Katalog

Mateusz Suchodolski, 2022-05-16
Krosno

Przedsiębiorczość, Sprawdziany i testy

Sprawdzian z działu "Praca" - podstawy przedsiębiorczości

- n +

GR. A
Sprawdzian z działu „PRACA” (wszystkie pytania są za 2 pkt)
1.Wymień 4 negatywne skutki bezrobocia.

2.Ustosunkuj się do prawdziwości poniższych stwierdzeń (Prawda/Fałsz).
a)aktualna płaca minimalna wynosi 3380 zł
b)zasiłki dla bezrobotnych to pasywna forma walki z bezrobociem
c)w przypadku umowy zlecenie obowiązuje kodeks cywilny
d)do kompetencji miękkich zaliczamy doświadczenie zawodowe.

3.Dopisz odpowiedni termin do podanych opisów.
a)Rodzaj umowy o pracę, która zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
b)Jest nazywana inaczej umową „rezultatu”
c)Jak nazywa się instytucja, która chroni praw pracowników
d)Jest bezrobociem krótkotrwałym (najczęściej związane jest ze zmianą miejsca zamieszkania)

4.Wymień 4 negatywne skutki bezrobocia.

5.Podaj minimum 4 zawody deficytowe.

GR. B
Sprawdzian z działu „PRACA” (wszystkie pytania są za 2 pkt)

1.Wymień 4 metody walki z bezrobociem.

2.Ustosunkuj się do prawdziwości poniższych stwierdzeń (Prawda/Fałsz).

a)Umowa o pracę jest jedyną formą zatrudnienia na podstawie kodeksu pracy
b)Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę
c)Przy obliczaniu płacy netto, należy od kwoty brutto odjąć wyłącznie składki na ZUS
d)Od kilku lat w statystykach dotyczących zawodów deficytowych wysokie miejsce w rankingu zajmuje pracownik gospodarczy

3.Dopisz odpowiedni termin do podanych opisów.
a)Rodzaj bezrobocia, które jest wynikiem niedostosowania wielkości podaży do popytu.
b)Liczba osób, jaką pracodawcy chcą zatrudnić przy danej stawce płacy.
c)Jest to rodzaj umowy w której pracodawca zobowiązany jest do opłacenia składek ZUS.
d)Z punktu widzenia pracownika, który chce mieć zapewnioną stabilizację pracy, najlepszym rodzajem umowy jest …..

4.Wymień 4 motywy podejmowania aktywności zawodowej człowieka.

5.Podaj 4 sposoby poszukiwania pracy.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.