Katalog

Agnieszka Małgorzata Jasik, 2021-01-18
Ościęcin

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie ze zdalnego nauczania

- n +

Sprawozdanie ze zdalnego nauczania
W czasie zdalnego nauczania na bieżąco analizowałam rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium w Szczecinie oraz wytyczne i zalecenie w tej dziedzinie. Zgodnie z założeniami podstawy programowej realizowałam program nauczania dla klasy II. Przez cały czas byłam w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym z rodzicami. Rodzice byli na bieżąco informowani o zmianach, zaleceniach i postępach dzieci. Dwa razy w tygodniu przygotowywałam zakres materiału i zadań do opanowania przez uczniów i wysyłałam je na stronę szkoły oraz bezpośrednio rodzicom na maila. Rodzice otrzymywali zalecenia do pracy własnej dla dzieci opatrzone moim komentarzem ora propozycjami i materiałami dodatkowymi ułatwiającymi naukę domową. Dostosowywałam poziom trudności zadań oraz materiału dla XXX oraz dla XXX którzy bardzo źle znosili początkowy etap zdalnego nauczania oraz wynikającej z tego izolacji. Bardzo często kontaktowałam się z rodzicami tych dzieci udzielając wsparcia, wyjaśnień, diagnozując sytuację, modyfikując zakres i metody pracy oraz ustalając wytyczne do dalszej pracy. Na bieżąco konsultowałam zakres i metody pracy z dziećmi.
Przez cały okres zdalnego nauczania byłam do dyspozycji rodziców. Utrzymywałam stały kontakt ze wszystkimi uczniami oraz ich rodzicami, którzy komunikowali się ze mną mailowo i telefonicznie. Wskazywałam rodzicom źródła w których mogli szukać dodatkowej pomocy dla swoich dzieci. Tworzyłam także dodatkowe materiały dla uczniów, którzy chcieli wykonywać zadania dodatkowe. W ten sposób dostosowywałam zakres materiału odpowiadający potrzebom wszystkich uczniów.
Tworzyłam bazy materiałów, ćwiczeń, zadań, linków do filmów które były niezbędne w mojej pracy. Starałam się aby uczniowie mieli jak najwięcej atrakcyjnych źródeł, z których mogli korzystać opanowując kolejne partie materiału i nabywając nowe umiejętności oraz wiadomości.
Udostępniałam także materiały i linki do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych dla klasy II i III a także zawierających propozycje prac plastycznych, technicznych, które dzieci wykonywały w ramach koła plastyczno-technicznego. Oprócz przesyłania zadań do wykonania, w każdą środę i piątek łączyłam się z uczniami za pomocą messengera, skype oraz WhatsApp w celu podtrzymania więzi klasowej a także sprawdzenia umiejętności głośnego czytania, dodawanie i odejmowania, mnożenia i dzielenia. Konsultowałam z uczniami treść i sposoby rozwiązywania zadań, dawałam im dodatkowe wskazówki. Na adres e-mail rodzice przesyłali zdjęcia wykonanych zadań, ćwiczeń oraz z prac plastycznych i techniczno-plastycznych. Na bieżąco informowałam o otrzymanych ocenach, ewentualnie wskazywałam obszary zadań wymagające poprawy. Co dwa tygodnie wysyłałam rodzicom zestawienie ocen, jakie uzyskały ich dzieci. Byłam w stałym kontakcie z innymi nauczycielami, wspólnie planowaliśmy i konsultowaliśmy działania, rozwiązywaliśmy zaistniałe problemy i wymienialiśmy się wiedzą.
Przez cały ten okres samodoskonaliłam swój warsztat pracy. Poszukiwałam wartościowych szkoleń i webinarów online i brałam w nich udział. Nauczyłam się korzystania z programów i aplikacji przydatnych w prowadzeniu edukacji zdalnej oraz tworzenia indywidualnych zasobów edukacyjnych. Przygotowywałam dokumenty i sprawozdania z nauki zdalnej w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.