AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Magdalena Musiał, 2021-06-11
Białystok

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Scenariusz zajęć integracyjnych- „Baloniada- gry i zabawy z balonami”.

- n +

Cele ogólne:
• rozwijanie ekspresji ruchowej
• kształtowanie umiejętności społecznych
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• uważnie słucha poleceń nauczyciela podczas wykonywania zadań,
• umie dzielić przestrzeń z innymi dziećmi,
• wzmacnia więzi grupowe,
• dba o estetykę pracy, rozwija wyobraźnię twórczą.
Metody:
• czynne ,
• aktywizujące,
Formy:
• indywidualna,
• zbiorowa.
Pomoce dydaktyczne: balony w różnych kolorach, chusta animacyjna, mazaki, długa skakanka, papierowe talerzyki.
Przebieg zajęć:
Cześć I wstępna
1.Powitanie. Zabawa ilustrowana ruchem.
Nauczyciel czyta tekst, dzieci wykonują czynności, o których mówi nauczyciel:
„Budzimy się rano i przecieramy oczy (ruch: przecieranie oczu), potem rozciągamy się (ruch jak rano przy wstawaniu –obie ręce jak najwyżej w górę). Następnie wstajemy i idziemy do łazienki (ruch: rześki marsz). Tam odkręcamy wodę, myjemy twarz i zęby (ruch jak przy myciu twarzy i zębów). Wchodzimy pod prysznic (opuszkami palców stukamy po całym ciele, jakby na nas leciała woda), następnie wycieramy się ręcznikiem (imitacja ruchów wycierania się ręcznikiem) i ubieramy (ruch jakbyśmy nakładali spodnie i koszulkę). Potem wyglądamy przez okno (odpowiednie ruchy naśladujące te czynności). Spoglądamy w prawo, a tam nasza sąsiadka, mówimy jej: «Dzień dobry!». Spoglądamy w lewo, tam sąsiad. Witamy się z nim machając wesoło. Teraz możemy zaczynać dzień!”.
Część II zasadnicza
2.Nauczyciel mówi, że dzisiaj ma dla dzieci niespodziankę, bo ktoś zostawił cały worek kolorowych balonów z instrukcją co mają z nimi zrobić. Czekają więc na nich ciekawe propozycje.
3. Zadania do wykonania z balonami:
- Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel przekazuje balonik, który dzieci muszą sobie podać dalej w określony sposób, np. jakby był bardzo ciężki, klejący, lekki, gorący, delikatny, itp.
- Dzieci ustawiają się w dwóch rzędach jedna osoba obok drugiej, robiąc rozkrok. Nauczyciel podaje napompowany balony pierwszej osobie w rzędzie, który na sygnał dzieci przekazują sobie między nogami. Balona nie można przerzucać. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza wykona zadanie.
- Dzieci nadal ustawione są w dwóch rzędach, ale tym razem siadają. Próbują przekazać sobie balon stopami, od jednej osoby do drugiej. Balon nie może uciec.
- Dzieci dobierają się w pary. Nauczyciel włącza muzykę i podaje każdej parze balon. Dzieci tańczą z balonami, umieszczając go pomiędzy różnymi częściami ciała, np. plecami, brzuchami, czołem. Pilnują, by balon nie wypadł.
- Kolejne zadanie polega na odbijaniu dwóch balonów naraz. Komu uda się to jak najdłużej, ten wygrywa.
- Dzieci ustawiają się w kręgu. Gdy muzyka gra przekazują sobie balon z rąk do rąk. Osoba, która będzie trzymała balon, gdy muzyka ucichnie, odpada z zabawy.
- Dzieci dzielimy znów na dwie drużyny. Oddzielamy je długą liną lub skakanką. Każda drużyna otrzymuje tyle samo balonów. Na sygnał wszyscy próbują przerzucić balony na stronę przeciwnej drużyny. Robią to w określonym czasie np. 1 minuty. Gdy nauczyciel ogłasza koniec czasu, drużyna, która ma mniej balonów po swojej stronie- wygrywa.
- Spacer z balonikiem przy muzyce na papierowych talerzykach.
- Odbijanie najpierw jednego, a potem kilku balonów na kolorowej chuście animacyjnej, wysoko do góry, ale tak, by balony nie wypadły z chusty.
- Ostatnie zadanie polega na ozdobieniu balonika według własnego pomysłu mazakami. Może to być buźka lub inny wzór, zależnie od dzieci, które potem zabiorą do domu.

Zakończenie
4. Zabawa „Baloniku mój malutki…”- dzieci trzymając się za ręce mówią wierszyk i wykonują do niego odpowiednie czynności.
5. Podziękowanie za udział w zajęciach, porządkowanie miejsca pracy.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.