Katalog

Monika Pustelny, 2021-03-15
Leżajsk

Język angielski, Program nauczania

program kółka kulinarnego z języka angielskiego

- n +

Kółko „Cooking with English” zakłada naukę języka angielskiego poprzez przygotowywanie posiłków. Dzieci przejawiają naturalną chęć do tworzenia i uczenia się czegoś nowego. Chętnie pomagają w kuchni piekąc ciasteczka czy lepiąc pierogi. Gotowanie rozwija ich kreatywność, uczy samodzielności i aktywności. Dzieci znacznie łatwiej zapamiętują materiał, który przeżywają, wykorzystują w realnych, konkretnych sytuacjach – np. w kuchni.
Uczniowie w trakcie zajęć poznają słownictwo z grup tematycznych tj. sprzęt AGD, sztućce i naczynia, czasowniki związane z gotowaniem oraz produkty spożywcze niezbędne do przygotowania wybranych potraw. Lista dań oraz przepisy w języku angielskim będą sporządzone wspólnie z uczniami. Uczniowie będą mieć także możliwość przygotowania menu oraz odegrania scenek w restauracji, a poznane zwroty i wyrażenia umożliwią im składanie oraz przyjmowanie zamówień. Zwieńczeniem zajęć będzie wspólne przygotowanie książki kucharskiej w języku angielskim wraz ze zdjęciami potraw małych kucharzy.
W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie klasy IV, którzy chcą poszerzyć znajomość języka angielskiego i spróbować swoich sił „w kuchni”.

1.Cele ogólne:
- przyswajanie nowego słownictwa oraz struktur gramatycznych
- rozumienie i nabywanie płynności w posługiwaniu się językiem angielskim
- rozwijanie umiejętności kulinarnych oraz organizacyjnych
2. Cele szczegółowe:
- podniesienie kompetencji językowych uczniów
- podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zaangażowanie emocjonalne dzieci
- kształtowanie w uczniach poczucia estetyki przygotowywania, wydawania i spożywania posiłków
- umacnianie wiary we własne siły i możliwości językowe
- ćwiczenie odpowiedniej wymowy, intonacji poznanych słów i zwrotów
- wdrażanie do samodzielności
- nauka współdziałania w zespole/grupie
- kształtowanie umiejętności planowania, właściwego przygotowania i porządkowania stanowiska pracy
- poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w kuchni.
3. Metody pracy:
- praktyczne działania
- TPR – reagowanie całym ciałem
- metoda bezpośrednia
- metoda komunikacyjna
- metoda audiolingwalna
- drama (odgrywanie scenki, gry dramowe)
4. Formy pracy:
- indywidualna
- w parach
- zespołowa
5. Materiały dydaktyczne:
- pomoce wizualne: obrazki, realne przedmioty, produkty spożywcze
- materiały plastyczne potrzebne do wykonania kart menu oraz książki kucharskiej
- aparat fotograficzny
6. Planowane osiągnięcia uczniów:
- zna nowe słownictwo, wyrażenia i struktury gramatyczne
- potrafi stworzyć przepis i przyrządzić samodzielnie wybrane potrawy
- nabywa pewności siebie w wypowiedziach słownych
- potrafi złożyć oraz przyjąć zamówienie
- zna zasady bezpieczeństwa w kuchni
7. Ewaluacja osiągnięć:
Ewaluacja odbywać się będzie przez:
- obserwacje postępów dzieci na zajęciach oraz podczas przygotowywania przez nich potraw
-przygotowanie scenki w restauracji
- wykonanie książki kucharskiej.

Tematyka:
- zapoznanie się z kuchnią szkolną, omówienie zasad bezpieczeństwa
- stworzenie listy potraw do przygotowania
- wprowadzenie słownictwa związanego ze sprzętem kuchennym
- wprowadzenie nazw przyborów kuchennych
- zapoznanie z nazwami smaków
- wprowadzenie czasowników związanych z gotowaniem
- wprowadzanie produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania wybranych potraw
- przygotowanie przepisów
- przygotowanie potraw
- wprowadzenie wyrażeń potrzebnych do odegrania scenek w restauracji – składanie i przyjmowanie zamówień, przygotowanie kart menu
- przygotowanie książki kucharskiej


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.