Katalog

Monika Żelazowska, 2021-05-25
Szewna

Informatyka, Konspekty

Bezpieczeństwo w internecie. Quiz w Scratch.

- n +

KONSPEKT LEKCJI INFORMATYKI

Prowadzący lekcję: Monika Żelazowska
Klasa: 4
Data:
Temat: Nie daj się wciągnąć w sieć. O bezpieczeństwie w internecie. Quiz w Scratch.

CEL GŁÓWNY:
Kształcenie nawyków świadomego korzystania z internetu zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
- rozpoznaje zagrożenia czyhające na użytkowników w sieci;
- zna numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
- wie, do kogo może się zwrócić w sytuacji poczucia zagrożenia w sieci;
- tworzy skrypyty w programie Scratch;

METODY NAUCZANIA:
- pogadanka
- burza mózgów
- praca z podręcznikiem i w internecie
- ćwiczenia z komputerem

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- podręcznik
- komputer z dostępem do internetu i zainstalowanym programem Scratch2

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Faza wprowadzająca
Nauczyciel sprawdza frekwencję i podaje temat lekcji.

Nauczyciel inicjuje rozmowę na temat bezpieczeństwa w internecie, zadając pytania o korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z internetu. Uzupełnia wypowiedzi uczniów i zapisuje na tablicy. Omawia każde z wymienionych zagrożeń oraz sposoby ochrony przed nimi.

Faza realizacyjna
Następnie nauczyciel informuje uczniów, że podczas lekcji będą tworzyć quiz w programie Scratch na temat bezpieczeństwa w internecie, rozdaje uczniom treść pytań (po 1 pytaniu dla każdego ucznia) - załącznik nr 1 i wskazówki do skryptu - załącznik nr 2 oraz tłumaczy na czym będzie polegać zadanie.

Uczniowie wybierają prawidłową odpowiedź na otrzymane pytanie, korzystając z podręcznika, internetu lub posiadanej wiedzy. Włączają komputery i program Scratch2. Następnie wprowadzają treść pytania na tle Sceny w programie Scratch i tworzą odpowiedni skrypt z zaprogramowaniem właściwej odpowiedzi.

Uczniowie zapisują swój skrypt w Dokumentach. Wstają od swojego miejsca i przechodzą do kolejnego stanowiska zgodnie z ruchem wskazówek zegara, odpowiadając na kolejne pytanie quizu aż do powrotu na swoje miejsce.

Faza podsumowująca
Nauczyciel omawia z uczniami osiągnięte wyniki, weryfikuje ewentualne błędy, podsumowuje najważniejsze informacje o bezpiecznym korzystaniu z internetu i ocenia uczniów plusami za aktywność.

Załącznik nr 1. QUIZ - Przykładowe pytania:

Który z podanych numerów jest numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży?
1) 166 111
2) 116 111
3) 161 111

Który z podanych numerów jest numerem telefonu zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci?
1) 800 100 100
2) 800 800 800
3) 810 100 100

Co to jest SPAM?
1) System Pomocy Alarmowej dla Młodzieży
2) rodzaj komunikatora
3) niechciane e-maile

Załącznik nr 2


kiedy kliknięto zielona flaga
zapytaj Wpisz numer poprawnej odpowiedzi i czekaj
jeżeli odpowiedź = … to
powiedz Brawo! Przez 2s
w przeciwnym razie
powiedz Błędna odpowiedź! przez 2s

Literatura:
Dlanauczyciela.pl - materiały dydaktyczne wydawnictwa Nowa Era
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.