcie zdeformowanej głowy ludzkiej.
47) Jońska, dorycka, koryncka.
48) Atlas.
49) Skonstruowali skrzydła z piór ptasich zlepionych woskiem i polecieli na nich.
50) Syzyf oszukał bogów.
51) Hades.
52) Tartar.
53) Na Pola Elizejskie.
54) Wierności małżeńskiej.
55) Odyseusz.
56) Penelopa.
57) 12.
58) Herakles.
59) Przewoźnikiem dusz przez rzekę Styks.
60) Był psem strzegącym wejścia do Hadesu.
61) Orfeusz.
62) Dosłownie "oczyszczenie". Jest to wstrząs uczuciowy, oczyszczenie duszy z win, wyzwolenie. Katharsis polega na tym, że widz przeżywa "litość i trwogę", patrząc na akcję tragedii.
63) Niemożliwość dokonania wyboru między dwiema równorzędnymi wartościami.
64) Sofokles.
65) 95.
66) Np. "Na zdrowie", "Na lipę", "Na dom w Czarnolesie", itp.
67) Z włoskiego.
68) Jan Kochanowski.
69) 19.
70) Królowi Dawidowi.
71) 150.
72) Z Nagłowic.
73) Mikołaj Rej.
74) "Santa Maria".
75) Niccolo Machiavelli.
76) "Bogurodzica".
77) Został zabity przez Prusów.
78) Konrad Mazowiecki.
79) Święci: Jan, Łukasz, Mateusz, Marek.
80) Święty Jan.
81) "Księga Rodzaju",( "Genesis"), "Księga Wyjścia" ("Exodus"), "Księga Kapłańska", "Księga Liczb", "Księga Powtórzonego Prawa".
82) "Dekameron".
83) Dziesięć Przykazań Boskich.
84) W Betlejem.
85) Salomon.
86) Świętego Piotra.
87) Michał Anioł.
88) Henryk VIII.
89) Masywność, prostota form; grube mury, małe wąskie okna; wieże i przybudówki półokrągłe jako urozmaicenie bryły budowli; półkoliste łuki, sklepienia kolebkowe.
90) Lekkość, strzelistość budowli; duże ostrołukowe okna zdobione witrażem; wysokie filary i wieloskrzydłowe ołtarze we wnętrzach; wykorzystanie światła, linie budowli skierowane ku górze.
91) Rzepicha.
92) W Olimpii.
93) Olimp.
94) Kamień wyrzucony przez Dawida z procy trafił Goliata między oczy.
95) Był to atrament, który służył w średniowieczu do pisania.
96) Stare księgi oprawiane były w deski obleczone skórą lub materiałem, stąd powiedzenie: "Przeczytać książkę od deski do deski".
97) Słaby punkt.
98) W centrum zainteresowania znalazł się Bóg, a życie przyszłe stało się najwyższą wartością.
99) W języku aramejskim.
100) Ponieważ wypili cudowny napój i dzięki jego mocy pokochali się na zawsze.
101) Chrześcijaństwo.
102) Kain, Abel i Set.
103) "Na początku był chaos...".
104) "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię...".
105) Przepisywali średniowieczne księgi.
106) Arianie ( Bracia Polscy ).
107) W Rzymie.
108) Leonardo da Vinci.
109) W Krakowie.
110) Spartakus.
111) Szekspir.
112) Dzięki ambrozji i nektarowi.
113) "O obrotach ciał niebieskich".
114) Mikołaj Kopernik.
115) Mikołaj Kopernik.
116) Był Anglikiem.
117) Tomasz Morus.
118) Zeus.
119) Egida.
120) Np. "Romeo i Julia", "Makbet", "Hamlet", "Sen nocy letniej" itp.

Opracowanie: mgr Marta Sochacka

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5669


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.82Ilość głosów: 11

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.