AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Stępień-DZiewięcka, 2021-06-11
Morawica

Inne języki obce, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELAnauczyciela mianowanego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Morawicy
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Agnieszka Stępień- Dziewięcka
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Nauczany przedmiot: Język migowy, Propedeutyka zdrowia
Miejsce pracy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r
Data zakończenia stażu: 31.05.2021rPodstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).


Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły
Czynności organizacyjne


Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie, uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie planu rozwoju
o Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela

o Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach

o Sporządzenie planu rozwoju zawodowego Na bieżąco
Na bieżąco
wrzesień 2018r.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły


2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
o Gromadzenie materiałów i dokumentów Na bieżąco, okres stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały
3. Przygotowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego o Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu zawodowego
Maj 2021r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o Prawidłowe wypełnienie wniosku
Czerwiec 2021r. Wniosek
Podjęcie postępowania kwalifikacyjnegoRealizacja poszczególnych punktów rozporządzenia dotyczących awansu zawodowego


§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się


Lp. Zadania Formy realizacji Termin Uwagi
1 Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.
Samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.
Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
Okres stażu Notatki własne, zaświadczenia.
2 Wykorzystywanie urządzeń
i programów multimedialnych
w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń i programów multimedialnych.

Okres stażu
Spis aplikacji i programów multimedialnych.
3 Wykorzystywanie Internetu oraz
jego zasobów.
Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, uczniami i słuchaczami.
Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela języka migowego.
Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych. Okres stażu
Spis serwisów
4
Organizacja warsztatu pracy przy
użyciu technik komputerowych.

Tworzenie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych.
Komunikowanie się z nauczycielami, uczniami i słuchaczami za pomocą poczty elektronicznej.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem internetu.
Korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej.
Dokumentowanie przy pomocy komputera wszelkich działań związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
Przygotowanie przy użyciu komputera dokumentacji szkolnej (plany, programy, arkusze ocen, świadectwa itp.)
Okres stażu
Notatki własne, uwagi spostrzeżenia
5 Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających
procesowi uczenia się.
Wykorzystanie metod aktywnych w bieżącej pracy
z uczniami np. : burza mózgów, gry dydaktyczne...
Wprowadzanie innowacji pedagogicznych. Cały okres stażu, na
większości lekcji§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1 Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli.

Opracowanie scenariusza zajęć.
Ustalenie terminu zajęć otwartych.
Prowadzenie zajęć.
Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć. 1 godzina języka migowego lub 1 godzina propedeutyki zdrowia w każdym
roku stażu. Notatki własne, spostrzeżenia
2
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod,
form pracy.

Publikowanie na portalach internetowych
własnych scenariuszy zajęć.
Przeprowadzanie lekcji otwartych dla
nauczycieli.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych i świątecznych).
Okres stażu

3 Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań.
Opracowanie i udostępnianie nauczycielom scenariuszy zajęć.

Okres stażu

4 Praca w zespołach szkolnych • Zespół ds. ewaluacji
• Zespól ds. promocji szkoły Okres stażu,
Notatki własne, plany§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


1 Rozwijanie wszechstronnych
zainteresowań i zdolności uczniów i słuchaczy.
Przygotowywanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych. Okres stażu Scenariusze, wpisy
w dzienniku
2 Rozwijanie sprawności manualnej i ekspresji twórczej uczniów. Redagowanie ekspozycji wizualnych, wykonywanie elementów dekoracyjnych. Okres stażu Notatki własne
3
Promocja szkoły Udział w Dniach Otwartych.
Udział w zespole ds. promocji szkoły. Okres stażu

§ 8 ust. 3pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1 Realizacja programów działań edukacyjnych. Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.
Wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach trudnych. Początek roku, okres stażu Program wychowawczy, uwagi do realizacji,
procedury
§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela
-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych -także nauczyciela- konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej


1 Pełnienie funkcji
opiekuna stażu
Ustalenie zasad współpracy ze stażystą.

Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego.

Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę.

Pomoc w przygotowaniu scenariusza, obserwacja zajęć, omówienie przebiegu lekcji, ewentualne wnioski do pracy.

Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia
zaangażowania w realizację wymagań
niezbędnych do uzyskania stopnia
nauczyciela mianowanego.
Wrzesień

Wrzesień

Raz w miesiącu


Raz w miesiącu

Raz w miesiącu, w miarę potrzeb


Maj 2019
Opracowała:

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.