Katalog

Elżbieta Sokal, 2021-02-11
Koszalin

Historia, Sprawdziany i testy

I wojna światowa

- n +

Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ....................................................
I wojna światowa
1 Podaj nazwy państw, które utworzyły trójprzymierze.
2 Wymień dwa nowe rodzaje broni zastosowane podczas I wojny światowej.
3 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Bolszewicy, którzy przejęli władzę w Rosji w 1917 r., byli ugrupowaniem głoszącym
hasła
A. komunistyczne. B. nacjonalistyczne. C. konserwatywne. D. demokratyczne.
4 Dopisz poniższe wyrażenia do przyczyn, bądź skutków dojścia do władzy
bolszewików w Rosji.
wycofanie się Rosji z I wojny światowej, powstanie ZSRS, wzrost popularności
bolszewickich haseł (np. przekazania chłopom ziemi), kryzys polityczny
Przyczyny:
Skutki:
5 Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
I wojna światowa toczyła się w latach
A. 1914–1918. B. 1914–1919. C. 1918–1920. D. 1918–1919.
6 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach
prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.
1. Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej było zabójstwo arcyksięcia
Franciszka Ferdynanda. P / F
2. Akt 5 listopada to manifest wydany przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier. P / F
3. Na konferencji w Paryżu Polska była reprezentowana przez Józefa Piłsudskiego. P / F
7 Przyporządkuj do poszczególnych osób właściwe opisy.
1. ….., 2. ….., 3. ….., 4. …..
1. Roman
Dmowski
2. Thomas
Woodrow
Wilson
3. Józef Piłsudski
4. Józef Haller
A. Pianista i polityk, działał na rzecz niepodległości Polski w
Stanach Zjednoczonych.
B. W 1918 r. przedstawił program pokojowy, w którym
postulował utworzenie niepodległej Polski.
C. Dowodził armią polską we Francji, zwaną Błękitną Armią.
D. Stał na czele I Brygady Legionów Polskich.
E. W 1917 r. założył Komitet Narodowy Polski z siedzibą w
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.