Katalog

Joanna Duda
Zajęcia zintegrowane, Plany metodyczne

Plan pracy małego samorządu uczniowskiego

- n +

Plan pracy małego samorządu uczniowskiego

DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W OLSZTYNIE

Plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego został zainspirowany moim, trzyletnim działaniem jako opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego. Jest on skierowany do nauczycieli -opiekunów samorządów uczniowskich w klasach młodszych szkoły podstawowej.
Zakres tematyki powiązany jest z najbliższym otoczeniem dziecka, obchodami różnych uroczystości szkolnych czy świętami.

I. WRZESIEŃ

1. Spotkanie z przedstawicielami poszczególnych klas 1-3:
- "wybory samorządów klasowych ( w każdej klasie 1-3 )
- "na pierwszym spotkaniu zapoznanie uczniów z opiekunkami Małego Samorządu Uczniowskiego
- "przedstawienie sposobu pracy Małego Samorządu
- "ustalenie sposobu obchodzenia Dnia Chłopca.

2. DZIEŃ CHŁOPCA- zorganizowanie POCZTY DLA CHŁOPCÓW :
- "przekazanie informacji od Małego Samorządu na temat obchodów Dnia Chłopca- samorządy przekazują informacje swojej klasie
- "każda klasa (TYLKO DZIEWCZYNKI) ustala sposób napisania listu (zbiorowy, grupowy, indywidualne- do wyboru)
- "wrzucanie listów do "skrzynki pocztowej"
UWAGI: zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby każdy list zawierał jakąś miłą
informację i by każdy chłopiec został obdarowany.


II. PAŹDZIERNIK:
1. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ:
- "wykonanie laurek przez uczniów
- "wręczenie ich nauczycielom klas młodszych, dyrekcji, pracownikom administracji
- "złożenie życzeń przez przedstawicieli samorządu.

2. CYKL SPOTKAŃ Z POLICJANTAMI PREWENCJI OLSZTYŃSKIEJ POLICJI na temat:
- ""Sam w domu"
- ""Bezpieczeństwo na drodze"
- ""Narkotyki- nie"
- ""Bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi"
- ""Zachowanie w szkole i poza nią".
UWAGI: każda klasa umówiona jest na spotkanie osobno.

III. LISTOPAD:
1. DZIEŃ BEZ PAPIEROSA:
- "zebranie Trójek klasowych w celu ustalenia sposobu obchodzenia tego dnia
- "dyskusja na temat potrzeby obchodzenia tego dnia

- "wykonanie wspólnie plakatu antynikotynowego i wywieszenie go w
widocznym miejscu.
2. SFORMUŁOWANIE SZKOLNEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA:
- " spotkanie z przedstawicielami klas
- " wspólne ustalenie treści kodeksu
- " wypisanie tekstu na dużym kartonie
- " podpisanie go przez przedstawicieli klas
- " wykonanie kopii dla każdej klasy, podpisanie jej przez wszystkich uczniów klas 1-3 i wywieszenie w widocznym miejscu.
3. MISTRZ KRZYŻÓWEK- KONKURS:
- " wybrani przedstawiciele reprezentują swoje klasy
4. ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT:
- "spotkanie z reprezentantami klas i zapoznanie uczniów z celem akcji
- "przekazanie wszystkim uczniom ogłoszenia o akcji
- "zbiórka pieniędzy
- "przekazanie zebranych funduszy na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

IV. GRUDZIEŃ:
1. WSPÓŁPRACA Z KLUBEM "WIEWIÓRKA" POMOC W ZBIÓRCE PIENIĘDZY DLA DOMU MAŁEGO DZIECKA
- "spotkanie z samorządami klasowymi, ustalenie sposobu zbierania funduszy oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zbiórkę.
2. KONKURS NA ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ KLASY:
- "zebranie opiekunek z samorządami klasowymi
- "podanie zasad konkursu i terminu jego rozstrzygnięcia
- "KONKURS- decyzję o punktacji za dekorację sali przyznają przedstawiciele wszystkich klas
- "nagrody- wręczenie.
3. WYKONANIE ŚWIĄTECZNYCH OZDÓB I STROIKÓW PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA
- "spotkanie z reprezentantami klas, wykonanie ozdób połączone ze śpiewaniem kolęd, ozdobienie nimi klas.

V. LUTY:
1. WALENTYNKI:
- "spotkanie z przedstawicielami klas 1-3
- "zachęcenie do udziału w zabawie "LISTY DO WALENTEGO"
- "przekazanie pomysłu całym klasom
- "wrzucanie "poczty"
- "doręczenie jej przez Mały Samorząd Uczniowski.
2. KONKURS MŁODEGO POETY:
- "zebranie trójek klasowych poruszenie najważniejszych spraw dotyczących Małego Samorządu Uczniowskiego
- "ustalenie zasad konkursu
- "przekazanie ich całym klasom przez przedstawicieli
- "zebranie prac wywieszenie ich na tablicy
- "podziękowanie za udział wszystkim chętnym.

VI. MARZEC:
1. DZIEŃ KOBIET:
- "zebranie z przedstawicielami klas (chłopcami)
- "ustalenie sposobu obchodów tego święta
- "przygotowanie i wręczenie przez chłopców niespodzianek dla dziewczynek i swoich pań.
2. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY- POŻEGNANIE ZIMY:
- "zebranie, ustalenie sposobu obchodów tego dnia
- "konkurs ( wystawa ) na najpiękniejszą Marzannę
- "korowód przebierańców.

VII. KWIECIEŃ:
1. WYKONANIE ŚWIĄTECZNYCH OZDÓB I STROIKÓW PRZED ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI- chętni uczniowie, wspólne wykonanie ozdób.
2. OBCHODY DNIA ZIEMI:
- "zebranie z samorządami klasowymi
- "zachęcenie dzieci do przypięcia tego dnia zielonych kokardek
- "uczniowie zachęcają do tego swoich kolegów.

VIII. MAJ-CZERWIEC:
1. ZORGANIZOWANIE KONKURSU NA NAJORYGINALNIEJSZY PLAKAT KLASOWY WYKONANY Z OKAZJI DNIA DZIECKA:
- "zebranie
- "podanie zasad konkursu
- "wywieszenie ogłoszeń
- "konkurs.
2. ZBIÓRKA PODRĘCZNIKÓW DLA DZIECI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ:
- "zebranie samorządów klasowych
- "ogłoszenia w klasach
- "zbiórka podręczników
- "przekazanie podręczników dla pedagoga szkolnego.
3. SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE WSPÓLNĄ CAŁOROCZNĄ PRACĘ:
- "Ewaluacja ("chmurki szczerości")
- "podziękowanie za współpracę
- "dyplomy za aktywny udział w Małym Samorządzie Uczniowskim.

Treści zawarte w planie pracy Małego Samorządu Uczniowskiego mogą być wykorzystane w całości lub we fragmentach na przestrzeni jednego roku szkolnego. Mogą być także modyfikowane w zależności od potrzeb opiekuna samorządu i uczniów.

Opracowanie: mgr Joanna Duda

Wyświetleń: 3719


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.