AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Anna Hycnar - Malicka, 2021-04-09
Wielogłowy

Język niemiecki, Konspekty

Bekannte Menschen - konspekt lekcji j.niemieckiego

- n +

Cele kształcenia:

Cel główny: Poznanie sławnych postaci z krajów niemieckiego obszaru językowego i wzbogacanie wiedzy o tych krajach.

Cele operacyjne:

1) Uczeń potrafi wymienić znanych kompozytorów, muzyków, sportowców, aktorów, czy twórców mody z krajów niemieckiego obszaru językowego.

2) Uczeń zna podstawowe informacje o każdej z prezentowanych osób.

3) Uczeń potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o wybranej osobie na podstawie przeczytanych, wysłuchanych tekstów i prezentują je.

4) Uczniowie rozwijają umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

5) Uczniowie potrafią połączyć nowo poznany materiał z wiedzą już wcześniej nabytą.

Kompetencje kluczowe:

1. Kompetencja porozumiewania się w języku obcym

2. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy

3. Posługiwanie się strategiami komunikacyjnymi

4. Świadomość społeczna

5. Kształcenie umiejętności poprawnego ustnego formułowania wypowiedzi

Wprowadzenie: Nauczyciel pozdrawia uczniów i sprawdza obecność. Uczniowie pozdrawiają nauczyciela.
Faza rozgrzewki językowej: Nauczyciel pyta uczniów co znaczą poznane już wcześniej pytania np. Wer ist das? Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Woher kommen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Uczniowie przypominają sobie i odpowiadają na nie
Wprowadzenie do nowego tematu: Nauczyciel zapisuje temat na tablicy. Uczniowie wymieniają nazwiska znanych osób
Nauczyciel pyta uczniów jakie znają sławne osoby z branży muzycznej, filmu, sportu i mody z krajów niemieckiego obszaru językowego.
Nauczyciel wyjaśnia zadanie 2 z podręcznika

Nauczyciel zadaje uczniom pytania do tekstów np. Woher kommt Namika? Woher kommt Rogger Federer? Welche Sprachen spricht Christoph Waltz?

Uczniowie słuchają nagrania a następnie przyporządkowują zdjęcia osób do tekstów.
Uczniowie na podstawie tekstów odpowiadają na pytania.
Faza utrwalenia: Nauczyciel wyświetla prezentację ze zdjęciami znanych i sławnych osób z krajów DACHL, następnie zadaje uczniom pytania: Wer ist das? Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Uczniowie oglądają zdjęcia i odpowiadają na pytania.
Zadanie domowe: Nauczyciel wyjaśnia na czym polega zadanie domowe, będzie to zaprezentowanie 2 znanych osób z krajów DACHL Uczniowie wykonują zadanie domowe, które będą prezentować na najbliższej lekcji
Książka Perfekt 1
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.