Katalog

Katarzyna Sosnowska Pawluk, 2022-06-02
radwanice

Język angielski, Program nauczania

indywidualny program nauczania język angielski uczeń uzdolniony

- n +

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA Z JĘZYKA ANGIESLKIEGO

Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: VII klasa
Wymiar godzin: 1 godzina tygodniowo
Czas realizacji: rok szkolny 2021/2022
Uczestnik:


1. Charakterystyka:
Głównym założeniem programu jest promowanie zdobywania wiedzy o obszarach anglojęzycznych oraz rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania, umożliwiających swobodne komunikowanie się. Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze, a więc rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury, a także nauka samodzielności.


3. Cele ogólne:
- rozbudzanie w uczniach ciekawości wobec innych kultur,
- wyposażenie ucznia w wiedzę dotyczącą krajów, których języka się uczą,
- rozwijanie twórczego myślenia,
- rozwijanie własnych zainteresowań,
- kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur,
- rozwijanie poczucia wartości własnego narodu na tle innych kultur,
- kształtowanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji,
- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,
- wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego,
- wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu gramatyki,
- kształtowanie umiejętności stosowania odpowiednich struktur gramatyczno- leksykalnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.


4. Cele szczegółowe programu:
Uczeń:
- rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy,
- wie gdzie szukać informacji na dany temat,
- wie jak korzystać z dostępnych źródeł,
- wie jak wykorzystać posiadane umiejętności w praktyce,
- potrafi zrozumieć główne myśli w tekstach i rozmowach,
- potrafi wyszukać i zapisać właściwą informację z tekstu słuchanego,
- domyśla się z kontekstu znaczenia,
- potrafi uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących omawianych zagadnień,
- potrafi poprawnie wymawiać wyrazy,
- potrafi w paru zdaniach udzielić krótkiej wypowiedzi na dany temat,
- rozumie ogólny zamysł tekstu czytanego,
- potrafi znaleźć niezbędną informację w tekście czytanym,
- potrafi sprawdzić prawdziwość informacji na podstawie tekstu,
- potrafi zredagować prosty tekst użytkowy (opis, notatka, pocztówka, życzenia),
- próbuje wykorzystywać nowe formy i struktury gramatyczne.


5. Metody pracy:
- metoda komunikacyjna,
- metoda audiowizualna,
- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa,
- praca indywidualna z komputerem,
- wyszukiwanie informacji w Internecie,
- praca z oryginalnymi materiałami w języku angielskim.

6. Formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca w parach.

7. Tematyka zajęć:
1. Zawieranie znajomości.
2. Historia fast foodów.
3. Historia odkrycia Ameryki - Columbus Day.
4. Halloween.
5. Guy Fawkes’ Day.
6. Święto Dziękczynienia- historia i tradycje.
7.Ochrona środowiska.
8. Anglia- wiadomości ogólne (ludność, flaga, patroni).
9. Zwyczaje Bożonarodzeniowe.
10. Historia walentynek. .
11. Presidents’ Day.
12. St. Patrick’s Day.
13. Zwyczaje Wielkanocne.
14. Walia- wiadomości ogólne (ludność, flaga, patroni).
15. Szkocja- wiadomości ogólne (ludność, flaga, patroni).
16. Północna Irlandia- wiadomości ogólne (ludność, flaga, patroni).
17. Legendy (Robin Hood i król Artur).
18. Wielkie odkrycia naukowe.
19. Klęski żywiołowe.
20. Sławni królowie i królowe.
21. Udzielanie wskazówek.
22. System edukacji Wielkiej Brytanii.
23. Przygotowanie do konkursów.
24. Sporty narodowe „wyspiarzy”.


8. Materiały dydaktyczne:
- odtwarzacz CD, płyty CD,
- rzutnik oraz ekran, płyty DVD,
- komputer,
- materiały uzyskane z Internetu,
-materiały przygotowane przez nauczyciela,
- karty ze słownictwem tzw.: flashcards,
- gry planszowe oraz komputerowe.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.