Katalog

Monika Szymańska, 2021-03-30
Baranowo

Język polski, Karty pracy

Poezja Tadeusza Różewicza – czyli człowiek wobec Zagłady.

- n +

Poezja Tadeusza Różewicza – czyli człowiek wobec Zagłady.

1. Tadeusz Różewicz (1921-…) to jeden z największych poetów, eseistów i dramaturgów polskich XX wieku, działacz AK, absolwent historii sztuki w Krakowie. Jego debiutanckim tomem poezji był zbiór pt. ,,Niepokój” (1947). Zebrane w nim wiersze odbierano jako głos pokolenia, które przeżyło apokalipsę – a więc wojnę. O jego wielkim wpływie na rozwój literatury polskiej świadczy między innymi fakt, że stworzył on system wiersza polskiego nazywany po prostu - różewiczowskim. Jego nowatorstwo przejawiło się w odnowie języka literatury, poeta odnalazł indywidualny wyraz dla doświadczenia epoki Zagłady, totalitaryzmów i kryzysu wszelkich wartości. Według Różewicza poezja powinna mówić językiem prostym, konkretnym, opartym na doświadczeniu.

2. ,,Ocalony”.
a) Scharakteryzuj podmiot liryczny, który występuje w wierszu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
b) Udowodnij, że podmiot liryczny opiera się na własnym doświadczeniu (zacytuj odpowiednie wyrazy) ………………………………………………………………..
c) Na czym polega ,,problem” człowieka, który przeżył wojnę? Kogo lub czego szuka i dlaczego?
………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
d) Zinterpretuj tytuł wiersza …………………………………………………………….
…..………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. ,,Matka powieszonych”
a) Kim jest tytułowa ,,matka powieszonych”?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Scharakteryzuj społeczeństwo – tłum ludzi występujący w wierszu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Co można powiedzieć o podmiocie lirycznym z wiersza?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) Wypisz i omów minimum 3 metafory z utworu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Zadanie domowe
Na podstawie omówionych utworów wypisz cechy poezji Tadeusza Różewicza.
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.