Katalog

Bożena Mosiądz, 2020-08-24
Szymanowo

Chemia, Sprawdziany i testy

Sole - sprawdzian

- n +

Grupa A


Imię i nazwisko ............................ Klasa .........

Liczba punktów ......... / 27pkt
Test Sole
Zadanie 1(4pkt)
Uzupełnij tabelę.
Lp.Nazwa soli Wzór soli
1. CaCl2
2.węglan sodu
3. Li2SO4
4.fosforan(V) żelaza(II)

Zadanie 2(4pkt)
Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji dysocjacji jonowej soli.Podaj nazwy soli oraz powstałych jonów.
a) Na2SO4 → ________ + ________


b) Ba(NO3)2 → ________ + ________Zadanie 3(3pkt)
Połącz wybraną sól z jej zastosowaniem.
1.chlorek sodu A.do gipsowania ścian
2.siarczan(VI) wapnia B.w medycynie i farmacji
3.azotan(V)srebra(I) C.składnik past do zębów
D.w kroplach do oczu

Zadanie 4(4pkt)
Zapisz co najmniej dwa równania reakcji otrzymywania siarczanu(VI) potasu.
Zadanie 5(4pkt)
Połącz nazwy systematyczne soli z ich wzorami sumarycznymi.
1.siarczan(IV) glinu A.Ba3(PO4)2
2.azotan(V) wapnia B.AgCl
3.fosforan (V) baru C.Al2(SO3)3
4.chlorek srebra (I) D.Ca(NO3)2

Zadanie 6 (2pkt)
Wyjaśnij pojęcia:
a)tlenek kwasowy -


b)reakcja zobojętniania -


Zadanie 7(3pkt)
Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie podaj trzy przykłady soli praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.
....................................................................................................................................................................................


Zadanie 8(3pkt)
Uzupełnij i dobierz współczynniki stechiometryczne w poniższych równaniach reakcji strąceniowych.

a) AgNO3 + ____________ → AgCl↓ + HNO3


b) Na3PO4 + Ca(NO3)2 → _____________+ NaNO3Imię i nazwisko ........................... Klasa .........

Liczba punktów ......... / 27pkt
Test Sole
Zadanie 1(4pkt)
Uzupełnij tabelę.
Lp.Nazwa soli Wzór soli
1.LiCl
2. węglan baru
3.Na2SO3
4. azotan(V) miedzi(II)

Zadanie 2(4pkt)
Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji dysocjacji jonowej soli. Podaj nazwy soli oraz powstałych jonów.

a)K2SO3 → ________ + ________

b)Mg(NO3)2 → ________ + ________

Zadanie 3(3pkt)
Połącz wybraną sól z jej zastosowaniem.
1.chlorek srebra(I) A.sporządzanie bandaży chirurgicznych
2.siarczan (VI) wapnia B.produkcja proszków do prania
3.fosforan(V) sodu C.składnik past do zębów
D.w procesach fotograficznych


Zadanie 4(4pkt)
Zapisz co najmniej dwa równania reakcji otrzymywania węglanu sodu.

Zadanie 5 (4pkt)
Połącz nazwy systematyczne soli z ich wzorami sumarycznymi.
1.siarczan (VI) ołowiu (II) A. PbSO4
2.fosforan (V) magnezu B. FeBr3
3.azotan (V) baru C. Mg3(PO4)2
4.bromek żelaza (III) D. Ba(NO3)2

Zadanie 6(2pkt)
Wyjaśnij pojęcia:
c)tlenek zasadowy -


d)metale szlachetne -


Zadanie 7(3pkt)
Korzystając z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie podaj trzy przykłady soli praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.
....................................................................................................................................................................................Zadanie 8(3pkt)
Uzupełnij i dobierz współczynniki stechiometryczne w poniższych równaniach reakcji strąceniowych.

a) NaCl + ___________→ AgCl↓ + NaNO3

b) K2CO3 + Ca(OH)2 → ______________+ KOH

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.