AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Małocha, 2020-10-05
Alwernia

Historia, Zadania

Przykłady zadań z historii dla klasy IV szkoły podstawowej z różnymi sposobami oceniania

- n +

Joanna Małocha
Przykłady zadań z historii dla klasy IV szkoły podstawowej z różnymi sposobami oceniania
I Pytania testowe połączone z interpretacją źródeł – ocena w oparciu o wymagania podstawy programowej

Zagadnienie: Polskie symbole narodowe – hymn

Polecenie: Przeczytaj załączony tekst źródłowy i odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania testowe (tylko jedna z zaproponowanych odpowiedzi jest poprawna).

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.

1. Wymienione w zwrotce Wisła i Warta to:
a) nazwy polskich rzek
b) nazwy polskich miast
c) nazwy polskich gór
d) imiona bohaterek pieśni

2. Autorem słów polskiego hymnu narodowego jest:
a) Jan Henryk Dąbrowski
b) Adam Mickiewicz
c) Józef Wybicki
d) Napoleon Bonaparte

3. Gdzie powstał tekst polskiego hymnu narodowego (podpowiedź znajdziesz w refrenie):
a) na Litwie
b) we Francji
c) w Polsce
d) w Stanach Zjednoczonych

***
Odniesienie do podstawy programowej
Wymagania ogólne z podstawy programowej (dla szkoły podstawowej):
II. Analiza i interpretacja historyczna. 1. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych), próba wyciągania z nich wniosków.
Wymagania szczegółowe podstawy programowej (dla szkoły podstawowej):
II. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego.
Uczeń:
1) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn państwowy), najważniejsze święta narodowe i państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie.
IV. Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o:
9) Janie Henryku Dąbrowskim i Józefie Wybickim oraz polskim hymnie.
***

II. Ocena uczestnictwa w zajęciach

Zagadnienie: Ojczyzna duża i mała

a) W trzyosobowych grupach zastanowicie się, które z podanych niżej słów odnoszą się do Ojczyzny, a które do małej ojczyzny i połączcie ze sobą odpowiednie wyrażenia.
państwo
miasto OJCZYZNA
wieś MAŁA OJCZYNA
Polska
dzielnica
Francja

b) Następnie podajcie trzy przykłady źródeł z jakich można uzyskać informacje o małej ojczyźnie i zaznaczcie te, z których mieliście okazję korzystać. Wyniki pracy przedstawcie na forum klasy.
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Oceniany obszar uczestnictwa w zajęciach:
wiedza merytoryczna ucznia:
Elementy brane pod uwagę przy ocenie:
znajomość terminów potrzebnych do wykonania ćwiczenia,
poprawność dokonanych przyporządkowań,
sposób sformułowania odpowiedzi pod względem poprawności językowej.

Oceniany obszar uczestnictwa w zajęciach:
umiejętności, w tym umiejętności obywatelskie
Elementy brane pod uwagę przy ocenie:
udział w dyskusji grupy,
współpraca z kolegami,
wyrażanie własnego zdania,
prezentacja wyników pracy grupy na forum klasy i argumentowanie swojego zdania.

Oceniany obszar uczestnictwa w zajęciach:
sposób uczestnictwa w zajęciach
Elementy brane pod uwagę przy ocenie:
aktywny udział w lekcji,
wykonywanie poleceń nauczyciela,
współpraca z kolegami.

Oceniany obszar uczestnictwa w zajęciach:
inicjatywa
Elementy brane pod uwagę przy ocenie:
proponowanie własnych rozwiązań zadania i sposobu ich prezentacji na forum,
pomysłowość i spostrzegawczość.

Oceniany obszar uczestnictwa w zajęciach:
pozalekcyjna aktywność ucznia
Elementy brane pod uwagę przy ocenie:
korzystanie z lokalnej prasy, wizyty miejscowym muzeum, itp.

***
Odniesienie do podstawy programowej
Wymagania ogólne z podstawy programowej (dla szkoły podstawowej):
III. Tworzenie narracji historycznej.
3. Przedstawianie argumentów uzasadniających własne stanowisko w odniesieniu do procesów i postaci historycznych.

Wymagania szczegółowe podstawy programowej (dla szkoły podstawowej):
I. Elementy historii rodzinnej i regionalnej.
Uczeń:
2) poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
***

III. Arkusz samooceny

Zagadnienie: Polskie regony historyczno-geograficzne – praca z mapą

Na podstawie mapy z atlasu historycznego lub podręcznika:
a) zapisz nazwy polskich krain historyczno-geograficznych
b) zapisz nazwę krainy, w którym mieszkasz i wskaż ją na mapie
c) wskaż na mapie Polski miasta, w których znajdują się wypisane poniżej zabytki (dodatkowo nauczyciel pokazuje zdjęcia wymienianych obiektów), a następnie zapisz nazwy krainy historyczno–geograficznych, w których miasta te leżą:
- Zamek Królewski w Krakowie
- Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
- Żuraw w Gdańsku
- Ratusz w Poznaniu
- Spodek w Katowicach
- Rynek główny we Wrocławiu

Schemat samooceny ucznia
Dobre elementy mojej pracy (plusy):
a) znalazłem i wypisałem nazwy polskich regionów historyczno-geograficznych:
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
b) wskazałem i zapisałem nazwę regionu, w którym mieszkam
c) wskazałem na mapie Polski miasta, w których znajdują się następujące zabytki:
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
d) zapisałem nazwy krainy historyczno–geograficznych, w których znajdują się odnalezione przez mnie miasta:
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
e) sam pracowałem z mapą i nie potrzebowałem pomocy nauczyciela

Poprawienia wymaga:
a) nie znalazłem i nie wypisałem nazwy polskich regionów historyczno-geograficznych:
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
b) nie wskazałem i nie zapisałem nazwy regionu, w którym mieszkam.
c) nie wskazałem na mapie Polski miasta, w którym znajduje się następujący zabytek
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
d) nie zapisałem nazwy krainy historyczno–geograficznych, w której znajduje się następujące poszukiwane wcześniej miasto:
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
- ……………………………
e) potrzebowałem pomocy nauczyciela przy pracy z mapą

W jaki sposób mam poprawić pracę:
Uważam, że powinienem przeczytać z podręcznika materiał na temat Polski i jej krain historyczno-geograficznych oraz ważniejszych zabytków. Potem raz jeszcze przeanalizować mapę z atlasu/podręcznika i wypełnić ćwiczenia.

Jak pracować dalej? Co mam zrobić, żeby zapamiętać materiał:
Mogę przejrzeć inne mapy z atlasu historycznego, żeby łatwiej móc zrozumieć wiadomości na nich zawarte. W razie potrzeby mogę poprosić nauczyciela o pomoc.
Żeby łatwiej zapamiętać wskazane zabytki odszukam i przeczytam w internecie lub encyklopedii dodatkowe wiadomości o nich.

***
Odniesienie do podstawy programowej
Wymagania ogólne z podstawy programowej (dla szkoły podstawowej):
II. Analiza i interpretacja historyczna.
1. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych), próba wyciągania z nich wniosków.

Wymagania szczegółowe podstawy programowej (dla szkoły podstawowej):
II. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego.
Uczeń: 3) wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami.
***
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.