AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Piotr Wojtas, 2021-05-14
Wodzisław Śląski

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela religii na dyplomowanego

- n +

PIOTR

Nauczyciel religii
w Szkole Podstawowej


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA RELIGII UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2018r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2021r.

Cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego
-nauczyciel dyplomowany

1.
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
- analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego,
- opracowanie
i złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie
i złożenie planu rozwoju zawodowego.
- wniosek o rozpoczęcie stażu,
- plan rozwoju zawodowego

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji.
w czasie stażu
- zaświadczenia,
- scenariusze,
- konspekty,
- plany pracy i inne dokumenty
(w tym na nośnikach elektronicznych)

3.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- opracowanie zgromadzonej dokumentacji,
- opis i analiza dokonań,
- sformułowanie wniosków.
-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
-ocena dorobku zawodowego za okres stażu

4.
Złożenie wniosku
- sformułowanie
i złożenie wniosku
o postępowanie kwalifikacyjne.


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIU MEN Z DN. 26 lipca 2018 r

§ 8.1 pkt.1 Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej;

1.Analiza możliwości wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej - korzystanie z komputerowych baz danych oraz z zasobów Internetu, - stworzenie wykazu stron szczególnie przydatnych dla uczących się i nauczycieli religii. w czasie stażu - wykaz stron
2.Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela - korzystanie z dziennika elektronicznego Librus
- wyszukiwanie i przetwarzanie informacji i Internetu na potrzeby katechezy,
- wykorzystanie komputera do pomocy dydaktycznych,
- przygotowanie sprawdzianów,
kart pracy, scenariuszy,
- korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli,
- komunikowanie się z organizatorami konkursu,
- współpraca
z nauczycielem informatyki odpowiedzialnym
za szkolną stronę,
- prowadzenie wybranych zajęć z wykorzystaniem komputera i tablicy multimedialnej. w czasie stażu
3.Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela - korzystanie z dziennika elektronicznego Librus
- wyszukiwanie i przetwarzanie informacji i Internetu na potrzeby katechezy,
- wykorzystanie komputera do pomocy dydaktycznych,
- przygotowanie sprawdzianów,
kart pracy, scenariuszy,
- korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli,
- komunikowanie się z organizatorami konkursu,
- współpraca
z nauczycielem informatyki odpowiedzialnym
za szkolną stronę,
- prowadzenie wybranych zajęć z wykorzystaniem komputera i tablicy multimedialnej.
5.Wykorzystanie Internetu jako źródła aktualnej informacji - wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębiania wiedzy na tematy związane z oświatą, przepisami prawa.


§ 8.1 pkt.2 Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

1.
Współpraca
z nauczycielami szkoły
- współpraca przy organizacji akademii i apeli szkolnych,
- stały kontakt z wychowawcami.
w czasie stażu
- scenariusze,
- sprawozdanie
2.Promocja szkoły
Prowadzenie Koła Biblijnego
- praca z uczniami biorącymi udział
w konkursach religijnych,

3.Wspomaganie uczniów w procesie poznawania i kształtowania wiary
- pomoc
w przygotowaniu uczniów do przyjęcia sakramentu Pokuty i Eucharystii,
w czasie stażu
- sprawozdanie z realizacji
4. Dostosowywanie programu nauczania do indywidualnych możliwości uczniów i warunków nauczania. - kontakt z pedagogiem szkolnym, wyłonienie uczniów posiadających orzeczenia PPP, dostosowanie wymagań.
5.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
- publikacja planu rozwoju zawodowego, - scenariusza uroczystości szkolnych i własnych opracowań na portalu edukacyjnym..
w czasie stażu
- zaświadczenie o publikacji,
- notatki własne
6. Współorganizowanie uroczystości szkolnych - współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości szkolnych, np. Dzień Nauczyciela, Uroczystość Odzyskania Niepodległości, jasełka, w czasie stażu scenariusze


§ 8.1 pkt.3 pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie
lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

1.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- udział w szkoleniach, kursach i warsztatach doskonalących
z religii, spotkania metodyczne,
- samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism religijnych.
- udział w konferencjach, warsztatach organizowanych przez PODN, WOM w Rybniku

2.
Doskonalenie rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, religijnym i społecznym
- udział
w rekolekcjach dla katechetów,
- udział
w konferencjach organizowanych przez Wydział Katechetyczny Archidiecezji Katowickiej
- uczestnictwo
w spotkaniach formacyjnych dla katechetów.
w ciągu stażu według terminarza z Kurii Biskupiej w Katowicach


§ 8.1 pkt.4 przeprowadzenie co najmniej 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności,
w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


Prowadzenie zajęć otwartych
- opracowanie scenariusza i przeprowadzenie lekcji religii dla nauczycieli kontraktowych
i stażystów oraz w miarę możliwości w obecności metodyka, wizytatora katechetycznego lub proboszcza.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.