AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Zacharz, 2021-05-25
Łódź

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju na nauczyciel dyplomowanego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Agnieszka Z
nauczyciel matematyki
w Szkole Podstawowej


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2021r.§ 8.
1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się.
Zadania do wykonania Forma realizacji Termin Sposób dokumentacji
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego. 1. Przygotowanie i publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
2. Wykorzystanie Internetu, jako źródła informacji.

IX 2018 r.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Wykorzystanie metod aktywizujących oraz technologii komputerowej i informatycznej w procesie dydaktyczno- wychowawczym. Zastosowaniem metod aktywizujących oraz technologii informatycznej na zajęciach edukacyjnych.
Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Wykorzystanie programów komputerowych, matlandia, klucz do geometrii w realizacji niektórych lekcji matematyki (wzbogacenie, uatrakcyjnienie lekcji).
Opracowanie wyników sprawdzianów z wykorzystaniem technologii komputerowej Wykorzystanie własnego komputera do przygotowania i drukowania materiałów dydaktycznych, testów, scenariuszy, dokumentów związanych z pracą itp. (ułatwienie uczniom pracy na lekcji).
Okres stażu. Opracowania, scenariusze

Administrowanie szkolnego dziennika "Librus" Zapewnienie sprawnego działania systemu dziennika elektronicznego. Okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8.
2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych dla nauczycieli.
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
Okres stażu Scenariusze, analizy i sprawozdania
Aktywny udział w Zespole Przedmiotów Ścisłych Współpraca z nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń.
Okres stażuPotwierdzenie dyrektora szkoły
Prowadzenie szkolenia z zakresu dziennika elektronicznego Librus. Szkolenie dla nauczycieli. Okres stażu Potwierdzenie
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów. Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń Okres stażu Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, projekty. Sprawozdanie i analiza wspólnych działań
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów Konsultacje z innymi nauczycielami matematyki, wymiana poglądów Okres stażu Notatki, opis działań


§ 8.
3) poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia, jakości pracy szkoły
Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły. Współpraca z PPP nr 4 w Łodzi oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwoju.
Współpraca z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela.Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.Współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym Przeprowadzenie warsztatów i prelekcji ze statystki. Pozyskanie materiałów, przewodników statystycznych. Okres stażu Zaświadczenie
Różne formy promocji szkoły w środowisku Udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
Udział w organizacji Drzwi Otwartych Szkoły
Udział w projekcie "Erasmus" Okres stażu Potwierdzenia
Organizowanie wycieczek szkolnych Opracowanie i realizacja planów wycieczek Okres stażu Karty wycieczek, karty pracy, sprawozdania i regulaminy
Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt Opracowanie planu współpracy Okres stażu Zaświadczenie

Współpraca z wydawnictwami Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
Pozyskiwanie nagród na konkursy
Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Lepsza szkoła"
Udział w spotkaniach szkoleniowych Okres stażu Zaświadczenia
Współpraca z Samorządem Uczniowskim Organizacja uroczystości szkolnych we współpracy z Samorządem szkolnym. Okres stażu Potwierdzenie współpracy

§ 8.
4a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Indywidualizacja procesu nauczania Praca z uczniem słabym - organizowanie różnorodnych form pomocy uczniom z trudnościami w nauce
Praca z uczniem zdolnym - przygotowanie uczniów do konkursów, opieka nad uczniami podczas wyjazdów na konkursy Okres stażu Dziennik zajęć, potwierdzenie dyrektora szkoły.
Opracowanie innowacji z matematyki "Mistrz rachunków".
Wdrożenie innowacji do zajęć Okres stażu Opracowana innowacja
Opracowanie programu zajęć wyrównawczych i koła matematycznego.
Wdrożenie programów na zajęciach. Okres stażu Opracowane programy
Opracowanie regulaminu Librusa Wdrożenie regulaminu w szkole Okres stażu Opracowany regulamin
§ 8.
4b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczyciela, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela - konsultanta w Centrum Edukacji Artystycznej
Wykonywanie zadań koordynatora projektu "Światowy dzień tabliczki mnożenia"
Wdrożenie projektu w szkole Okres stażu Zaświadczenie
Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej Ukończenie kursu na egzaminatora Okres stażu Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Wykonywanie zadań egzaminatora Udział w pracach komisji egzaminacyjnej Okres stażu Poświadczenie dyrektora

§ 8.
4c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym
Uzyskanie umiejętności posługiwania się języka obcego na poziomie podstawowym
Ukończenie kursu języka obcego na poziomie podstawowym Okres stażu certyfikat

Powyższy plan rozwoju może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu szkoły.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.