AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Rus, 2021-02-19
Lubin

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ GRUDZIEŃ GRUPA 6-latki

- n +

ROK SZKOLNY 2020/2021

PLAN PRACY
WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
GRUDZIEŃ GRUPA 6-latki


Tematyka cykliczna:
I. JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT
II. IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM
III-IV. IDĄ ŚWIĘTA
V. PROJEKT PRZYJAŹŃTYDZIEŃ I JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT (30.11–04.12.2020)
Zabawy ruchowe: I 5, I 8
• Zestaw ćwiczeń porannych nr 13
• Zabawa ruchowa – Berek dinozaur, Żarłoczny dinozaur, Pełny wagonik i pusty wagonik
• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Uwaga! Dinozaur! Małe dinozaury, duże dinozaury, Zamieniamy się w dinozaury, Nieposłuszny Dinuś.
• Zabawa ruchowa rozwijająca reakcję na ustalone sygnały.
• Zabawa bieżna Uciekaj przed dinozaurem.
• Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki – Idzie górnik.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza – Spacery dinozaurów, Praca górnika.
• Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. I 4, I 5, IV 18
• Zabiegi higieniczne i samoobsługowe: I 1, I 2, I 3
• Ćwiczenia gimnastyczne nr 7 – Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana I 8, I 9
• Zabawa ćwicząca orientację na kartce – Rysowanie pod dyktando IV 8, IV 14
• Zabawy według zainteresowań, zabawy konstrukcyjne I 6, I 7, III 1, III 3


Aktywność i działalność dziecka

Obszary z podstawy programowej
I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, I 9, II 1, II 2, II 3, II 8, III 1, III 2, III 3, III 4, III 5, III6, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 2, IV 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 9, IV 10, IV 11, IV 14, IV 15, IV 18, IV 19, IV 20


30.11
- Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wegetozaur. Rozwijanie mowy; poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów.
Zabawa ruchowa – Berek dinozaur.
- Odkrywanie litery l, L: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: lalka, Lola. Rozwijanie słuchu fonematycznego; rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

01.12
- Dinozaury tu, dinozaury tam – ćwiczenia w liczeniu. Rozwijanie umiejętności liczenia; rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7.
- Zabawa orientacyjno-porządkowa – Małe dinozaury, duże dinozaury.
- Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7 metodą Rudolfa Labana. Rozwijanie sprawności fizycznej.

02.12
- Zabawy przy piosence Górnik. Rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem; rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych.
Zabawa ruchowo-naśladowcza – Spacer dinozaurów.
- Wykonanie pracy Fruwający dinozaur. Rozwijanie sprawności manualnej; wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych.03.12
- Słuchanie wiersza Marii Terlikowskiej Węglowa rodzinka. Poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla; rozwijanie mowy.
- Zabawa ruchowa – Pełny wagonik i pusty wagonik.
- Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7 metodą Rudolfa Labana. Rozwijanie sprawności fizycznej.


04.12
- Dzień Górnika – Pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika; budzenie szacunku dla pracy górnika; wzbogacanie słownictwa.
- Praca plastyczna W kopalni – rozwijanie zainteresowań plastycznych. Rysowanie kredką (białą, szarą, żółtą) na kartach w kolorze czarnym.


TYDZIEŃ II IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM (07.12 – 11.12.2020)
Zabawy ruchowe: I 5, I 8
• Zestaw ćwiczeń porannych nr 14
• Zabawa ruchowa – Bałwanek, Szycie na maszynie, Tańczące dni tygodnia, Rzeźby na śniegu, Buch w śnieżny puch, Rozgrzewamy się na mrozie, Ciężkie worki, puste worki Mikołaja.
• Zabawa ruchowa z elementem siłowym – Na saneczkach.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza – Sporty zimowe, Narciarz.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Śnieżne zaprzęgi.
• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Wirujące płatki śniegu.
• Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana I 8, I 9
• Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. I 4, I 5, I 6, IV 18
• Zabiegi higieniczne i samoobsługowe: I 1, I 2, I 3
• Ćwiczenia oddechowe – Fruwające gwiazdki – IV 2
• Zabawy według zainteresowań, zabawy konstrukcyjne I 6, I 7, III 1, III 3
• Zabawa słowna – Co kojarzy się z zimą?; Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – Zimowe odgłosy.- IV 2

Aktywność i działalność dziecka

Obszary z podstawy programowej
I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, I 9, II 1, II 2, II 3, II 4, II 5, II 6, II 7, II 8, II 9, II 11, III 1, III 2, III 3, III 4, III 5, III 6, III 7, III 8, III9, IV 1, IV 2, IV 3, IV 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 9, IV 11, IV 15, IV 16, IV 18


07.12
- Zabawy z Mikołajem. Rozwijanie mowy; rozwijanie słuchu fonematycznego. Kodowanie na dywanie – Mikołaj – rozwijanie spostrzegawczości, logicznego myślenia.
- Zabawa ruchowa – Ciężkie worki, puste worki Mikołaja.
- Odkrywanie litery y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematu i modelu słowa lody. Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej; rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.08.12
- Rozmowa na temat nowej pory roku – zimy. Wprowadzanie nazw dni tygodnia. Rozwijanie mowy, umiejętności liczenia w zakresie siedmiu; zapoznanie z oznakami nowej pory roku; dostrzeganie cykliczności dni tygodnia.
- Zabawa ruchowa – Tańczące dni tygodnia.
- Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7 metodą Rudolfa Labana. Rozwijanie sprawności fizycznej.

09.12.
- Zabawy przy piosence Zima. Kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie umiejętności wykonywania uproszczonych kroków walca.
Zabawa ruchowa – Buch w śnieżny puch.
- Wykonanie pracy plastycznej Zimowy krajobraz. Rozwijanie sprawności manualnej; wykorzystywanie w pracy różnych materiałów.


10.12.
- Rozmowa na temat sportów zimowych. Rozwijanie mowy; poznawanie nazw sportów zimowych.
- Zabawa ruchowa – Buch w śnieżny puch.
- Doświadczenie i obserwacja – poznawanie właściwości fizycznych śniegu i lodu. Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych; badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu.

11.12.
- Rozmowa na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. Rozwijanie mowy; ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.
- Zabawa ruchowa – Rozgrzewamy się na mrozie.
- Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7 metodą Rudolfa Labana. Rozwijanie sprawności fizycznej.
TYDZIEŃ III IDĄ ŚWIĘTA (14.12 – 24.12.2020)
Zabawy ruchowe: I 5, I 8
• Zestaw ćwiczeń porannych nr 15
• Zabawa ruchowa – Łańcuch przyjaźni, Dzieci i choinki, Ludzie do ludzi, Kulig, Żywa choinka.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza – Po śladach bałwanka, Ubieramy choinkę.
• Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Choinka rośnie.
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8.
• Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. I 4, I 5, IV 18
• Zabawy według zainteresowań, zabawy konstrukcyjne I 6, I 7, III 1, III 3
• Czynności higieniczne i samoobsługowe - I 1, I 2, I 3
• Ćwiczenia oddechowe – Fruwające chusteczki IV 2
• Zabawa paluszkowa – Bałwanek IV 1

Aktywność i działalność dziecka

Obszary z podstawy programowej
I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, I 9, II 1, II 2, II 3, II 4, II 5, II 6, II 7, II 8, II 9, II 10, II 11, III 1, III 2, III 3, III 4, III 5, III 6, III 7, III 8, III 9, IV 1,
IV 2, IV 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 9, IV 11, IV 12, IV 13, IV 14, IV 15, IV 16, IV 18, IV 19


14.12.
- Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wymarzona choinka. rozwijanie mowy; zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
- Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Choinka rośnie.
- Odkrywanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów: rak, Romek. rozwijanie wrażliwości fonemowej; utrwalanie poznanych liter.

15.12.
- Zabawy figurami. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania; rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli.
- Zabawa ruchowa – Ludzie do ludzi.
- Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8. Rozwijanie sprawności fizycznej.

16.12.
- Zabawy przy piosence Domowe święta. Reagowanie na dźwięki o różnej wysokości; rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni.
- Wykonanie pracy plastycznej Świąteczna choineczka. Rozwijanie sprawności manualnej; składanie formy przestrzennej według instrukcji.


17.12.
- Rozmowa na temat wigilii, inspirowana wierszem Jadwigi Koczanowskiej Wigilia. Zapoznanie z tradycjami świątecznymi; rozwijanie mowy.
- Zabawa ruchowa – Żywa choinka.
- Pieczenie świątecznych pierniczków. Przygotowywanie prostych wypieków; zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom.

18.12.
- Wspólne układanie życzeń świątecznych. Rozwijanie mowy; utrwalanie swojego adresu zamieszkania.
- Zabawa ruchowo-naśladowcza – Ubieramy choinkę.
- Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8. Rozwijanie sprawności fizycznej.

21.12.
- Już niedługo święta – rozmowa inspirowana obrazkiem. Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; obmyślanie niespodzianek dla innych.
- Mój wymarzony prezent – praca plastyczna. Rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych pragnień w formie pracy plastycznej.

22.12.
- Nieoczekiwany gość – rozmowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Sąsiad.
Poznawanie kolejnych tradycji bożonarodzeniowych; rozwijanie umiejętności dekodowania.
- Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
- Zajęcia umuzykalniające i rytmiczne. Śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej. Umuzykalnianie dzieci.

23.12.
- Ozdoby choinkowe – zabawy badawcze inspirowane wierszem J. Koczanowskiej Choinka.
Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi w czasie przeszłym i czasie teraźniejszym; rozwijanie wrażliwości zmysłów; rozwijanie umiejętności planowania działań; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i posługiwania się nimi.
- Przedświąteczny tydzień Olka – zajęcia matematyczne. Utrwalanie nazw dni tygodnia; stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu; posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi.

24.12.
- Przy wigilijnym stole – rozmowa inspirowana obrazkiem. Zapoznanie z kolejną tradycją związaną ze świętami Bożego Narodzenia – przygotowywania uroczystej kolacji – wigilii; dzielenie się posiadanymi wiadomościami oraz spostrzeżeniami na temat wyglądu świątecznego stołu; poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych.
- Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.


TYDZIEŃ IV PROJEKT RZYJAŹŃ (28.12 – 31.12.2020)
Zabawy ruchowe: I 5, I 8
• Zestaw ćwiczeń porannych nr 16
• Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki Iwony Zielińskiej – Zimowe odliczanie.
• Zabawa ruchowa Łańcuch przyjaźni, Muzyczny chód, Muzyczny bieg.
• Zabawa ruchowa z elementami biegu i czworakowania – Przyjacielu, złap ogonek.
• Zabawa ruchowa rozwijająca percepcję słuchową – Doprowadź swojego przyjaciela do celu.
• Zabawa ruchowa z elementem wyprostu i skłonu – Chustka przyjaźni.
• Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość i spostrzegawczość– Przyjacielskie barwy.
• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8.
• Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. I 4, I 5, II 6, III 1, III 2, III 6, III 7, III 8
• Zabawy według zainteresowań -

Aktywność i działalność dziecka

Obszary z podstawy programowej
I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, I 9, II 1, II 2, II 3, II 4, II 5, II 6, II 7, II 8, II 9, II 10, II 11, III 1, III 2, III 3, III 4, III 5, III 6, III 7, III 8, III 9, IV 1, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8


28.12.
- Tworzenie siatki pytań na temat: Czym jest przyjaźń? Zapoznanie z pojęciem przyjaźń.
- Zabawa ruchowa przy piosence Karuzela.
- Słuchanie i omawianie wiersza Iwony Zielińskiej Nie ma nic cudowniejszego
jak przyjaciel – mój kolego! Odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych, integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych.

29.12.
- Słuchanie i omawianie bajki terapeutycznej Marii Molickej Bajka o dwóch ołówkach. Uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka, rozwijanie mowy.
- Zabawa ruchowa rozwijająca szybkość i spostrzegawczość – Przyjacielskie barwy. Rozwijanie sprawności fizycznej.
- Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8. Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach.

30.12.
- Moje emocje. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych.
- Zabawy rozładowujące emocje. Gazetowy zawrót głowy, Taniec emocji. Rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszącym różnym sytuacjom.


31.12.
- Słuchanie i omawianie opowiadania Iwony Zielińskiej Nie zmieniaj się dla innych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie koncentracji uwagi i mowy.
- Praca plastyczna Dekalog prawdziwego przyjaciela. Rozwijanie sprawności manualnej.
- Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8. Rozwijanie sprawności fizycznej.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.