Katalog

Bożena Mosiądz, 2020-08-24
Szymanowo

Chemia, Sprawdziany i testy

Mieszaniny, gęstość - kartkówka

- n +

Imię i nazwisko ………………………………………klasa……… gr. A

/17p.

Zad.1 Wykreśl błędne informacje.(5p.)
Gęstość to właściwość chemiczna/fizyczna.Można ją obliczyć jako iloczyn/iloraz masy substancji i jej objętości. Podstawową jednostką gęstości jest dag/cm^3 / kg/m^3 .Aby wyznaczyć gęstość cieczy należy skorzystać z linijki/ menzurki oraz wagi.
Moneta wrzucona do wody opada na dno naczynia, ponieważ ma gęstość mniejszą/większą od gęstości wody.

Zad.2(3p.)
Klocek o objętości 50cm3 ma masę równą 0,03kg. Oblicz gęstość tego klocka. Wynik podaj w g/cm3. Zapisz wielkości dane i szukane. Podaj odpowiedni wzór.
Dane: Rozwiązanie: Szukane:

Odp.

Zad.3(2p.)
Zapisz wzór służący do wyznaczania masy substancji. Podaj znaczenie wszystkich symboli w tym wzorze.
Zad.4(2p.)
Jakie metody zastosujesz w celu rozdzielenia na składniki następujących mieszanin: wody z octem i wody z mąką?


Zad.5(3p.)
Wyjaśnij pojęcie mieszanina jednorodna.
Podaj co najmniej trzy przykłady takich mieszanin.Zad.6(2p.)
Opisz na czym polega dekantacja.Imię i nazwisko………………………………………… klasa ……gr. B

/17p.


Zad. 1(2p.)
Opisz na czym polega sedymentacja.

Zad. 2(2p.)
Jakie metody zastosujesz w celu rozdzielenia na składniki mieszaniny: wody ze sproszkowaną kredą i wody z benzyną?

Zad. 3(2p.)
Zapisz wzór służący do wyznaczania objętości . Podaj znaczenie wszystkich symboli w tym wzorze.
Zad. 4(3p.)
Wyjaśnij pojęcie mieszanina niejednorodna.
Podaj co najmniej trzy przykłady takich mieszanin.Zad. 5(3p.)
Klocek o masie 0,113kg ma objętość równą 10cm3. Oblicz gęstość tego klocka. Wynik podaj w g/cm3. Zapisz wielkości dane i szukane.Podaj odpowiedni wzór.
Dane: Rozwiązanie: Szukane:


Odp.

Zad. 6(5p.)
Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań..
Gęstość to właściwość chemiczna/fizyczna. Można ją obliczyć ,znając masę oraz kruchość/objętość substancji. Podstawową jednostką gęstości jest kg/m^3 / g/cm^3 . Aby wyznaczyć gęstość cieczy należy użyć wagi i linijki/ menzurki.
Olej pływa po powierzchni wody, ponieważ ma gęstość mniejszą/większą od gęstości wody.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.