AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

KATARZYNA SZCZECHOWICZ, 2020-09-14
RACIĄŻ

Pedagogika, Plany pracy

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY V C ( KLASY INTEGRACYJNEJ )SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ROZPOZNANIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ W STOPNIU UMIARKOWANYM

- n +

IMIĘ I NAZWISKO: XXXXX

Data urodzenia: XXXXXXXXXX

Szkoła Podstawowa XXXXXXX

Diagnoza funkcjonalna:
(możliwości rozwojowe i potencjał ucznia)

Na podstawie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz analizy dostępnej dokumentacji stwierdza się:

Wywiad okołoporodowy obciążony .Opóźniony rozwój mowy. Dziewczynka wymaga leczenia specjalistycznego z uwagi na padaczkę z napadami niesklasyfikowanymi, jest objęta farmakologią.
Ze względu na niezgrabność ruchową ,zaburzenia równowagi ,jest rehabilitowana.
Aktualna sprawność umysłowa dziecka kształtuje się na poziomie upośledzenia umysłowego stopnia umiarkowanego (dolna granica).
W toku pracy kontakt rzeczowy oraz emocjonalny utrudniony .Ma problemy ze zrozumieniem treści pytań, udziela nieadekwatnych odpowiedzi.
Zaburzone jest myślenie abstrakcyjne ,słowo-pojęciowe. Czynnik manipulacyjny , umiejętność kodowania , uczenia się wzrokowo-ruchowego funkcjonuje na wyraźnie obniżonym poziomie.
Uczennica ma problemy z abstrahowaniem ,uogólnianiem, wnioskowaniem, przewidywaniem , tworzeniem pojęć.
Przebieg procesów umysłowych jest spowolniony. Obserwuje się wyraźnie obniżony krytycyzm, brak dystansu. Pracuje w bardzo wolnym tempie. ,z uwagi na męczliwość wymaga odpowiedniej organizacji pracy. Percepcja słuchowa ( struktura odpowiadająca za nabywanie umiejętności czytania i pisania) jest zaburzona.
Zauważa się nieprawidłowy chwyt narzędzia piśmienniczego oraz nadmierny nacisk ręki na kartkę papieru .Ruchy dziewczynki w zakresie motoryki małej i dużej są mało zborne , mało precyzyjne ,nieskoordynowane, spowolnione.
Słabo jest wyćwiczona u dziecka umiejętność formułowania wypowiedzi. Wymowa nieprawidłowa, jest objęta logoterapią w szkole
Diagnoza logopedyczna:

Na podstawie opinii logopedy z Centrum Zdrowia ,,XXXXXX‘’ stwierdza się u dziewczynki opóźnienie rozwoju. Dziewczynka komunikuje się werbalnie .Występują u niej trudności artykulacji szeregu szumiącego realizowanego jako głoski szeregu syczącego lub ciszącego ,głoskę r realizuje jako l. Budowa narządów artykulacyjnych jest prawidłowa , jednak są one mało sprawne. Tempo mowy i fonacja są prawidłowe. W mowie spontanicznej dziecka obecna są elementy prozodyczne.

W pracy z dzieckiem szczególną uwagę należy zwrócić na:

• ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne w zakresie analizatora wzrokowego i słuchowego
• ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
• ćwiczenia usprawniające pamięć mechaniczną i logiczną
• kształtowanie i rozwijanie różnych procesów poznawczych
• wydłużanie koncentracji uwagi
• usprawnianie motoryki dużej i małej
• doskonalenie sprawności manualno- graficznej

Treści programu będą realizowane w ramach przydzielonych godzin zajęć rewalidacyjnych w liczbie 2 godz. tygodniowo
Podstawą opracowania indywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia 0kres realizacji; xxxxxx rok szkolny
Nadrzędny cel programu:

Wspomaganie ucznia w jego całościowym rozwoju fizycznym, psychicznym, emocjonalnym ,intelektualnym , tak aby był przygotowany na miarę swoich możliwości do życia w społeczeństwie.

Cele szczegółowe:

• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i życzliwości
• budzenie wiary we własne możliwości ,odkrywanie potencjalnych zdolności i inspirowanie do ujawniania zainteresowań
• rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowej, psychomotoryki, współpraca analizatora wzrokowego i ruchowego, wyrabianie płynności ruchów,
• kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do podejmowanych zadań
• usprawnianie wszystkich zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych,
• kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia
• wyciszenie emocjonalne (muzykoterapia)
• usprawnianie manualne
• rozwijanie percepcji słuchowej ,szczególnie w zakresie słuchu fonematycznego ,percepcji słuchowo-wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
• usprawnianie wszystkich zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych,

METODY PRACY: metoda objaśniająco –poglądowa , problemowa, badawcza ,praktycznego działania ,elementy Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz, terapia zajęciowa, muzykoterapia, burza mózgów ,metoda oparta na słowie ,metoda komputerowego wspomagania ,ćwiczeniowa ,podająca.
ZASADY PRACY: poglądowość w działaniu , ćwiczebna , stopniowanie trudności, świadomy i aktywny udział ucznia w procesie rewalidacji , systematyczność w pracy ,trwałość wykształconych umiejętności, wiązanie teorii z praktyką.
Przedstawiony poniżej program będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez uczennicę.

1.Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne analizatora wzrokowego

• dobieranie par jednakowych obrazków
• rozpoznawanie zmian jakościowych i ilościowych w układach szeregowych( ćwiczenie co się tu zmieniło)
• puzzle(układanie obrazków z części)
• układanie figur geometrycznych z części
• wyszukiwanie różnic między obrazkami
• wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter, bez czytania ,jedynie na podstawie identyfikacji wzrokowej
• segregowanie figur wg określonych zasad np. .kolor ,kształt ,wielkość ,grubość
• budowanie różnych wzorów z figur geometrycznych
• układanie historyjek obrazkowych według kolejności
• składanie w całość pociętych obrazków
• rozpoznawanie liter w rozsypance literowej(początkowo dajemy dziecku litery graficzne, do siebie podobne różniące się szczegółami.)
• odrysowywanie szablonów liter i ich zamalowywanie ,dziecko otrzymuje szablon poznanej litery, obrysowuje i zamalowuje .Zwracamy szczególną uwagę na dokładność pracy, zmieszczenie się w konturach litery .Ćwiczenie utrwala kształt poznanej litery i usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową.

2.Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

• rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów ,wskazywanie przedmiotów różniących się rozmiarami( wskaż większy, mniejszy, grubszy ,cieńszy)sortowanie przedmiotów ze względu na ich wielkości(układanie od największego do najmniejszego i odwrotnie)
• rozumienie i stosowanie pojęć szybko-wolno ,głośno-cicho
• rozpoznawanie piosenki po melodii
• układanie zdania o podanej liczbie wyrazów
• obrysowywanie szablonów
• kreślenie figur i elementów literopodobnych

3.Doskonalenie sprawności manualnej.

• Ćwiczenia rozwijające motorykę rąk ( ćwiczenia rozmachowe, rozluźnianie mięśni ramienia, przedramienia ), np. :
- oburęczne malowanie palcami dużych płaszczyzn
-wypełnienie kolorem całej powierzchni papieru
-malowanie jednym ciągłym ruchem ręki ,bez odrywania
-malowanie dużych konturowych rysunków ( ruchy pionowe, poziome, pogrubianie konturów , obrysowywanie
• Ćwiczenia manualne( usprawnianie małych ruchów ręki, dłoni ,nadgarstka)

-zabawy paluszkowe
-malowanie farbami
-nawlekanie, przewlekanie
-modelowanie w plastelinie ( toczenie różnych elementów :kule , wałeczki)
-wyklejanki, wydzieranki, naklejanki
-origami
-toczenie kuleczek z bibuły
-wycinanie z papieru z dostosowanym poziomem trudności
-lepienie z gliny, masy papierowej i masy solnej
• Ćwiczenia grafomotoryczne ( regulowanie napięcia mięśniowego oraz płynności ruchów np.:
-rysowanie po śladzie kropkowanym
-rysowanie za pomocą szablonów
-kopiowanie przez kalkę
-zamalowywanie kredkami małych powierzchni
-rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze
-kolorowanie według wzoru
-uzupełnianie elementów zaznaczonych
-ćwiczenia poprawiające graficzną stronę pisma, pisanie liter
-wypracowanie prawidłowej postawy podczas pisania
-wykonywanie labiryntów

• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej , orientacji przestrzennej oraz logiczneg myślenia :
- nawlekanie koralików
-haftowanie na tekturkach edukacyjnych
- przyszywanie guzików różnej wielkości
-układanki i gry planszowe
- zawiązywanie sznurowadeł
-przewlekanie tasiemek przez różnej wielkości otwory w planszy edukacyjnej


opracowała
pedagog specjalny

K.SZ


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.