Katalog

Iwona Kostyła, 2021-01-29
Giżycko

Język angielski, Różne

Egzamin ósmoklasisty-funkcje językowe.Wyrażanie swoich upodobań ,intencji i pragnień.

- n +

Wyrażanie swoich upodobań ,intencji i pragnień.

Przydatne zwroty:

Are you planning to (go)…?-Czy planujesz (jechać)?
What are you planning to (do)...?Co planujesz(robić)?
Are you thinking of/about...?-Czy myślisz o..?
Do you prefer X or Y?- Czy wolisz X czy Y?
Do you prefer czas.+ing or czas+ing?Wolisz robienie tego czy tego….?
I plan/I’m planning to (go)…- Planuję ...
I want to (go)…-Chcem ….
I’d like to (do)…-Chciałbym/-abym ...
I’m thinkinkig of/about(going)…-Myślę o...
I would like …more than…-Chciałabym...bardziej niż...
I prefer X to Y-Wolę X od Y
I prefer not to (do)…-Wolę nie…
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.