Katalog

Katarzyna Malinowska, 2022-07-04
Łochów

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem przedszkolnym- DOSKONALENIE KOORDYNACJI RUCHOWEJ

- n +


Scenariusz na zajęcia rewalidacyjne
z dzieckiem w wieku przedszkolnym (30 min).

Temat: Doskonalenie koordynacji ruchowej.

Cel ogólny: Usprawnienie motoryki dużej i małej.
Cele szczegółowe:
Dziecko:
- rozumie polecenia nauczyciela;
- potrafi naśladować ćwiczenia wykonane przez nauczyciela;
- jest w stanie skoncentrować się na danym zadaniu;
- rozróżnia i nazywa podstawowe kolory: niebieski, czerwony, zielony, żółty;
- potrafi wskazać (przy pomocy rysunku) swoje samopoczucie.

Cele sformułowane w języku dziecka:
- Dzisiaj pobawimy się i trochę poruszamy, żeby ulepszyć pracę twoich rąk i nóg.

Kompetencje kluczowe:
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
2. Umiejętność uczenia się.
3. Kompetencje społeczne i obywatelskie.

Metody pracy: aktywizująca, praktycznego działania, elementy terapii ręki.

Formy pracy: jednolita indywidualna.

Środki dydaktyczne: karta samopoczucia, taśma malarska, kolorowe piłeczki, kolorowe kubki, żaba wykonana z papieru, plastikowy talerzyk z wyciętym na środku kołem.

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel wita się z dzieckiem i prosi o wskazanie przez niego swojego samopoczucia wykorzystując ilustracje żab.
2. Nauczyciel informuje dziecko o celu dzisiejszych zajęć.
3. ZABAWA: Nauczyciel prosi dziecko o podejście na koniec sali, gdzie wcześniej przygotował z taśmy malarskiej drabinkę koordynacyjną. Pokazuje dziecku ćwiczenia i prosi o ich powtórzenie, m.in. wskok obunóż do pól drabinki, przeskoki przez szczebelki w przód i tył, przejście po liniach drabinki noga za nogą.
4. Nauczyciel prosi dziecko, aby podeszło do ławki. Pokazuje, co przygotował na dzisiejsze zajęcia: kolorowe piłki, kubki, żabę z papieru. Prosi dziecko, aby nazwało kolory piłeczek.
5. ĆWICZENIA: Nauczyciel przechodzi do ćwiczeń obejmujących motorykę małą. Pokazuje dziecku ćwiczenie i prosi o ich powtórzenie:
- za pomocą żabki nauczyciel, a później dziecko łapie piłeczkę i przenosi ją na wierzch odpowiadającego kolorystycznie kubka.
- za pomocą żabki nauczyciel, a później dziecko łapie piłeczkę i wrzuca ją do odpowiadającego kolorystycznie kubka.
- za pomocą żabki dziecko przenosi i nakłada na siebie kubeczki;
- za pomocą żabki dziecko próbuje chwycić inne lekkie przedmioty, np. tekturową rolkę.
6. ĆWICZENIE: Nauczyciel pokazuje dziecku plastikowy talerzyk z wyciętym na środku kołem. Demonstruje ćwiczenie, które polega na poprowadzeniu piłeczki na talerzyku w ten sposób, by wpadła ona w wycięty obszar i trafiła do kubeczka. Następnie prosi dziecko
o samodzielne powtórzenie zadania, ze zwróceniem uwagi na kolory piłek i kubków.
7. Podsumowanie pracy. Nauczyciel dziękuje dziecku za zajęcia. W ramach nagrody za starania wręcza dziecku naklejkę.

UWAGI: Jeżeli dziecko nie radzi sobie z którymkolwiek ćwiczeniem, nauczyciel pomaga mu tak,
by dziecko mogło odnieść sukces.


Przygotowała: Katarzyna MalinowskaWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.