AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

KATARZYNA SZCZECHOWICZ, 2020-08-24
RACIĄŻ

Pedagogika, Plany pracy

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

- n +

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

DLA UCZNIA KLASY I C SZKOŁY PODSTAWOWEJ XXXXX

Z ROZPOZNANIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SPRZĘŻONEJ

• AUTYZM
• NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA W STOPNIU LEKKIM

ROK SZKOLNY 2019/2020

Imię i Nazwisko: Kacper

Data urodzenia: 27.10.2011

Szkoła Podstawowa XXXXXX klasa I c

Diagnoza funkcjonalna:
(możliwości rozwojowe i potencjał ucznia)

Na podstawie wywiadu, analizy dostępnej dokumentacji medycznej ,wyników badań psychologiczno- pedagogicznych oraz obserwacji klinicznej stwierdza się: wywiad okołoporodowy jest obciążony. Z informacji uzyskanych od mamy wynika , iż do pierwszego roku życia rozwój psychoruchowy dziecka przebiegał prawidłowo .Kacper reagował płaczem , w obecności większej liczby osób. W 2014 r w wyniku w wyniku konsultacji wykonanej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu rozpoznano autyzm dziecięcy. W 2016 r Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Płońsku Kacper był diagnozowany trzykrotnie. Powtarzał oddział przedszkolny .Z opinii nauczyciela przedszkola wynika że Kacper jest chłopcem bardzo radosnym i energicznym. .Przez ograniczone możliwości komunikacyjne ma problem z porozumiewaniem się z rówieśnikami. Dziecko nieumiejętnie realizuje swoje potrzeby oraz reaguje na prośby innych .Chłopiec wyraża swoje emocje poprzez krzyk i agresję fizyczną. Ma problemy z adaptacją do nowych warunków. Chłopiec samodzielnie pije z kubka. Próbuje posługiwać się sztućcami, zgłasza potrzeby fizjologiczne. Kacper wskazuje kolory, liczy do 15, nazywa litery alfabetu .Kacper ma trudności z motoryką dużą ( nie łapie piłki, nie skacze na jednej nodze, wymaga pomocy przy ubieraniu). Potrafi się wspinać, samodzielnie rozbierać. Rozwój funkcji percepcyjno- poznawczych chłopca jest zaburzony. Kontakt z dzieckiem znacznie utrudniony. Komunikacja werbalna zakłócona.. Występuje echolalia natychmiastowa. U chłopca dominuje uwaga mimowolna. Zaburzona jest zdolność przerzutności uwagi. Dziecko często zawiesza wzrok na konkretnym przedmiocie lub obiekcie. Bardzo łatwo dekoncentruje się, reaguje na odgłosy dobiegające zza okna. Kacper nie podejmuje próby rysowania. Szybko u chłopca przejawia się niechęć i dezaprobata w zadaniach. Nie jest zainteresowany wykonywaniem zadań , nie wykonuje poleceń. Chłopiec liczy kolejno do 10, nie odlicza elementów. Mowa niewyraźna.
Opinia logopedyczna – dziecko komunikuje się w sposób werbalny, występują echolalia. Największą trudność sprawia chłopcu myślenie przyczynowo- skutkowe, mowa wiązana, opowiadanie na temat narzucony .Występują problemy z koncentracja uwagi, co powoduje opóźnienie efektów pracy. Chłopiec wymaga ciągłej zmiany ćwiczeń podczas zajęć, bardzo szybko się nudzi. Obniżona sprawność narządów mowy oraz funkcji językowych.

Podstawą opracowania indywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy I c były zalecenia zawarte w orzeczeniu Nr 223/2019 wydanym przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Płońsku.

W pracy z dzieckiem szczególną uwagę należy zwrócić na:
• ćwiczenia usprawniające pamięć mechaniczną i logiczną;
• usprawnianie pamięci mechanicznej i logicznej, trwałej i bezpośredniej;
• wydłużanie koncentracji uwagi;
• ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej , słuchowej i koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej;
• usprawnianie funkcjonowania poznawczego oraz percepcyjno- motorycznego;
• rozwijanie myślenia, koncentracji uwagi, spostrzegawczości;
• usprawnianie motoryki dużej i małej;
• doskonalenie sprawności manualno- graficznej;

Treści programu będą realizowane w ramach przydzielonych godzin zajęć rewalidacyjnych w liczbie 2 godz. tygodniowo
0kres realizacji; 2019/ 2020 rok szkolny.
Nadrzędny cel programu:

Wspomaganie ucznia w jego całościowym rozwoju fizycznym, psychicznym, emocjonalnym ,intelektualnym , tak aby był przygotowany na miarę swoich możliwości do życia w społeczeństwie.

Cele szczegółowe:

• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i życzliwości;
• budzenie wiary we własne możliwości ,odkrywanie potencjalnych zdolności i inspirowanie do ujawniania zainteresowań;
• rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowej, psychomotoryki, współpraca analizatora wzrokowego i ruchowego, wyrabianie płynności ruchów;
• kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do podejmowanych zadań;
• usprawnianie wszystkich zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych;
• kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia;
• wyciszenie emocjonalne (muzykoterapia);
• usprawnianie manualne;
• rozwijanie percepcji słuchowej ,szczególnie w zakresie słuchu fonematycznego ,percepcji słuchowo-wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej;
• usprawnianie wszystkich zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych;

METODY PRACY: metoda objaśniająco – poglądowa, problemowa, badawcza ,praktycznego działania ,elementy Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz, muzykoterapia, ,metoda oparta na słowie ,metoda komputerowego wspomagania ,ćwiczeniowa ,podająca.
ZASADY PRACY: poglądowość w działaniu , ćwiczebna , stopniowanie trudności, świadomy i aktywny udział ucznia w procesie rewalidacji , systematyczność w pracy ,trwałość wykształconych umiejętności, wiązanie teorii z praktyką.
Przedstawiony poniżej program będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia.
1. Usprawnianie motoryki dużej
gimnastyka ;
• krążenie głowy;
• odwracanie się z pleców na brzuch, z boku na bok;
• podskoki: jednonóż, obunóż;
• skłony w przod;
• skręty tułowia : w prawo, w lewo;
 ćwiczenia;
• równoważne : wchodzenie i schodzenie po schodkach, stanie na jednej nodze;
• naprzemienne uderzanie o podłoże palcami i piętami;
• bieg swobodny;
• noszenie przedmiotów;
• podnoszenie przedmiotów, zwijanie ręcznika palcami rąk i stóp;
• chód po wyznaczonym torze;
• wchodzenie na górę ,schodzenie z niej;
• czworakowanie;
• naśladowanie zwierząt;
• ćwiczenia kończyn górnych: krążenia, opadanie ramion, wymachy rąk, lekkie klaskanie, lekkie uderzanie dłońmi o podłogę ,uda ,kolana, dotykanie dłońmi różnych części ciała, ;
• doskonalenie ogólnej motoryki i poczucia rytmu;
• kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
• podnoszenie przedmiotów i układanie ich w wyznaczonym miejscu;
• krążenie, skłanianie głowy w różnych pozycjach;
• podrzucanie piłki, woreczka;
• pokonywanie torów przeszkód, wymagających koordynacji ruchów;
• ruchy naprzemienne nóg podczas leżenie naplecach;
• toczenie piłki;
• ,,rób to co ja’’- siadanie, wstawanie ,klaskanie;
• zabawy z piłką ( toczenie, podawanie, chwytanie, kopanie piłki)
2. Usprawnianie motoryki małej;
• bazgranie kredką po papierze;
• budowanie z klocków różnorodnych budowli;
• cięcie materiału ubraniowego;
• ćwiczenia graficzne;
• ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania- wyrabianie płynnych, ciągłych ruchów ;
• ćwiczenia grafomotoryczne;
• chwytanie przedmiotów całą dłonią i palcami, małych przedmiotów, np.: guzików, klocków;
• doskonalenie ruchów symetrycznych i naprzemiennych rąk;
• wskazywanie ręką rozpoznanego kierunku;
• formowanie masy – zabawy zmysłowe;
• gniecenie papieru, kartek, plasteliny, gąbki, piłeczki;
• klaskanie;
• kreskowanie- wypełnianie konturów kolorem , kreskami;
• kreślenie w powietrzu , na stole różnych wzorów;
• manipulowanie drobnymi przedmiotami;
• lepienie z masy solnej, plasteliny, gliny prostych kształtów;
• malowanie palcami, ręką, obiema rękami jednocześnie, pędzlem;
• nawlekanie większych koralików;
• obrysowywanie szablonów;
• otwieranie i zamykanie pudełek;
• wypełnienie kolorem całej powierzchni papieru;
• malowanie dużych konturowych rysunków ( ruchy pionowe, poziome, pogrubianie konturów , obrysowywanie) ;
• przewlekanie tasiemek przez różnej wielkości otwory w planszy edukacyjnej;

3. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne analizatora wzrokowego

• dobieranie par jednakowych obrazków;
• puzzle(układanie obrazków z części);
• układanie figur geometrycznych z części;
• wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter, bez czytania ,jedynie na podstawie identyfikacji wzrokowej;
• segregowanie figur wg określonych zasad np. .kolor ,kształt ,wielkość ,grubość
• budowanie różnych wzorów z figur geometrycznych;
• składanie w całość pociętych obrazków;
• rozpoznawanie liter w rozsypance literowej(początkowo dajemy dziecku litery graficzne, do siebie podobne różniące się szczegółami.);
• łączenie punktów;

4. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

• rozpoznawanie głosów zwierząt;
• zabawy rytmiczne;
• ćwiczenia na materiale słownym i pozawerbalnym;
• zabawy ruchowe z muzyką;
• śpiewanie piosenek;
• reagowanie ruchem na zmiany: melodii, dźwięków;


Katarzyna Sz.
pedagog specjalny

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.