Katalog

Joanna Barwińska, 2021-02-02
Łódź

Muzyka, Scenariusze

Rondo muzyczne - scenariusz zajęć

- n +

SCENARIUSZ ZAJEĆ MUZYKI DLA KLASY 6

TEMAT: Rondo muzyczne.

Cele ogólne:
 Zapoznanie uczniów z formą ronda na podstawie prezentowanych przykładów muzycznych i pomysłów uczniów.
 Wskazanie wybitnych kompozytorów tworzących takie formy.
 Rozwijanie zdolności improwizowania i percepcji muzyki.

Cele szczegółowe:
Uczeń :
 Zna podstawowe określenia związane z budową utworów muzycznych: forma, zdanie muzyczne, okres muzyczny, triada.
 Wyjaśnia, na czym polega forma muzyczna – rondo.
 Wskazuje i nazywa poszczególne części ronda.
 Buduje za pomocą ilustracji, przykładów rytmicznych i wyliczanek formę ronda.
 Określa schemat budowy ronda na podstawie przykładów muzycznych.

Metody pracy:
 Podająca: pogadanka
 Eksponująca: pokaz
 Praktyczna: analityczne słuchanie muzyki, praca z tekstem
 Analityczno - percepcyjna
 Problemowo - odtwórcza

Formy pracy:
 Indywidualna i grupowa

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 Prezentacja multimedialna: krzyżówka, ćwiczenia.
 Nagrania utworów muzycznych (linki)
 Przykłady wyliczanek.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
WPROWADZENIE:
– Nauczyciel sprawdza listę oraz pracę domową.
– Uczniowie rozwiązują krzyżówkę dotyczącą wiadomości zdobytych na ostatnich lekcjach.

Inaczej budowa utworu muzycznego
Przeciwieństwo pytania
Posiada dwuczęściową formę AB
System trzech akordów służących do akompaniamentu.
Tworzą go dwa zadania muzyczne
Hasło RONDO
Nauczyciel przedstawia cel lekcji i temat, który uczniowie zapisują w zeszycie.
CZĘŚĆ GŁÓWNA:
 Budowa ronda.

– Nauczyciel wyjaśnia pojęcie ronda oraz jego budowy na podstawie ronda drogowego. Kieruje pytania do uczniów: Co to jest rondo, z czym się kojarzy?
– Nauczyciel przedstawiając budowę ronda według wzoru A B A C A D A
A - temat ( refren )
B,C,D - kuplety, epizody
– Uczniowie indywidualnie układają schemat przy użyciu znaków graficznych: *, #, +,=

 Budowa ronda z wykorzystaniem popularnych wyliczanek.

– Uczniowie budują w grupach lub indywidualnie epizody wykorzystując popularne powiedzenia, wyliczanki. Do wykonania zadania mogą posłużyć się stroną Internetową, lub przygotowanymi przez nauczyciela wyliczankami:
„Siała baba mak, nie wiedziała jak, dziadek wiedział nie powiedział, a to było tak”
„Wpadła gruszka do fartuszka, a za gruszką dwa jabłuszka, a śliweczka wpaść nie chciała, bo śliweczka niedojrzała.”
„Na stoliku w pokoiku stało mleczko i jajeczko. Przyszedł kotem wypił mleczko, a ogonkiem stłukł jajeczko.”
„Idzie rak nieborak, raz do przodu a raz wspak. Idzie rak nieborak, jak uszczypnie, będzie znak!”
(https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,14-rymowanki_wyliczanki_dzieci,s,czytanki,zacz,0.html)
– Uczniowie wraz z nauczycielem próbują wspólnie wykonać formę ronda.

 Budowa ronda rytmicznego.

– Nauczyciel podaje schemat rytmiczny ronda (temat- refren) uczniowie indywidualnie próbują przedstawić własne przykłady kupletów/epizodów. (mogą wykorzystać dowolne instrumenty przedmioty)

 Analiza percepcyjna formy ronda na podstawie

– Uczniowie na podstawie słuchanego utworu Fryderyka Chopina, Mazurek B-dur, ustalają jego budowę. Ułożenie z kolorowych kartoników w kształcie różnych figur geometrycznych formy utworu.

ZAKOŃCZENIE
– Uzupełnienie notatki do tematu lekcji.
– Wykonanie ćwiczeń: - Ułożenie ronda rytmicznego w postaci ilustracji (ABACADA)
- Na podstawie dwóch utworów (ronda) ustal ich budowę.
Dla Elizy - L.van Beethoven
Koncert na róg E - dur W.A> Mozart
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.