Katalog

Anna Williams, 2022-05-09
Koczargi Stare

Muzyka, Scenariusze

Muzyka kl.4 Pieśń "Przybyli ułani".Pieśń żołnierska

- n +

Lekcja 12.
Warsztat muzyczny. Piosenka „ Przybyli ułani”. Pieśń żołnierska.

Cele dydaktyczne:
Nauka pieśni „ Przybyli ułani”
Przypomnienie historii polskiej pieśni żołnierskiej.
Podkreślenie znaczenia śpiewania pieśni patriotycznych.
Cele szczegółowe:

- uczeń potrafi poprawnie zaśpiewać piosenkę
- uczeń rozumie znaczenie pieśni żołnierskiej
- uczeń rozumie co to jest metrum 2/4 i wie na czym polega
- uczeń podejmuje działanie aktywności muzycznej poprzez śpiew i zabawę

Metody:
• praca w grupach
• metody aktywizujące
• pogadanka
• quiz

Środki dydaktyczne:
• podręcznik Lekcja muzyki 4 (s. 52–53),
• piosenki i melodie
• akompaniament.
Przebieg lekcji:
1. Powitanie
2. Zaśpiewanie piosenki „ Przybyli ułani”(podręcznik, s. 43)
Podkład:
https://www.youtube.com/watch?v=BBu3YjbUUCc

3. Zaśpiewanie piosenki z podziałem na role ( ćw. ze str. 44)
4. Przypomnienie wiadomości o metrum ( ćwiczenie z klaskaniem na akcent str. 44)
5. Przypomnienie wiadomości o roli akcentu w wyznaczaniu metrum.
6. Rozpoznanie metrum w piosence „ Przybyli ułani”.
7. Przypomnienie wiadomości o wartościach rytmicznych ćw. z ołówkami.( dzieci uderzają rytmicznie w ołówki )
8. Ćwiczenie na metrum 2 /4 z zastosowanie różnych body percussion ( uderzanie o różne części ciała raz na mocną raz na słabą część taktu: o uda, palcami o dłoń, dłońmi w piersi, delikatnym tupnięciem stopami o podłogę)
9. Przypomnienie historii polskiej pieśni patriotycznej
10. Quiz:
Jakie znasz polskie pieśni żołnierskie?
Dlaczego śpiewamy polskie pieśni żołnierskie?
Kim byli ułani?
Jakie metrum ma pieśń „ Przybyli ułani?
Jaki jest nastrój pieśni „ Przybyli ułani?
Wystawianie ocen za aktywną postawę w czasie lekcji.
11. Pożegnanie
Przewidziany czas 45 min.
Opracowała Anna Williams SP 263 W-wa
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.