AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Grajner, 2020-10-19
Wodzisław Śląski

Język angielski, Konspekty

Konspekt lekcji języka angielskiego

- n +

KONSPEKT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
na podstawie materiałów otrzymanych na kursie metodycznym
‘Spice up your Teaching ideas -Methodology in Practice’
w szkole ETI w St. Julian’s na Malcie, który odbył się w ramach projektu
’Kompetentny nauczyciel w europejskiej szkole’.
Projekt realizowany przez I LO w Wodzisławiu Śląskim.

1. Klasa: pierwsza liceum – grupa średnio-zaawansowana
2. Temat lekcji: Songs in class-In the Ghetto by Elvis Presley - Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz mówienia przy użyciu słownictwa związanego z przemocą
3.Data:17.02.2020
4. Czas: 45 minut
5. Metody i organizacja pracy: burza mózgów, prezentacja, dyskusja,wysłuchanie nagrania, praca indywidualna, w parach i grupach, odpowiedzi indywidualne,
6. Środki dydaktyczne: komputer, rzutnik multimedialny, autentyczny materiał, karty pracy
7. Cel ogólny: uczniowie
• doskonalą umiejętność mówienia na temat przemocy,
• doskonalą rozumienie ze słuchu,
• rozwijają kompetencje kluczowe:językowe; osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
8.Cele szczegółowe: uczniowie
• znają definicję i pochodzenie słowa ghetto,
• potrafią opisać sytuację i warunki panujące w getcie,
• potrafią opisać uczucia ludzi w nich przebywających,
• potrafią stosować poznane wyrazy w odpowiednim kontekście,
• prawidłowo reagują na materiał stymulującym,
• rozpoznają znaczenie podanego słownictwa, stosuję je w trakcie zajęć,
• prezentują rezultat pracy indywidualnej,w parach i grupowej,
• uczestniczą w dyskusji, potrafią wyrażać i uzasadniać własne zdanie.
9.Cel wychowawczy: kształcenie umiejętności zgodnej współpracy w grupie nad rozwiązaniem zadania. Wspólna prezentacja wypracowanych rezultatów.

Przebieg lekcji :
I. Czynności organizacyjne. Zapisanie tematu. Podanie celów lekcji w języku ucznia.
II. Realizacja głównego celu lekcji.
III.Podsumowanie lekcji. Ocena uczniów za ich aktywność na lekcji. Zadanie domowe.


1.Rozgrzewka językowa. Uczniowie znajdują cele słuchania piosenek i jak one pomagają
w nauce angielskiego.
2.Praktyka. Nauczyciel prezentuje tytuł piosenki ‘ IN THE GHETTO’ a uczniowie wyszukują pochodzenie słowa 'ghetto' i podają kojarzące im się słowa związane z tym tematem ( praca w grupie 4 osobowej – burza mózgów).
Najwłaściwsze wyrazy są zapisane na tablicy. Następnie uczniowie wysłuchują piosenkę i uzupełniają luki. Pracują indywidualnie. Po wysłuchaniu uczniowie w grupach 4 osobowych udzielają informacji zwrotnej pisemnej, jak i ustnej dotyczącej wysłuchanego utworu na karcie pracy. Po dyskusji nad treścią i odczuciami uczniów po wysłuchaniu piosenki nauczyciel pokazuje zdjęcie piosenkarza a uczniowie podają jego nazwisko i dzielą się wiedzą o w/w piosenkarzu. Następnie zapoznają się z tekstem dotyczącym życia w/w piosenkarza. Po cichym czytaniu tekstu uczniowie w parach rozwiązują Quiz Elvis King, który będzie wspólnie głośno sprawdzony.
III. Podsumowanie:
Nauczyciel pyta uczniów czego nauczyli się i dowiedzieli o życiu w getcie i piosenkarzu,
oraz czy lekcja była dla nich ciekawa. Homework: Przygotować 6-7 pytań do wywiadu z Elvisem Presleyem.


Lesson in English:
1.Why do we listen to songs? We listen to songs :
-for vocabulary, idioms, colloquial language
-for grammar
-for pronunciation and spelling (gap-fill activity)
-as narrative ( put the lines of the song in the right order)
-listening for details ( we make some minor changes to the lyrics and Ss correct them)
-songs for discussion (referring to social problems, crime, ect )
-songs with action - good for kinesthetic learners

2.What words are connected with ‘ghetto’?
//conflict, aggression, diseases, poverty, injustice, segregation, prison,
war, discrimination, racism, restrictions, destructive, without faith for better future, uprising, zone, miserable, unhappy, sad, crying, worried, angry, …/

ghetto means a poor densely populated city district occupied by a minority ethnic group linked together by economic hardship and social restrictions
in 1516 was formed the first ghetto in Venice, in the Venetian Republic -Jews were living
in a segregated area outside the main city
American ghettos are communities and neighborhoods seen in large urban centers such as New York, Chicago, Detroit, called 'Inner City' to avoid the word ghetto which has bad meaning. Racism began the segregation.

3.Listen to the song. ‘In the ghetto’. Fill the gaps with the right words.
As the ………. flies
On a …….. and gray Chicago morning
A poor little baby child is ……….
In the ghetto (in the ghetto)
And his mama …………
'Cause if there's one thing that she don't ……….
It's another hungry ……….. to feed
In the ghetto (in the ghetto)
People, don't you ………………….
The child needs a ………………. hand
Or he'll grow to be an …………. young man some day?
………….. a look at you and me
Are we too ………….. to see
Do we simply …… our heads, and … the other way?
Well, the world ……………..
And a hungry little boy with a runny ……………
Plays in the street as the …………… wind blows
In the ghetto (in the ghetto)
And his hunger ……………………
So he starts to roam the streets at …………..
And he learns how to …………., and he learns how to ………..
In the ghetto (in the ghetto)
Then one night in desperation
A young man breaks away
He buys a …………, steals a ……….
Tries to run, but he don't get ………..
And his mama ………………………..
As a crowd gathers 'round an ………….. young man
Face down on the street with a ………… in his hand
In the ghetto (in the ghetto)
And as her young man ………………..
On a …………. and gray Chicago mornin'
Another little baby child is …………………..
In the ghetto (in the ghetto)
And his mama ………………. (in the ghetto)
(In the ghetto)
(Aah-aah)


4.Who is this man? What do you know about him?

Elvis Presley played a role during the Civil Rights Movement. In 1954, the19- year old white singer from Mississippi -- Elvis released his first hit single. The single showed that black and white music could live side by side. Elvis’ music connected black and white culture. Elvis’ first single offers a window into the complex race relations of 1950’s. At that time there was a segregation of music along with restrooms, restaurants, bus transportation and public schools; radio stations could only play black or white music. Elvis helped to integrate those cultures and the music.

5. Answer all the questions:

1.Who are the main characters in this song?


2.How does the boy spend his time? 3.What does he learn on the street? 4.How does his mum feel? 5.Why is his mum crying?
6.How does the society react?7.How does weather fit the mood in this song? 8.Is it possible to help the boy and his family? 9.Is ‘the Ghetto’ a good topic for a song?
11.Were American ghettos the only ghettos in the world? 12.What were the living conditions for the Jewish people in the Nazis ruling.?
13.Does segregation
lead to positive or negative attitudes? Is there any difference between American and Nazis ghettos? 14.Do you agree that everybody has the right to live in the community of their choice?
15.Write 5 sentences about yourself standing in front of the house in the Ghetto.6.Read the text and solve the quiz:
The Life of Elvis Presley
On January 8, 1935, Gladys Presley gave birth to twin boys, Elvis Aaron and Jessie Garon, in Tupelo, Mississippi. Sadly, only Elvis survived and when he was 13, he and his family moved to Memphis, Tennessee, where he went on to graduate from High School in 1953. After finishing school, Elvis was working as a truck driver when one day he decided to record a song for his mother’s birthday. This led to him being asked to record some sessions for Sun Records, a small Memphis label and in no time a legend was born. In late 1955, his recording contract was sold to RCA Victor and a year later he had his first hit record, Heartbreak Hotel. In the same year, he also made his first feature film, Love Me Tender, which secured him a place in Rock and Roll history. He made a further three films before being drafted into the army in March, 1958. He returned from his posting in Germany two years later with 16 year-old Priscilla Beaulieu, whom he eventually married in 1967. On his return, he resumed his movie career but, in the 29 more films he made, only his role in Flaming Star came close to fulfilling the potential he showed in his first four films. At the end of the sixties, Elvis started to put on weight and spend more and more time in his huge house, Graceland. His behaviour became increasingly difficult and, in 1973, he and Priscilla divorced. At every opportunity, Elvis used to eat his favourite dish of peanut butter and banana sandwiches fried in butter, which only served to help his weight balloon and his health suffer. Despite success in the early-mid seventies with live concert appearances and some memorable ballads, his weight continued to increase. On August 16, 1977, at the young age of 42, after charting more than 107 hits over a 20 year career, Elvis suffered a fatal heart attack. There are many who claim the King is still alive and some who claim to have actually seen him at the supermarket or in a bar. There is one thing, however, we can be sure of his music will certainly never die.
7.Choose the best answers: Elvis (The King) Quiz

1 Elvis was born in: a) Missouri b) Mississippi c) Tennessee d) Texas
2 True (T) or false (F)? Elvis had a twin brother
3 Before becoming a star, he worked as a:
a) Mechanic b) Model c) Truck driver d) Taxi driver
4 His first recording label was called:
a) Sun Records b) Moon Records c) Planet Records d) Star Records
5 His first hit record was called:
a) Jailhouse Rock b) Love Me Tender c) Flaming Star d) Heartbreak Hotel
6 True (T) or false (F)? Elvis spent 2 years in the US Army
7 How many times did he marry?
a) Once b) Twice c) Three times d) He never married
8 How many films did he make? a) 13 b) 23 c) 33 d) 43
9 His house was called: a) Prezland b) Graceville c) Prezville d) Graceland
10 True (T) or false (F)? His favourite food was fried chicken.
11 How many records did he have in the charts? a) 53 b) 67 c) 79 d) 107
12 He died at what age? a) 38 b) 42 c) 46 d) 48


III. Podsumowanie: Nauczyciel sprawdza przyswojenie materiału przez uczniów.
Nauczyciel nagradza aktywnych uczniów. Homework:Write 6-7 questions to Elvis Presley.


tekst piosenki

In the Ghetto by Elvis Presley,
As the snow flies
On a cold and gray Chicago mornin'
A poor little baby child is born
In the ghetto (in the ghetto)
And his mama cries
'Cause if there's one thing that she don't need
It's another hungry mouth to feed
In the ghetto (in the ghetto)
People, don't you understand
The child needs a helping hand
Or he'll grow to be an angry young man some day?
Take a look at you and me
Are we too blind to see
Do we simply turn our heads, and look the other way?
Well, the world turns
And a hungry little boy with a runny nose
Plays in the street as the cold wind blows
In the ghetto (in the ghetto)
And his hunger burns
So he starts to roam the streets at night
And he learns how to steal, and he learns how to fight
In the ghetto (in the ghetto)
Then one night in desperation
A young man breaks away
He buys a gun, steals a car
Tries to run, but he don't get far
And his mama cries
As a crowd gathers 'round an angry young man
Face down on the street with a gun in his hand
In the ghetto (in the ghetto)
And as her young man dies
On a cold and gray Chicago mornin'
Another little baby child is born
In the ghetto (in the ghetto)
And his mama cries (in the ghetto)
(In the ghetto)
(Aah-aah)
Konspekt opracowała: Iwona Grajner
I LO w Wodzisławiu Śląskim
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.