AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Lidia Kowol
Lekcja wychowawcza, Plany metodyczne

Plan pracy wychowawczej

- n +

Plan pracy wychowawczej opracowany w oparciu o plan pracy szkoły

I. Dbałość o wszechstronny rozwój osobowy ucznia
1. Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego (koleżeństwo i przyjaźń)
2. Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej
3. Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej - odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym
4. Świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej, pomnażanie dziedzictwa kulturowego
5. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym
6. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów
7. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
8. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań
9. Pobudzanie wrażliwości dzieci na problemy najbliższego otoczenia, na degradację środowiska - poszerzania wiedzy z zakresu ekologii
10. Zmiany zachodzące w świecie - kształtowanie właściwych postaw wobec bieżących problemów społecznych
11. Refleksje na temat własnej przyszłości
12. Dostarczanie wiedzy służącej umiejętności rozładowania swoich emocji, dbałości o zdrowie
13. Wpajanie podstawowych zasad bezpiecznego spędzania czasu, właściwego zachowania się na imprezach masowych (kultura kibicowania)
14. Propagowanie postaw i zachowań zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej i dbałości o zdrowie
15. Tolerancja jako czynnik warunkujący właściwe współżycie w klasie, szkole, rodzinie i społeczeństwie
16. Prezentowanie różnych postaw życiowych - kształtowanie hierarchii wartości

II. Przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów, odpowiedzialność za siebie i innych
1. Kształtowanie umiejętności akceptacji siebie, analizowanie swego zachowania, obiektywnego spojrzenia na siebie i innych, racjonalnego rozwiązywania trudności w pracy nad sobą
2. Budzenie wrażliwości estetycznej
3. Konieczność kontaktów z różnymi formami kultury
4. Konfrontacja własnych przekonań o sobie jako członku rodziny z opiniami innych domowników
5. Wpajanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie
6. Wolność osobista a przewidywanie konsekwencji swego postępowania
7. Poszerzanie wiedzy na temat przyczyn i rodzajów uzależnień oraz ich wpływu na człowieka i jego otoczenie
8. Wprowadzenie w problemy planowania rodziny

III. Umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie postawy dialogu
1. Wyrabianie poczucia obowiązku, przestrzegania norm i świadomej dyscypliny
2. Wzbogacanie doświadczeń indywidualnych poprzez osobiste zaangażowanie się w pomoc innym
3. Prezentacja własnego punktu widzenia - przygotowanie do publicznego wystąpienia
4. Efektywne współdziałanie w zespole, klasie, budzenie więzi międzyludzkich
5. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, doskonalenie umiejętności samooceny
6. Kształtowanie postaw asertywnych
7. Zasady właściwego współżycia z ludźmi, kształtowanie właściwego stosunku do norm kultury bycia i form towarzyskich
8. Uświadamianie konieczności właściwej organizacji dnia pracy i wypoczynku

IV. Rozwijanie dociekliwości poznawczej, świadomość życiowej użyteczności edukacji
1. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów
2. Świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowej komunikacji
3. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego
4. Zapoznanie się z historią i tradycjami środowiska, poznanie własnego środowiska
5. Rola zainteresowań pozaszkolnych
6. Dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągania celów życiowych

Opracowanie: mgr Lidia Kowol

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4717


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.