Katalog

Barbara Stępień, 2021-04-09
Skarżysko-Kamienna

Zajęcia zintegrowane, Referaty

O dziecięcych trudnościach w pisaniu

- n +

Katalog
Barbara Stępień
Zajęcia zintegrowane, Referaty
O dziecięcych trudnościach w pisaniu
Pisanie ręczne jest jedną z podstawowych, niezbędnych umiejętności w życiu. Umiejętność pisania jest skomplikowaną czynnością. Własna praktyka nauczycielska i rozmowy z innymi nauczycielami potwierdzają, że większość dzieci ma niewystarczającą sprawność manualną i trudno im opanować sztukę pisania. Dlaczego tak jest? Częściowo odpowiedź na to pytanie znajdziemy w artykule pt. „Dajcie im plastelinę – polskie dzieci nie potrafią trzymać długopisu”, który ukazał się w Gazecie Wyborczej. Autorka w artykule ukazuje czytelnikowi stopień przygotowania dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do pisania. Badania zostały przeprowadzone przez grupę psychologów z sopockiego oddziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Współautorką badań jest Urszula Sajewicz -Radtke. Naukowcy poddali badaniom prawie 300 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z różnych stron kraju, z miast i wsi. Podczas badań dzieci rysowały m .in. figury geometryczne proste, a następnie złożone, tj. koło wpisane w kwadrat, koło z dwoma trójkątami po bokach – tzw. cukiereczki. Na podstawie tych badań psychologowie stwierdzili, że kilkuletnie dzieci są słabo przygotowane do nauki pisania w szkole. Co trzecie dziecko, czyli 32% przebadanych dzieci, osiągnęło bardzo niskie wyniki w zadaniach sprawdzających przygotowanie do pisania. W artykule przedstawione są także wyniki badań Doroty Dziamskiej. Na potrzeby pracy doktorskiej przeprowadziła ona ponad 2 tys. ankiet wśród pięciolatków, badając tzw. chwyt pęsetkowy. Po analizie dokumentów badawczych, autorka stwierdza, że co trzecie dziecko nie radzi sobie z prawidłowym trzymaniem narzędzia pisarskiego. Psychologowie z sopockiej uczelni przedstawili także przyczynę tak złego przygotowania dzieci do pisania. Otóż odpowiedzialna jest za to współczesna cywilizacja. Maluchy mają zbyt mało okazji w życiu do rozwijania sprawności manualnych. Rzadko pomagają w codziennych czynnościach domowych, takich jak: ugniatanie ciasta, przesypywanie kaszy, mąki, wykonywanie drobnych klusek. Tylko czasem bawią się plasteliną, kolorują i wycinają. Dużo czasu spędzają natomiast przy komputerze, trzymając myszkę w dłoni i wciskając klawisze z literkami. Ćwiczą przede wszystkim jeden palec. Jak poprawić sprawność grafomotoryczną dzieci?
Elżbieta Dominik proponuje wskazówki, których przestrzeganie przez rodziców, nauczycieli, dzieci wpłynie pozytywnie jakość pisania.
1. „Dziecko powinno trzymać ołówek bez nadmiernego wysiłku w trzech palcach: pomiędzy kciukiem a palcem środkowym i lekko zgiętym palcem wskazującym około 2 – 3cm od czubka ołówka.
2. Zeszyt ułożony lekko ukośnie – dla dzieci praworęcznych nachylony w lewą stronę, dla dzieci leworęcznych – nachylony w prawą stronę. Zeszyt powinien być trochę przesunięty od osi ciała dziecka – na prawo dla praworęcznych, na lewo dla leworęcznych.
3. Uczeń, siedząc i pisząc lub rysując itp., powinien mieć stopy oparte na podłodze, przedramiona oparte o stolik, plecy wyprostowane. Głowa i górna część tułowia nie mogą odchylać się od osi pionowej ciała. Tułów powinien być odsunięty od stolika, co zapewnia to ręce swobodę ruchów.
4. Dziecko powinno wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne w różnych pozycjach, np. siedzącej lub stojącej.
5. Źródło światła musi być usytuowane od strony przeciwnej do ręki piszącej lub w punkcie środkowym.
Ponadto ważne są jeszcze następujące zasady:
1. Należy zapewnić dziecku spokój.
2. Trzeba zadbać o to, aby dziecko miało wysoką motywację do pracy.
3. Na zajęciach w szkole przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na pisanie.
4. Wspierać ucznia i wykazywać się cierpliwością.
Nauczyciel w czasie procesu dydaktycznego musi rozpoznać przyczyny zaburzeń w pisaniu dziecka, a następnie należy jak najwcześniej rozpocząć z dzieckiem pracę terapeutyczną. Działania usprawniające kaligrafię powinny obejmować m. in. ćwiczenia grafomotoryczne, manualne, rozwijające percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową oraz ćwiczenia orientacji przestrzennej. Grono pedagogiczne powinno także przykładać do czynności pisania należytą wagę i nie sądzić, że era komputeryzacji zwalnia nas od tego, gdyż pismo odręczne jest częścią naszej kultury i trzeba dbać o to, aby dzieci ładnie pisały.
Opracowanie: Barbara Stępień
Nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych
Bibliografia
Dominik E., Już w szkole Radzę sobie coraz lepiej A. Materiały do pracy w domu, Nowa Era, Warszawa 2008.
Pezda A., Dajcie im plastelinę – polskie dzieci nie potrafią trzymać długopisu, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 250.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.