Katalog

Zbigniew Kotuła
Geografia, Artykuły

"Nakło Śląskie - przewodnik" - Instrukcja do realizacji projektu

- n +

Instrukcja do realizacji projektu pt. "Nakło Śląskie - przewodnik"

Przed przystąpieniem do realizacji projektu zaproponowałem uczniom lekcję o naszej miejscowości. Na lekcji zastanawialiśmy się jakie walory przyrodnicze i poza przyrodnicze są warte wyeksponowania. Pomysły uczniów oraz chęć ich realizacji przeszły moje oczekiwania. Spośród klas wyłoniła się 12 osobowa grupa, która zadeklarowała udział w cyklicznych spotkaniach po lekcjach. Na miejsce naszych spotkań wybraliśmy Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim.

Na pierwszym spotkaniu wywiązała się dyskusja w toku której uczniowie prezentowali swoje poglądy i pomysły dotyczące przedsięwzięcia. Podsumowując to spotkanie zaprezentowałem uczniom główne kierunki działań wynikające z ich dyskusji. Kolejność jest zgodna z tokiem dyskusji:
- ustalić, kto jest odpowiedzialny za poszczególne etapy projektu?
- kto będzie fotografował?
- ogłosić konkurs plastyczny pt. "Strona tytułowa przewodnika"
- przygotować wykaz literatury dotyczącej projektu
- omawianie zebranych materiałów
- przepisywanie tekstu
- wycieczki
- rozmowy z mieszkańcami

Plan opracowany przez uczniów uznałem za dobry. Pochwaliłem zaangażowanie w dyskusji, trafność argumentów i dobór zagadnień które chcą przedstawić w swoim opracowaniu. Zwróciłem jednak uwagę na kilka drobnych szczegółów związanych z planem:
- precyzyjne ustalenie terminów
- ustalenie zadań oraz osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie
- przygotowanie listy źródeł informacji
- określenie terminów wykonania poszczególnych zadań
- opracowanie zebranych materiałów

Szczegółowy plan przedstawiał się następująco:
1. Zbieranie materiałów ( literatura, zdjęcia, publikacje, wywiady)- grupa
2. Wykonywanie zdjęć - Marek, Maciek
3. Omawianie zebranych materiałów - grupa
4. Zbieranie informacji o obiektach które chcemy przedstawić w przewodniku :
-Zamek
-Dom Pomocy Dzieciom
- Park
- Szkoła Podstawowa
- Kościół
-Kapliczka
-GOK
-Zespół Szkół Rolniczych
5.Podział na grupy, które opracowały poszczególne rozdziały przewodnika.

Oprócz spotkań w Gminnym Ośrodku Kultury organizowaliśmy zajęcia w terenie, najczęściej wzdłuż trasy proponowanej w przewodniku lub w wybranych obiektach np. w zamku. Znalazł również realizację pomysł, aby ogłosić konkurs plastyczny na projekt okładki do przewodnika. Wpłynęły 22 prace wykonane różnymi technikami.

Podsumowując:

Temat: Przewodnik po Nakle Śląskim.

Cele:
- propagowanie naszej miejscowości
- zwrócenie uwagi na ciekawe obiekty
- pogłębienie wiedzy na temat regionu
- umiejętność pracy w grupie
- spędzanie wolnego czasu

Zadania:
- zdobywanie materiałów
- dokumentacja fotograficzna
- wycieczki terenowe
- aktywny udział członków grupy

Terminy: według planu

Opracowanie: mgr Zbigniew Kotuła

Wyświetleń: 1120


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.