AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grzegorz Lipiński, 2021-05-25
Michów

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego


Miejsce realizacji stażu: Szkoła Podstawowa im.
Data rozpoczęcia stażu: 01 IX 2018 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2021 r.


Podstawa prawna opracowania planu: Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 roku

§8 ust.3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.


Lp. Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Doskonalenia umiejętności stosowania technologii komputerowej - Udział w kursach komputerowych zaświadczenia
potwierdzenia cały okres stażu
2. Zastosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy. - Korzystanie z programów multimedialnych.
- Tworzenie prezentacji i wyświetlanie filmów edukacyjnych.
- Zastosowanie tablicy interaktywnej.
- Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów, pomocy dydaktycznych, planów wynikowych.
- Wymiana doświadczeń i poglądów z
nauczycielami za pomocą następujących narzędzi: e-mail, forum dyskusyjne, komunikatory.
- Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet; wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania. notatki
pomoce dydaktyczne
notatki
wydruki komputerowe
na bieżąco przez cały okres stażu

3. Wykorzystanie Internetu. - Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu.
- Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i parafii.
- Komunikowanie się z organizatorami konkursów, parafią św. Bartłomieja Apostoła i Wydziałem Katechetycznym oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli.
- Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek szkolno - tematycznych.
- Wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych.
- Gromadzenie dokumentacji w postaci biblioteczki multimedialnej notatki
pomoce dydaktyczne


notatki
wydruki komputerowe
spis pomocy
na bieżąco przez cały okres stażu§8 ust.3 pkt 2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli
kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć dla nauczycieli.


Lp. Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Prowadzenie otwartych lekcji - Lekcji otwarte z religii dla nauczycieli
konspekt z lekcji 2018-2021

2. Współpraca w procesie wychowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kształtowanie ich postaw religijnych. - Stała współpraca z rodzicami podczas przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej, rocznicy Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania. - Dzielenie się wiedzą pedagogiczną podczas wyżej wymienionych spotkań w indywidualnych rozmowach z rodzicami.
- Stała współpraca w ramach zespołu humanistycznego w przygotowaniu akademii o tematyce: patrona szkoły, wieczornicy patriotycznej, spotkania opłatkowego, drogi krzyżowej, spotkania wielkanocnego, dnia żołnierzy wyklętych.
- Obecność na zebraniach dla rodziców w szkole.
- Współpraca z biblioteką szkolną.
- Zaopatrywanie Kącika Czasopism dla dzieci i młodzieży w prasę katolicką.
- Stały kontakt z parafią.
protokoły spotkań zespołów
na bieżąco przez cały okres staż
3. Podnoszenie jakości pracy poprzez pracę własną nad rozwojem zawodowym - Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. sprawozdanie cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.

Lp. Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego i religijnego. - Organizacja lub współorganizacja akademii szkolnych i środowiskowych.
- Udział w nabożeństwach i rekolekcjach. Wpisy w dzienniku potwierdzenie dyrektora zdjęcia cały okres stażu

2. Poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu katechezy i wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Wydział do Spraw Wychowania Katolickiego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
- Sympozjach organizowanych przez Instytut Teologii pastoralnej KUL.
- Duszpasterskich Wykładach Akademickich.
- Rekolekcjach Kapłańskich.
- Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł
Informacji.
- Uzyskanie licencjatu kościelnego na Wydziale Teologii KUL w Instytucie Formacji Pastoralno – Liturgicznej.
- Kontynuacja studiów doktoranckich na Wydziale Teologii KUL o specjalizacji Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki.
- Samodzielne studiowanie literatury fachowej, w tym czasopism metodycznych z zasobów Internetu.


zaświadczenia


dyplom


dyplom


na bieżąco przez cały okres stażu

17 września 2018 r.


2020 r.
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. - Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach i przedstawieniach.
- Przygotowanie dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii św.
- Przygotowanie dzieci do rocznicy Pierwszej Komunii św.
- Przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
- Prowadzenie Liturgicznej Służby Ołtarza.
- Prowadzenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. sprawozdanie cały okres stażu
4. Rozwijanie zainteresowań młodzieży. Integracja młodzieży szkolnej. - Organizowanie pielgrzymki autobusowej dla uczniów klasy trzeciej po pierwszej komunii świętej - mającej na celu zapoznanie z dziedzictwem religijnym i kulturowym regionu i kraju.
- Organizacja Tygodnia Misyjnego.
- Współpraca ze zgromadzeniem Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki – Siostry Białe. Karta wycieczki cały okres stażu§8 ust.4 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Lp. Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Opracowanie programu pt. „Bliżej Boga” - Spotkania. program cały okres stażu


§8 ust.4 pkt 4c
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym.

Lp. Zadanie Forma realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Nauka języka obcego - Lekcje w szkole językowej. dyplom cały okres stażu………………………………………………………………………
Podpis
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.