Katalog

Wojciech Wytyk, 2022-05-27
Radom

Informatyka, Artykuły

Jak budować karierę zawodową swoich uczniów już dzisiaj?

- n +

Autor: Wojciech Wytyk, korekta: Jacek Klimek.

Puste CV

Problemem wielu abiturientów szkół średnich, a nawet absolwentów uniwersytetów, jest brak doświadczenia zawodowego wymaganego przez większość pracodawców. Przejawia się to przede wszystkim w tzw. pustym CV. Taki dokument aplikacyjny może utrudnić młodym ludziom właściwy start do profesjonalnej kariery zawodowej. Znalezienie interesującej, dobrze płatnej pracy bez udokumentowanego doświadczenia może nie być łatwym zadaniem.
Co może zrobić nauczyciel i uczeń już dziś, w trakcie nauki w szkole średniej, aby rozwiązać ten problem? Jakie działania może podjąć uczeń, aby mógł je śmiało wpisać do swojego pierwszego CV i przedstawić potencjalnym pracodawcom? Które z tych działań mogą mieć rzeczywisty wpływ na decyzje pracodawców o zatrudnieniu młodego pracownika?
Część z aktywności przedstawionych w tym artykule zależy w dużej mierze od nauczycieli, od tego jakie treści i projekty będą realizowane w ramach lekcji. Niektóre z nich leżą całkowicie w gestii ucznia, natomiast rolą nauczyciela w tym wypadku jest informowanie uczniów, że takie działania mają sens, że liczą się dla przyszłych pracodawców i mogą je śmiało wpisać do swojego CV. Przestrzenią do takich rozmów i zachęcania uczniów do nowych form aktywności są z całą pewnością lekcje podstaw przedsiębiorczości oraz godziny wychowawcze.

Samorząd Uczniowski

Zacznijmy od samorządu uczniowskiego. Aktywny udział w tym zrzeszeniu może być dla przyszłego pracodawcy sygnałem, że ma do czynienia z osobą ambitną, która nie zadowala się stanem zastanym w danej organizacji, ale chce mieć realny wpływ na życie szkoły, pragnie dokonywać potrzebnych zmian usprawniających pracę tej organizacji. Członek samorządu uczniowskiego – przynajmniej z założenia – jest osobą ambitną, aktywnie działającą na rzecz swojej społeczności. Dobrą radą dla uczniów wpisujących do CV udział w samorządzie uczniowskim jest to, aby opisali w kilku słowach czym się tam zajmowali, jakie podjęli inicjatywy i w jakich projektach brali udział. W zależności od podjętych działań, może się okazać, że taki uczeń ma zdolności organizacyjne lub talent do zarządzania.


Wolontariat

Kolejną aktywnością, do której warto zachęcić uczniów jest wolontariat. Oczywiście nauczyciel sam może taką przestrzeń w szkole stworzyć. Może to być szkolne centrum wolontariatu, szkolne koło Caritas itd. Wiele tutaj zależy od zauważonych potrzeb społeczności lokalnej, a także własnej inicjatywy uczniów i nauczycieli. Tu również warto dodać w CV kilka szczegółów, jaką sferę działań obejmował ten wolontariat. Może się okazać, że oprócz zdobycia umiejętności zarządzania zespołem ludzi, planowania i organizacji działań, uczeń przećwiczył także praktyczne umiejętności związane z danym przedmiotem lub zawodem, w którym się kształcił. Przykładem niech będzie projekt ze szkoły ZDZ w Radomiu gdzie uczniowie kształcący się w zawodzie fryzjera w ramach wolontariatu zapewnili usługi fryzjerskie dla mieszkańców domu pomocy społecznej.
Poza wspomnianymi korzyściami, dla pracodawcy cennym faktem może być to, że potencjalny pracownik chętnie bierze udział w wolontariacie, gdyż w wielu firmach funkcjonuje wolontariat pracowniczy. Działania wolontariatu pracowniczego, oprócz niesienia dobra dla odbiorców tych działań, przynoszą też korzyść firmie w strefie public relations. Na popularności zyskuje dzisiaj bowiem coraz bardziej CSR (Corporate Social Responsibility) czyli strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, czy też aspekty środowiskowe. Dobrze jest więc mieć w firmie osobę, która chętnie takie działania podejmie.

Harcerstwo

Harcerstwo jest tą rzeczywistością, która od lat często związana jest ze szkołą. Zbiórki zastępów bardzo często odbywają się bowiem w szkole. Harcerstwo uwidocznione w CV w dziale „aktywność dodatkowa” może również przemawiać na korzyść kandydata do pracy. I tutaj cenny będzie dodatkowy, zwięzły opis podejmowanych aktywności, czy zdobytych umiejętności w ramach tej działalności.
Szczególnie ważne może być wpisanie specjalności harcerskich, wśród których są: artystyczna, ekologiczna, Harcerska Służba Zabezpieczenia, Harcerska Służba Ruchu Drogowego, łącznościowa i informatyczna, obronna, poczt harcerskich, ratownicza, pożarnicza, sportowa, turystyczna i inne. Jak widać specjalności te mogą być cenne dla pracodawców z różnych branż, w tym dla tych ze świata IT. Umiejętność pracy zespołowej jest często jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania młodego pracownika w tej branży, szczególnie w ramach działań grup zadaniowych w korporacjach informatycznych. Poza tym, widząc słowo “harcerz” w CV pracodawca może mieć (i słusznie) skojarzenie, że ma do czynienia z osobą, która wykazuje własną inicjatywę, jest nastawiona na umiejętności praktyczne, poradzi sobie z każdym zadaniem w nawet niesprzyjających warunkach i jest otwarta na nowe wyzwania.

Ochotnicza Straż Pożarna

Uczestnictwo ucznia w Ochotniczej Straży Pożarnej z oczywistych względów może podnosić jego (bądź oczywiście jej) szanse na dostanie się do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Ale nie tylko. Dla przyszłego pracodawcy członkostwo w OSP może być wskazówką, że ma do czynienia z osobą odważną i – podobnie jak w przypadku harcerstwa – nie obawiającą się wyzwań. Strażak ochotnik, czyli druh, śmiało może wpisać do swojego CV takie umiejętności jak praca w zespole, ocena sytuacji trudnych, podejmowanie decyzji pod presją czasu, działanie w sytuacji stresowej. Są to umiejętności cenione w wielu branżach i poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

Zwolnieni z Teorii – Olimpiada

Olimpia „Zwolnieni z teorii” to olimpiada inna niż wszystkie. Właściwie słowo “olimpiada” nie bardzo pasuje do tej inicjatywy, nie mniej jednak „Zwolnieni z Teorii” ma status olimpiady.
Chodzi w niej jednak nie o konkurowanie w zakresie ogromnej wiedzy, ale o coś zupełnie innego. Uczestnicy olimpiady mają za zadanie przeprowadzić dowolny projekt społeczny. To może być dosłownie wszystko, co przyczynia się do rozwoju społeczeństwa. Przykładów jest wiele: zbiórki charytatywne, kampanie informacyjne poruszające ważne aktualne kwestie społeczne, inicjatywy dotyczące ratowania przyrody itd. Jest to więc inicjatywa kładąca nacisk przede wszystkim na praktykę. Wiedza jest zdobywana niejako przy okazji.
W ramach tej olimpiady jeden z zespołów odwiedzał przedszkola, aby w przebraniu pracowitej pszczoły opowiadać o tym jak ważne są dla nas właśnie te owady i jak możemy je chronić. Inny zespół zauważał, że jednym z problemów pandemii COVID-19 jest to, że niektóre starsze osoby, prowadzące swoje małe, często jednoosobowe biznesy (np. krawiectwo) nie potrafią odnaleźć się w Internecie, gdzie przeniosło się wiele innych biznesów. Inicjatorzy tego projektu stworzyli więc profile w sieciach społecznościowych i aplikację, które pokazują i promują takie miejsca. Projekt nosi nazwę “Dziadkowie biznesu” i ma zasięg ogólnopolski.
Bardzo ważne w projektach w ramach zwolnionych z teorii jest to, że całym projektem zarządzają jego uczestnicy – oni, uczniowie i studenci w ramach swojego kilkuosobowego zespołu odkrywają jakąś potrzebę społeczną i swoim projektem na nią odpowiadają. To oni planują, koordynują i podsumowują wszystkie prace w ramach projektu. Nauczyciel jest jedynie opiekunem projektu i ma rolę doradczą. Uczestnicy uczą się więc samodzielności i podstaw zarządzania projektami, co na koniec zostaje potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Project Management Institute, cenioną przez pracodawców instytucję certyfikującą. Takim certyfikatem można i należy pochwalić się w CV. Sam udział w projekcie i rola, którą pełnił w nim uczeń oczywiście też powinny się w nim znaleźć. Na dzisiejszym rynku pracy bardzo poszukiwani są kierownicy projektów (ang. Project menager). Poza tym uczestnikom każdego z ukończonych projektów, jeśli tylko spełnili wszystkie wymagania zostaje przyznany tytuł laureata olimpiady, co może mieć wpływ na ich dalszą karierę edukacyjną, a co za tym idzie – również zawodową.

Certyfikaty językowe

Zdobycie niezależnego certyfikatu językowego jest potwierdzeniem rzeczywistych umiejętności językowych nie tylko dla uczniów, ale także dla osób dorosłych. Pracodawcy zbyt często spotykają się z sytuacją, w której ktoś w swoje CV wpisał dobrą znajomość danego języka, podczas gdy podczas rozmowy kwalifikacyjnej okazało się, że nie jest w stanie wykrztusić z siebie ani jednego zdania w tym języku. Takiego ryzyka najczęściej nie ma w przypadku osób, które w swoim CV mają zapis o zdobytym certyfikacie językowym. Proces certyfikacji przeprowadzany jest przez zewnętrzne podmioty, cieszące się raczej dobrą sławą i zaufaniem, dlatego taki wpis jest dla pracodawców wiarygodny a umiejętności językowe kandydata do pracy najczęściej zostają potwierdzone w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Z tego powodu warto zachęcać uczniów do podejścia do egzaminu i zdobycia certyfikatu językowego.
Do wyboru jest wiele różnych certyfikatów i choć sama nauka języka obcego w polskiej szkole jest bezpłatna, to jednak egzamin przeprowadzany przez zewnętrzne instytucje wiąże się z dość dużym kosztem.
Obok znanych, płatnych certyfikatów istnieje również taki, który – choć może nie jest tak rozpoznawalny – to ma tę wielką zaletę, że jest zupełnie bezpłatny. Chodzi o certyfikat znajomości języka angielskiego EF SET, który można zdobyć nie wychodząc z domu – test bowiem odbywa się przez Internet. Rolą nauczyciela jest więc tutaj pokazanie możliwości odbycia takiej certyfikacji, a wspomniany wyżej test EF SET może być z powodzeniem przeprowadzony nawet podczas lekcji języka angielskiego, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad samodzielnej pracy.

Własne portfolio i projekty non-profit

Bez względu na rodzaj szkoły, do której uczęszcza uczeń, warto zachęcić go do gromadzenia swojego portfolio w dowolnym formacie. Oczywiście najszybciej na myśl przychodzą uczniowie szkół branżowych i techników – bo co to, na przykład, za fotograf, który nie pokazał nam żadnego swojego autorskiego zdjęcia, albo: jak zatrudnić fryzjera, gdy nie widzieliśmy żadnej fryzury przez niego zrobionej?
Uczniowie szkół branżowych i technikum w trakcie swojej nauki mają bardzo wiele okazji do tego, aby tworzyć swoje portfolio i choć jego forma może być różna, to w trakcie starań o pracę dobrze jest przedstawić swoje portfolio w wersji cyfrowej, a najlepiej w formie strony internetowej. Taka strona może powstać w ramach lekcji informatyki. W zależności od umiejętności uczniów, mogłaby być stworzona zupełnie od zera, w wyniku kodowania, lub w sposób uproszczony – przez przeciąganie lub wybieranie gotowych elementów. Uczniowie klas fryzjerskich mogą fotografować i umieszczać w portfolio zdjęcia wykonanych fryzur, uczniowie techników gastronomicznych zdjęcia przygotowanych potraw itd. Uczniowie liceów mogą stworzyć portfolio swoich prac, które są wynikiem ich pasji. Dla jednego będzie to fotografia, dla kogoś innego gra na instrumencie.
Dużą przestrzeń do wykazania się mają uczniowie w zawodach technik informatyk i technik programista lub po prostu uczniowie, których pasją jest właśnie informatyka. Oprócz stworzenia strony internetowej własnej mogą stworzyć stronę dla działających w szkole harcerzy, samorządu uczniowskiego czy koła wolontariatu. Dobrym pomysłem jest też wykonanie jakiegoś projektu informatycznego dla organizacji non-profit lub instytucji działającej w lokalnej społeczności. Jednym z takich pomysłów jest stworzenie strony internetowej lub aplikacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Innym pomysłem jest stworzenie prostej gry komputerowej do umieszczenia jako element interaktywny na stronie własnego miasta. Wydziały promocji miasta z radością przyjmą taki pomysł, szczególnie jeśli nie będzie to się wiązało z kosztami po stronie urzędu. Taka gra może nawiązywać w swojej treści do elementów, budynków czy miejsc, które są symbolami tego miasta. Czy powstała już gra komputerowa o przygodach warszawskiej syrenki? Chyba jeszcze nie, a mogłaby być wspaniałym narzędziem promocyjnym. Wpis w CV „Stworzyłem grę komputerową dla miasta Warszawy” z całą pewnością zwróci uwagę przyszłych pracodawców.

Podsumowanie

Uczeń opuszczający szkołę średnią nie musi mieć pustego CV. Jak można wywnioskować z powyższych akapitów, istnieje bardzo wiele rodzajów aktywności i działań, które uczeń może podjąć, aby już dzisiaj budować swoją profesjonalną karierę zawodową. O wielu tych działaniach może nie wiedzieć, dlatego rolą nauczyciela i wychowawcy jest wskazywanie mu tych możliwości.
W wielu działaniach nauczyciel może być osobą inicjującą lub po prostu wsparciem i mentorem dla ucznia. Część z tych działań może być wręcz podjętych w trakcie zajęć lekcyjnych. Przyszłość zawodowa naszych uczniów leży przede wszystkim w ich rękach, ale my: nauczyciele, rodzice, pedagodzy i wychowawcy możemy im bardzo w tym pomóc.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.