Katalog

Anna Williams, 2022-05-09
Koczargi Stare

Muzyka, Konspekty

Muzyka kl.6 Nauka piosenki pt. " To stop the train"

- n +

Konspekt lekcji muzyki – Wędrówki muzyczne. Nauka piosenki pt.” To stop the train”
KONSPEKT LEKCJI MUZYKI kl 6

Cele główne:

- uczeń potrafi poprawnie zaśpiewać pieśń ” To stop the train” z zastosowaniem różnych środków wyrazu muzycznego
- uczeń zna pojecie fermata i potrafi rgo znaleźć i rozpoznać w nutach.
-uczeń słucha muzyki i uczy się jej odbierać na przykładzie utworu Feliksa Mendelssohna „ Ciche morze”- muzyka ilustracyjna

Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi poprawnie zaśpiewać piosenkę
- uczeń potrafi pokazać ruchy do piosenki
- uczeń wie do czego służy znak fermata
- uczeń wie gdzie leży Europa z i z jakich państw się składa
- uczeń potrafi wypowiedzieć słowa w języku angielskim i rozumie ich znaczenie
- uczeń podejmuje działanie muzyczno – ruchowe
- uczeń rozumie co to jest mandat ( penalty)

Formy:
- praca indywidualna
- aktywność

Metody:
- praktyczna
- ekspozycji
- rozwijania działalności muzyczno - ruchowej
- analityczno – percepcyjna

Środki dydaktyczne:
- książki Muzyka i my kl. 6
- nagranie utworu ” To stop the train” akompaniament Klucz do muzyki
https://www.youtube.com/watch?v=1DNlpKN_GSI

- przykłady nagrań z internetu
- keyboard

Przebieg lekcji:
-przywitanie
-przedstawienie tematu

Część 1
-nauka piosenki ” To stop the train” / wymowa słów
- ćwiczenie gestów pojedynczo do piosenki bez śpiewania
- nauka słów piosenki
- nauka melodii
-zabawa ruchowa przy piosence ( najlepiej ustawienie w kole)
„To stop” gest zatrzymania
The train ruch kół pociągu
„In cases of emergency”- 4x wyrzucamy otwarte ręce do przodu
: Pull down the train” podnosimy ręce jw. Górę i na dół naśladując pociągniecie za hamulec
„ penalty” 5x gest grożenia palcem
„ five ponds” gest pięśc palców i klaśnięcie

Część 2
- pogadanka na temat bezpiecznego podróżowania, znajomości języków, odmienności i różnic w kulturze pomiędzy różnymi krajami.
- słuchanie utworu Feliksa Mendelssohna „ Ciche morze”- przypomnienie wiadomości o muzyce ilustracyjnej.

https://www.youtube.com/watch?v=LuGj59cWL8M
Wykonanie ilustracji do muzyki w zeszycie.

- pożegnanie


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.