AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Siemiańczuk, 2021-05-14
Białystok

Matematyka, Program nauczania

Program działań edukacyjnych - ścieżka edukacyjna z matematyki

- n +

Program działań edukacyjnych - ścieżka edukacyjna z matematyki
Uczennica XYZ, klasa 5, rok szkolny 2019/2020

Program był dostosowany do aktualnego stanu zdrowia, potrzeb i możliwości uczennicy na podstawie:
• diagnozy funkcjonowania uczennicy
• orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
• wywiadu z rodzicami, rozmowy z uczennicą, wychowawcą, nauczycielami uczącymi, kolegami i koleżankami z klasy
• obserwacji funkcjonowania uczennicy w klasie, na lekcji, na przerwie, na zajęciach indywidualnych oraz grupowych.


Uczennica otrzymała zalecenie kształcenia ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe pod postacią Zespołu Aspergera. Zgodnie z zaleceniami opracowałam program działań edukacyjnych z matematyki, na zajęciach w małej grupie osób.


Założenia ogólne programu:

- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczennicy na miarę jej indywidualnych możliwości;

- rozwijanie funkcjonowania społeczno - emocjonalnego: doskonalenie umiejętności prospołecznych, przydatnych w życiu; wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności komunikowania w sposób akceptowany społecznie uczuć i emocji, potrzeb i oczekiwań;

- stymulowanie sfery poznawczej: poszerzanie zakresu ogólnych wiadomości o otaczającym świecie oraz zasobu słownictwa; usprawnianie koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej; doskonalenie techniki czytania i pisania, ze szczególnym uwzględnieniem języka matematycznego;

- wspieranie w pokonywaniu problemów, okazywanie zrozumienia jej potrzeb, wynikających z problemów zdrowotnych;

- usprawnianie najmniej zaburzonych funkcji, by dać uczennicy szansę na możliwość odniesienia sukcesu;

- docenianie wkładu pracy i zaangażowania uczennicy w proces uczenia się, pozytywne motywowanie do pracy własnej: indywidualnej oraz grupowej.


DZIAŁANIA EDUKACYJNE Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z OCENY POZIOMU FUNKCJNWANIA UCZENNICY W POSZCZEGÓLNYCH SFERACH

1. Kompetencje społeczno-emocjonalne
A) Cele ogólne i szczegółowe: Wdrażanie do budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi.
Planowane działania: Budowanie dobrego kontaktu emocjonalnego i zadaniowego. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, zaufania, zachęcanie do kontaktu z innymi osobami: rozmowy, karty pracy, gry i zabawy. Kształtowanie umiejętności współpracy, współdziałania w grupie: rozmowy, wspólne zadania i ćwiczenia grupowe, gry i zabawy edukacyjne.

B) Cele ogólne i szczegółowe: Budowanie wiary we własne siły i możliwości
Planowane działania: Zauważenie i akceptacja: atutów oraz ograniczeń poprzez rozmowy, ćwiczenia, zabawy, pracę z kartami pracy, informacje zwrotne. Stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesów: motywowanie do udziału w projektach, stosowanie wzmocnień pozytywnych;
C) Cele ogólne i szczegółowe: Doskonalenie społeczno- emocjonalnej sfery rozwoju uczennicy.
Planowane działania: Umożliwianie odreagowania napięcia psychoruchowego poprzez werbalizację trudności, dostarczanie adekwatnych do sytuacji i akceptowanych społecznie wzorców rozładowania emocji: rozmowy, gry i zabawy, ćwiczenia relaksacyjne. Kształtowanie postaw prospołecznych, służących rozwojowi osobistemu. Ćwiczenia zachowań asertywnych w różnych sytuacjach: radzenie sobie z niepowodzeniem, porażką, krytyką; wypracowanie strategii radzenia sobie z napotkanymi trudnościami, konfliktami, przyjmowanie komplementów i komplementowanie. Analiza własnych doświadczeń, historyjki społeczne, opowiadania, rozmowy. Projektowanie przyszłości: podejmowanie decyzji, przewidywanie konsekwencji, branie odpowiedzialności, rozmowy, wizualizacja.
Realizacja: Prowadzenie zajęć w przyjaznej atmosferze, pełnej zrozumienia i akceptacji. Wykonywanie zadań dodatkowych wymagających współpracy z innymi uczniami, zachęcanie do wspólnej nauki, wspieranie inicjatywy pracy w parach. Zauważanie wysiłku włożonego w proces uczenia się, chwalenie, zachęcanie do pokonywania kolejnych trudności edukacyjnych. Praca nad emocjami uczennicy w sytuacjach braku sukcesu edukacyjnego. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, porażkami. Rozwiązywanie zadań wymagających planowania, analizowania, przewidywania, modelowania matematycznego. Analizowanie codziennych sytuacji życiowych, stwarzających uczennicy problemy i przekształcanie ich na zadania matematyczne (zakupy, wydatki, oszczędności, gospodarowanie czasem, chronologia wydarzeń, przyczyna - skutek, żywienie - zbilansowana dieta, wysiłek fizyczny a zdrowie).
2. Percepcja słuchowa i wzrokowa
A) Cele ogólne i szczegółowe: Usprawnianie analizatora wzroku i słuchu
Planowane działania: Zadania usprawniające koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową. Ćwiczenie analizy, syntezy słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej czy manualnej. Rozwijanie spostrzegawczości na materiale obrazowym, geometrycznym, literowym.
Realizacja: W ramach podjętych działań rozwiązywaliśmy zadania z geometrii ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność i precyzję wykonywanych rysunków. Ćwiczyliśmy umiejętność analizy i syntezy informacji przedstawionych w zadaniu, na diagramie i wykresie. Rozwiązywaliśmy zadania ze słuchu, ćwicząc umiejętności logicznego myślenia i spostrzegawczości, umiejętność wybierania informacji potrzebnych do rozwiązania zadania i odrzucania tych zbędnych. Szczególnie ważne były zadania porównawcze: ile razy więcej, ile razy mniej, a także o ile więcej, o ile mniej. Istotne dla tej sfery były zadania dotyczące skali, wymagające umiejętności rysowania figur w skali.

3. Myślenie Pamięć Uwaga
A) Cele ogólne i szczegółowe: Stymulowanie ogólnej sprawności intelektualnej.
Planowane działania: Ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi oraz pamięć.
Rozwijanie procesów poznawczych, zdolności abstrahowania. Uaktywnianie operacji umysłowych: analizy, syntezy, porównywania, planowania, wnioskowania.
Realizacja: Na zajęciach wykorzystywałam gry i zabawy edukacyjne, zarówno w wersji planszowej, multimedialnej oraz pamięciowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zadania związane z obserwacją otoczenia, bliskich - tzw. zadania praktyczne. Pomocne były zadania: obserwacja i zapisanie temperatury w poszczególnych dniach tygodnia, porównywanie cen konkretnego produktu w różnych sklepach, porównywanie cen konkretnego produktu w zależności od wielkości opakowania (który zakup jest bardziej korzystny), wpływ oszczędzanie na wysokość zaoszczędzonych pieniędzy.

4. Umiejętności szkolne Wyrównywanie szans edukacyjnych
A) Cele ogólne i szczegółowe: Komunikacja językowa: doskonalenie umiejętności czytania.

Planowane działania: Wzbogacanie słownika biernego i czynnego oraz zasobu wiedzy o świecie: quizy, gry, karty pracy, rozmowy. Usprawnianie tempa, poprawności czytania oraz czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego.
B) Cele ogólne i szczegółowe: Komunikacja językowa: doskonalenie poprawności pisania.
Planowane działania: Poprawne formułowanie wypowiedzi. Usprawnianie tempa, techniki, poprawności pisania. Ćwiczenia w pisaniu z pamięci.
C) Cele ogólne i szczegółowe: Usprawnianie umiejętności matematycznych
Planowane działania: Ćwiczenia i zadania rozwijające myślenie matematyczne. Zastosowanie na zajęciach kart pracy, gier i zabaw edukacyjnych, filmów oraz prezentacji multimedialnych.
Realizacja: Czytanie i analizowanie zadań, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zrozumienie tekstu matematycznego. Przypominanie i utrwalanie poznanych wcześniej pojęć matematycznych, wprowadzanie nowych. Tworzenie mapy myśli, wykorzystanie techniki skojarzeń, układanie bajek matematycznych przybliżających zrozumienie tekstu matematycznego. Umiejętność doskonalenia pisania tekstu matematycznego ćwiczona była w krótkich tekstach: ułożenie odpowiedzi do zadania oraz w długich tekstach: ułożenie treści zadania o tematyce np. świątecznej. Układanie analizy słownej danych przedstawionych w tabelce lub na wykresie. Usprawnianie szeroko pojętych umiejętności matematycznych było ćwiczone i rozwijane na każdych zajęciach.
Podsumowanie:
Przedstawiony program działań edukacyjnych był modyfikowany, wzbogacany i uzupełniany w zależności od sytuacji oraz potrzeb, z równoczesnym uwzględnianiem postępów czynionych przez uczennicę. Ćwiczenia umieszczone w tekście są przykładowymi ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje. Uczennica w ciągu roku pracy poczyniła ma miarę swoich możliwości postępy we wszystkich omawianych sferach, które w znacznym stopniu przyczyniły się do lepszego jej funkcjonowania w klasie, w szkole, w społeczeństwie. Chętniej niż wcześniej uczennica podejmuje działania edukacyjne, zmierza się z nowymi wyzwaniami, nie unika pracy zespołowej czy grupowej. Częściej zabiera głos w klasie i dzieli się swoimi pomysłami. Budowanie poczucia własnej wartości uczennicy, docenianie starań dziewczynki wzmogło w niej uczucie samoakceptacji, pewności siebie i chęci współpracy z innymi.

Organizacja zajęć: zajęcia grupowe, 1 x 45 minut w tygodniu
Małgorzata Siemiańczuk
nauczyciel matematyki
Bibliografia:
- " Dotrzeć do dziecka z autyzmem" - Stanley I. Greenspan , Serena Wieder - " Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami ... i wiele innych" - Lisa A. Timms - " Autyzm przyczyny symptomy terapia" - Ewa Pisula - " Socjoterapia" - praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Sawickiej - " Zabawy które łączą" - Klaus W. Vpel - " Grupa bawi się i pracuje" - M. Jachimska - " Zespół Aspergera zrozumieć, aby pomóc" - Agnieszka Kozdroń - "Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie" - Edyta Brudnik - " Uwaga! Koncentruję się" - zbiór publikacji
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.