AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Renata Czorny, 2020-11-19
Radomsko

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

Program zajęć rozwijających uzdolnienia i kreatywność w świetlicy szkolnej szkoła specjalna

- n +

Program zajęć rozwijających uzdolnienia i kreatywność na zajęciach w świetlicy szkolnej
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomsku

Program przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną: lekką, umiarkowaną , znaczną . Treści są dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej. Program jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. Dziennik Ustaw z dnia 23 czerwca 2016 r., poz. 895). Zgodnie z podstawą celem wychowania przedszkolnego jest między innymi wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji oraz wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Zawarte w nim treści mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczyciela, który chce wnieść do niego własne pomysły. Program ma charakter otwarty i w miarę potrzeb może być wzbogacony o nowe treści edukacyjne, formy i metody pracy.
Program jest realizowany w czterech działach tematycznych:
plastyka,
muzyka,
technika,
rozwijanie zainteresowań,
organizacja czasu wolnego.

Cel główny programu
Rozwijanie uzdolnień , zainteresowań i kreatywności dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodną aktywność.

Cele szczegółowe programu
Kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności zdolności plastycznych, technicznych i muzycznych
Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata
Rozwijanie motywacji do działania
Odkrywanie własnych możliwości twórczych
Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości i otwartości
Osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów
Kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego
Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie
Wyrażanie swoich uczuć
Kształtowanie pożądanych cech społecznych
Pobudzanie umiejętności, ekspresji i wrażliwości plastycznej u dzieci
Rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz poczucia estetyki
Umożliwienie poznawania różnych technik plastycznych
Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnym materiałem plastycznymi
Aktywizowanie przekonania we własne zdolności, możliwości oraz umiejętności
Wyrażanie przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla uczniów środków wyrazu (artystycznych, praktycznych technicznych i muzycznych),
Usprawnianie manualne
kształtowanie słuchu i umiejętności słuchania muzyki
Rozwijanie aktywności muzycznej i ruchowej

[Treści ogólne

Praktyczne zajęcia plastyczne, zwracanie uwagi dziecka w trakcie prac plastycznych na estetykę i oszczędność materiału
Ćwiczenia w stosowaniu różnych technik plastycznych
Dobieranie odpowiednich przyborów i materiałów
Modelowanie w glinie, z mas plastycznych, z masy solnej
Ćwiczenia w łączeniu różnych materiałów, technik
Zabawy rytmizujące, wysłuchiwanie nagrań muzyki
Nauka tekstu i melodii prostych piosenek, słuchanie muzyki, aktywności muzyczno-ruchowe
Wartości muzyki ludowej, artystycznej i popularnej.
Lepienie z materiałów plastycznych, kolorowanie i malowanie prac, pakowanie
Posługiwanie się wyszukiwarką internetową
Łączenie ruchu z muzyką

Treści szczegółowe – tematyka zajęć

1. Jesienne zmiany w przyrodzie i pogodzie:
- malowanie pogody (prace abstrakcyjne)
- dekorowanie dostępnymi materiałami
2. „Jesienny flakon” – zamalowywanie konturu butelki plastikowej kredkami
3. Pocztówka z wakacji – naklejanie pocztówek na karton, ozdabianie kredkami.
4. „Wakacyjny krajobraz” – praca plastyczna: malowanie farbami - praca abstrakcyjna,
5. Układanie bukietu w naczyniu: z liści, kwiatów, gałązek, suchych traw, i innych dostępnych materiałów naturalnych.
6. Zabawy naśladowcze przy wybranych piosenkach dziecięcych i młodzieżowych
7. Plastelinowe kształty - modelowanie z plasteliny
- wałkowanie plasteliny całą dłonią, zgniatanie palcami.
- tworzenie kulek, wałków, placuszków, brył abstrakcyjnych
- ozdabianie i dekorowanie
8. Bezpieczeństwo w drodze:
- Znak drogowy „przejście dla pieszych” – malowanie farbami plakatowymi
- Samochód – wydzieranie z kolorowego papieru
- Sygnalizacja świetlna – próby wycinania, naklejanie
9. Opowieści ruchowe wg. Gimnastyki Labana: „zrywamy jabłko”, „ chowamy się przed deszczem”, „ zbieramy liście”, „szukamy grzybów”
10. Zabawy konstrukcyjne materiałem przyrodniczym -naklejanie kulek jarzębinowych, tworzenie jarzębinowych korali
11. „Owoce"- wydzieranka z papieru kolorowego, wypełnianie wyciętych sylwet owoców wydzieranką z papieru kolorowego
12. Quiz słuchowy – odgadywanie tytułów i bohaterów bajek na podstawie wysłuchanych melodii bajkowych:
- kolorowanie konturów postaci bajkowych
- wydzieranka
- samodzielne próby wycinania , ozdabiania i naklejania
13. Wykonanie laurek dla nauczycieli-wybór dowolnej techniki (dostarczenie dzieciom różnorodnych materiałów).
14. „Kolorowe liście" - tworzenie bukietów kwiatów - wydzieranka z papieru kolorowego
15. Odbijanki – kompozycje z liści, ozdabianie dostępnymi materiałami
16. Nauka piosenki „Ogórek”, „Jarzynowa gimnastyka” - swobodne ruchy taneczne do piosenki, samodzielne próby wycinania szablonu ogórka, owoców i warzyw, naklejanie na karton, ozdabianie
17. Muzyczna improwizacja ruchem: klaskanie w rytm żywej, wesołej muzyki, powtarzanie słów za prowadzącym i naśladowanie ruchem bez melodii, następnie z melodią
„ Kolorowa chatka” – ozdabianie trójwymiarowego szablonu domu kulkami z bibuły.
18. Jesienne kolory i kształty:
- jesienne drzewa, wydzieranka z kolorowego papieru
- kosz grzybów jadalnych – kompozycja z gotowych wyciętych materiałów i wklejanie do szablonu kosza
- owocowo - warzywne witaminy - plastelinowe kształty
19. Zabawy dźwiękonaśladowcze: naśladowanie odgłosów natury z płyty CD
20. Dzień Edukacji Narodowej „Karta dla mojego nauczyciela”- wykonanie dowolnymi technikami kartki dla nauczyciela (wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, rysowanie). Wklejanie gotowych kartoników z życzeniami.
21. Swobodny taniec w rytmie muzyki. Aktywizacja (muzyka w wolnym tempie marszowym)np. prowadzący mówi o chłodnym wietrze, słońcu i dzieci przeciągają się, ruszają ramionami, siadają wygodnie i bez muzyki klaszczą wg swojego uznania a potem poruszają rękoma raz delikatnie, raz szybko, tupanie i klaskanie w rytm instrumentu, wdechy i wydechy
22. „Drzewko” - tworzenie różnych układów rąk na kartonie
- dorysowywanie pnia i zamalowywanie go palcami.
- ozdabianie listkami z papieru kolorowego, doklejanie do korony drzewa.
- ozdabianie leśnymi , zasuszonymi materiałami wg. własnych pomysłów
23. „Kiść jarzębiny”- robienie małych kółeczek dziurkaczem , naklejanie szablonu na czerwony papier. Naklejanie liści , ozdabianie.
24. „Budujemy szkołę” - Samodzielne budowanie szkoły z pudełek tekturowych różnej wielkości i kształtów:
- dekorowanie pudełek różnych wielkości i kształtów
- naklejanie na karton,
- wklejanie gotowych, wyciętych elementów: okna, drzwi itp.
- komponowanie otoczenia szkoły z dostępnych materiałów
25. Kolorowa abstrakcja – malowanie „mokre na mokrym”
26 „Do czego służy taniec?” – zabawa taneczna, przekazywanie emocji za pomocą tańca
27. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Naśladowanie głosów przyrody i naśladowanie ruchem: świergot i lot ptaków, bzyczenie owadów, wietrzyk , deszczy itp.
28. Relaks (muzyka spokojna, relaksacyjna). Prowadzący ściszonym głosem opowiada o drodze do lasu z podkładem spokojnej, łagodnej muzyki i pokazuje obrazki a dzieci naśladują niektóre ruchy natury
29. Owocowa kompozycja – komponowanie kartonów z wyciętymi szablonami owoców według wybranego kryterium :
- kolor, kształt, smak itd.
- ozdabianie – wydzieranka z kolorowego papieru.
30. Jesień w ogrodzie - talerz z warzywami .
- modelowanie kształtów jesiennych warzyw z plasteliny,
- tworzenie kompozycji przestrzennej.
- ozdabianie dostępnymi materiałami
31. Projektujemy wzór tapety z użyciem dostępnych materiałów dekoracyjnych
32. „Medal za dobre zachowanie” – naklejanie uśmiechniętej buzi na mały , papierowy talerz, ozdabianie, dziurkowanie, przeplatanie tasiemki.
33. Odtwarzanie na instrumentach prostych rytmów i komponowanie własnych
34. „Kolorowy sznur korali” – nawlekanie dużych korali na plastikowe żyłki
35. „Zima w naszej klasie” - Projektowanie dekoracji klasowej przy użyciu dostępnych materiałów
36. Zimowa pogoda: rysowanie białą kredą na czarnym kartonie i węglem kreślarskim na białym kartonie (prace abstrakcyjne)
37. Worek pełen prezentów – komponowanie i naklejanie na szablon worka Św. Mikołaja gotowych elementów
38. Choinkowe radości – malowanie i ozdabianie szablonu choinki, próby samodzielnego wycinania ozdób i naklejanie. Wykonywanie prostych ozdób świątecznych
39. „Ubieramy dziewczynkę i chłopca” - wybieranie gotowych elementów przedstawiających ubrania:
- przyklejanie do sylwetki dziewczynki i chłopca
- dorysowywanie kredkami symboli aktualnej pogody, lub doklejanie symboli pogody
40. Muzykowanie na prostych instrumentach perkusyjnych /kołatki, grzechotki..../
41. „ Portret Św. Mikołaja „ – wydzieranka z kolorowego papieru
42. „Domek dla ptaszków” ozdabianie kulkami z bibuły kolorowej .
43. Bałwanek ze sznurka, włóczki, waty i innych materiałów
44. „Kartka z kalendarza” – projektowanie kartki z kalendarza na wybrany dzień i miesiąc, porę roku z gotowych elementów
45. Karnawałowe stroje i maski – ubieranie szablonu dziecka , malowanie kredkami.
46. Niespodzianki dla babci i dziadka – ozdabianie laurek
47. „Mój ulubiony sport” –szablony symbolów sportów, szablony znanych sportowców wycięte z kolorowych gazet, naklejanie na duży karton. Ozdabianie kredkami.
48. Kwiaty dla pań – wydzieranka
- wypełnianie szablonu wybranego kwiatu wiosennego,
- tworzenie bukietu kwiatowego ze sztucznych kwiatów i ozdabianie
- wykonywanie laurek z gotowych elementów
49. Tworzymy ruch sceniczny – próby koordynacji ruchu z muzyką wg. własnych pomysłów i inwencji twórczej
50. Wazon na kwiaty – ozdabianie plastikowej butelki elementami z bibuły i papieru kolorowego
51. „Gobelin” - wykonanie płaskiej formy „gobelinu” z różnych materiałów- różnokolorowe włóczki, tworzywa sztuczne, plastelina, suche trawy i liście itp.
52. „Kosz pełen witamin” - podanie uczniom gotowego szkicu kosza pełnego owoców i warzyw. Wypełnianie różnymi rodzajami środków artystycznych poszczególnych elementów szkicu: plastelina, kulki z bibuły i inne.
53. Naśladowanie drzew, szumu wiatru, burzy, ptaków za prowadzącym a następnie jednocześnie każdy naśladowanie innych odgłosów natury
54. Kolorowa łąka – malowanie farbami plakatowymi, różnej grubości pędzlami i palcami
55. Kwiaty dla mamy : tworzenie płaskorzeźby z gotowych elementów kwiatowych
56. Pisanki – kraszanki – samodzielnie przygotowujemy świąteczny koszyk.
57. „Recepta na zdrowie” – opracowanie w formie graficznej przepisu na zdrowie: szablony owoców, warzyw, symbole pogodowe.
58. „Planuję ogród kwiatowy” - dobór tekturek w kształcie wiosennych kwiatów:
- malowanie tła ,lub wydzieranie papierem kolorowym
- komponowanie - naklejanie tekturek na karton, ozdabianie
59. Improwizacje ruchowe przy wybranych instrumentach muzycznych i tworzenie własnych kompozycji muzycznych
60. „Fantastyczne stwory” – rysowanie kolorową kredą wymyślonych kształtów na dużym kartonie, ozdabianie – praca grupowa
61. Krajobraz wiosenny – malowanie farbami:
- nakładanie kleju i wysypywanie piaskiem, kasza, ryżem itp.
- ozdabianie materiałami dekoracyjnymi
62. Wakacje tuż, tuż….. – naklejanie pocztówek na karton, tworzenie ramki z gotowych pociętych pasków papieru kolorowego, ozdabianie.
63. Muzyka we mnie – improwizacja ruchowa do muzyki.
64. „ Kolorowa chatka” – ozdabianie trójwymiarowego szablonu domu kulkami z bibuły.

Procedury osiągania celów

Ujęte w programie cele zostaną zrealizowane poprzez różnorodną działalność muzyczną, plastyczną, techniczną i ruchową. Każda z nich kształtuje inne dyspozycje i umiejętności, a dopiero stosowanie ich wszystkich przyczynia się do ogólnej wrażliwości, rozwijania twórczej aktywności uczniów , ich zainteresowań i uzdolnień.
Zajęcia mają stanowić formę zabawy połączoną z poznaniem nowych treści, z nabywaniem umiejętności i sprawności, z poznawaniem nowych sytuacji. Mają dostarczać wielu pozytywnych przeżyć, przyjemnych doznań i pokazywać piękno otaczającego nas świata. Z jednej strony mają sprawić dziecku przyjemność i dawać zadowolenie a z drugiej wspierać jego rozwój emocjonalny, fizyczny i psychiczny.
Realizacja treści kształcenia zamieszczonych w poszczególnych działach programu nauczania pozwoli osiągnąć zamierzone cele, jeżeli przyjmie się następujące założenia:
systematyczność w przeprowadzaniu zajęć
stworzenie przyjemnej atmosfery w czasie pracy
stosowanie rozwiązań ułatwiających dziecku z dysfunkcją narządów ruchu posługiwanie się odpowiednimi dla niego przyborami plastycznymi, technicznymi czy instrumentami muzycznymi
zgromadzenie ciekawych i różnorodnych materiałów i przyborów
zgromadzenie atrakcyjnych albumów, zdjęć, reprodukcji
stosowanie efektownych, różnorodnych i lubianych przez dzieci technik
formułowanie prostych i zrozumiałych dla dziecka poleceń
proponowanie prac możliwych do ukończenia przez dziecko
stworzenie swoistego systemu nagradzania
prezentowanie twórczości dziecka w szkole, dla rodziców, w środowisku szkolnym


Metody pracy

praktycznego działania
doświadczeń i eksperymentowania
odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie
pokaz, obserwacja, wzór, przykład
rozmowa, opowiadanie, objaśnienie, instrukcja słowna, zagadka
ośrodków pracy
pracy twórczej
Swobodnej ekspresji
Zadań inspirujących
Praca według wzoru
Doświadczeń i ekspresji
Konkursy
Działań praktycznych

Formy pracy

praca indywidualna
praca w grupach
praca zespołowa


Proponowane działania w ramach realizacji programu

Udział w konkursach
Przygotowywanie dekoracji, gazetek tematycznych
Organizacja wystaw, przeglądów prac

Ocena przewidywanych osiągnięć uczniów
Ocena to problem wartościowania uzyskanych rezultatów. Zadanie to wymaga zachowania pewnego dystansu i obiektywizmu ze strony nauczyciela. Specyfika procesu nauczania-uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną, lub znaczną, uczestniczących w zajęciach rozwijających kreatywność, wymaga działań bezstresowych. Stosowane przez nauczyciela metody powinny pomóc w odkrywaniu radości tworzenia i mobilizowaniu uczniów do poznawania świata. Regulatorem oceny uczniów powinny być:
1 .Aktywność ucznia i jego ekspresja
2. Widoczne zainteresowania ucznia
3. Rzetelność wykonania zadania
4. Estetyka prac.

Ewaluacja programu
Ewaluacja programu będzie przeprowadzona pod koniec realizacji programu na podstawie obserwacji dokonywanych przez nauczyciela i osiągnięć uczniów.

Program autorski Renata Czorny
nauczyciel świetlicy


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.