AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Szafrańska
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Test sprawdzający z zasad rachunkowości

- n +

Test sprawdzający z zasad rachunkowości

Zestaw I

Z podanych odpowiedzi zaznacz prawidłowe.

1. Pasywa to:
a) źródła finansowania jednostki gospodarczej
b) kapitały własne jednostki gospodarczej
c) majątek trwały jednostki gospodarczej
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
2. Do rzeczowego majątku obrotowego należą:
a) środki pieniężne
b) środki trwałe
c) materiały
3. Należności jednostki gospodarczej:
a) oznaczają jej długi wobec otoczenia
b) są wyłącznie majątkiem obrotowym
c) są majątkiem trwałym i obrotowym
4. Kredytowe saldo konta "Rozrachunki z pracownikami" oznacza:
a) należności od pracowników
b) zobowiązania wobec pracowników
c) koszty wynagrodzeń za wykonaną pracę
5. Które z poniższych zdarzeń gospodarczych nie zmienia sumy bilansowej:
a) spłacono zobowiązania wobec dostawców z rachunku bieżącego
b) przekazano z kasy na rachunek bieżący
c) zakupiono materiały - zapłata nastąpi później
6. Debetowe saldo konta "Wynik finansowy" oznacza:
a) koszty poniesione w danym okresie
b) stratę bilansową
c) zysk bilansowy
7. Do kosztów finansowych zaliczamy:
a) odsetki od należności długoterminowych
b) odsetki od zaciągniętych kredytów
c) straty nadzwyczajne
8. Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczamy:
a) przychody ze sprzedaży środków trwałych
b) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
c) przychody ze sprzedaży produktów
9. Rachunek wyników to zestawienie:
a) przychodów i odpowiadających im kosztów oraz wyników zdarzeń nadzwyczajnych
b) źródeł uzyskania i sposobów wykorzystania środków pieniężnych
c) aktywów i pasywów
10. Amortyzacja należy do kategorii:
a) aktywów jednostki gospodarczej
b) kosztów jednostki gospodarczej
c) przychodów jednostki gospodarczej
d) pasywów jednostki gospodarczej

Zestaw II

Z podanych odpowiedzi zaznacz prawidłowe.

1. Aktywa to:
a) majątek trwały i obrotowy jednostki gospodarczej
b) majątek trwały jednostki gospodarczej
c) źródła finansowania działalności gospodarczej
2. Równowaga bilansowa oznacza:
a) równość aktywów i pasywów
b) równość należności i zobowiązań
c) równość aktywów i kapitałów własnych
3. Zobowiązania jednostki gospodarczej:
a) oznaczają jej wierzytelności od jednostek gospodarczych
b) są kapitałem obcym
c) stanowią kapitał własny i obcy
4. Kredytowe saldo konta "Rozrachunki z dostawcami" wykazujemy:
a) w aktywach bilansu
b) w pasywach bilansu
c) w rachunku zysków i strat
5. Które z poniższych zdarzeń ma wpływ na sumę bilansową:
a) zakup materiałów za gotówkę
b) spłata kredytu z rachunku bankowego
c) wypłata pracownikowi zaliczki z kasy
6. Konto "Zyski nadzwyczajne" po dokonaniu rocznego zamknięcia kont wynikowych wykazuje:
a) saldo debetowe
b) saldo kredytowe
c) nie ma salda
7. Do przychodów finansowych zaliczamy:
a) odsetki od zaciągniętych kredytów
b) oprocentowanie wkładów na rachunkach bankowych
c) przychody ze sprzedaży towarów
8. Bilans to zestawienie:
a) przychodów i kosztów uzyskania
b) aktywów i pasywów
c) źródeł uzyskania i sposobów wykorzystania środków pieniężnych
9. Techniczny koszt wytworzenia to suma:
a) kosztów bezpośrednich i kosztów zarządu
b) kosztów zarządu i kosztów sprzedaży
c) kosztów bezpośrednich i kosztów wydziałowych
10. Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczamy:
a) zużywanie materiałów i energii
b) odsetki od kredytów
c) przedawnione i umorzone należności

Opracowanie: Elżbieta Szafrańska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5834


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2.5Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.