Katalog

Anna Głowacka, 2022-06-15
Wymiarki

Geografia, Scenariusze

Oddech dla ziemi - scenariusz lekcji klasa 4 szkoła polonijna

- n +

TEMAT: ODDECH DLA ZIEMI
CELE :

Po zakończonej lekcji uczeń:
- wie jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek
- zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt I roślin
- rozumie znaczenie powietrza i wody dla życia
- rozumie co to jest ochrona środowiska
- wie jakie działania można podjąć na rzecz ochrony przyrody

CZAS TRWANIA: 45 MINUT

METODY:
- pogadanka
- burza mózgów
- praca w grupach
- praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karty pracy
- ilustracje
- kartki z szarymi chmurkami
- biały blok rysunkowy A3
- papier kolorowy
- teksty źródłowe
- nożyczki, kredki, pisaki, drewniane patyczki, kłębek wełny,

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA:
Przywitanie uczniów, sprawdzenie wiadomości i przedstawienie celów
dzisiejszej lekcji
Uczniowie zapisują temat

TEMAT : ODDECH DLA ZIEMI

2. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

Burza mózgów. Nauczyciel rozdaje szare chmurki – na każdą ławkę po 2 i
każda para uczniów zapisuje odpowiedź na pytanie: JAKIE ZNISZCZENIA W
ŚRODOWSKU POWODUJE CZŁOWIEK?
Uczniowie prezentują swoje odpowiedzi I zaczepiają na tablicy. (niebieska)
Nauczyciel prowadzi, krotką pogadankę.

Człowiek kształtuje otaczającą go przyrodę od początku swego istnienia na
Ziemi. W miarę rozwoju człowieka oraz nowych technologii (komputerów,
maszyn) działania wobec przyrody zmieniły i wciąż zmieniają się. Człowiek
podporządkowuje sobie przyrodę nie zdając sobie sprawy, jakie to może mieć
skutki. Stale pogłębia się degradacja środowiska, czyli następuje jego
niszczenie (wzrost zanieczyszczeń, liczby ludności, terenów zabudowanych).
Każdego dnia nasze życie powiązane jest ze środowiskiem. Zdrowie
obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń zależy od warunków zdrowotnych
otoczenia, które my tworzymy, w których my żyjemy. Dlatego należy nauczyć
się życia w zgodzie z przyrodą, przestrzegania jej praw. Powinno się
podejmować działania na rzecz jej ochrony.

Następnie nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia krótkiego filmiku: Dlaczego plastik szkodzi ziemi?

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/dlaczego-plastik-szkodzi-ziemi

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Nauczyciel dzieli uczniów na grupy – 5 I rozdaje fragment tekstu z książki i
pytania. Zadaniem uczniów jest odpowiedzenie na pytanie na podstawie
fragment. Uczniowie mogą korzystać ze słownika aby wytłumaczyć nie znane
im słowa.

Pytania:

Gr. 1: Co przynosi powietrze? Co to jest fotosynteza?
Gr 2. Co jest głównym źródłem tlenu? Co to jest fotosynteza?
Gr 3. Co to jest atmosfera? Przed czym chroni nas atmosfera?
Gr 4. Co to są aerozole? Czy są bezpieczne? Dlaczego?
Gr 5. Co można robić, aby wytwarzać mniej zanieczyszczeń? Czy jazda
rowerem jest ekologiczna? Dlaczego?

Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy

3. CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA
Pajęcza sieć.
Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel trzyma w jednej ręce kłębek
wełny a w drugiej ilustracje z kulą ziemską (połączona z kłębkiem
wełny kulą ziemską).
Zadaniem każdego ucznia jest zastanowienie się oraz podanie
przykładu jak można pomóc ziemi? Co możemy zrobić w życiu
codziennym dla ochrony środowiska?
Powstaje pajęcza sieć.
Propozycje odpowiedzi:
• _nie palenie śmieci,
• _rozmowy o problemie spalania śmieci z sąsiadami, znajomymi,
• _uświadamianie rodziny jak groźny jest to problem,
• _wymiana nie ekologicznego, starego kotła do ogrzewania domu,
• _segregowanie odpadów do kolorowych pojemników,
• _używanie papierowych toreb na zakupy,
• _kupowanie artykułów w opakowaniach, które można poddać recyklingowi,
• _zakręcanie wody w kranie, gdy myjemy zęby,
• _kąpanie się pod prysznicem a nie w wannie,
• _zbieranie deszczówki,
• _używanie sprzętów energooszczędnych,
• _wyłączanie trybu czuwania w telewizorze i innych domowych urządzeniach,
• _gaszenie światła, gdy wychodzimy z pokoju,

• _korzystanie z roweru lub komunikacji miejskiej ,
• _segregowanie elektrośmieci,
• _zbieranie, wyrzucanie baterii do odpowiednich pojemników.

4. ZADANIE DOMOWE:
Nauczyciel rozdaje karty pracy z krzyżówkami do wklejenia do zeszytu
i prosi by uczniowie wyjaśnili hasło.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.