AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Adamska, 2020-08-24
Dąbrówka

Język angielski, Plany pracy

Program zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla szkoły podstawowej

- n +

Program projektu dla klas siódmych „The world that surrounds us”

Obszar I: zindywidualizowana praca z uczniem zdolnym i zainteresowanym, kształtowanie umiejętności przedmiotowych wykraczających poza podstawę programową

1. Nazwa Programu: “The world that surrounds us” – “Świat, który nas otacza”
2. Planowana liczba godzin na realizację Programu : 30h
3. Planowana liczba uczestników Programu: 20-25 uczniów szkoły podstawowej
4. Instytucje, z którymi w ramach realizacji Programu szkoła planuje współpracę:

British Council , „Learning without borders”

5. Założenia Programu:
Adresatami programu są uczniowie klasy siódmej, którzy chcą doskonalić znajomość języka angielskiego i poszerzać wiedzę społeczną, ekologiczną oraz środowiskową z obszaru krajów anglojęzycznych. Program będzie zrealizowany na podstawie materiałów dydaktycznych opracowanych przez nauczyciela prowadzącego oraz różnorodnych materiałów źródłowych. Materiały zostaną dostosowane zarówno do poziomu językowego uczniów jak i do ich potrzeb, możliwości oraz zainteresowań. Tematyka zajęć będzie oscylować wokół szerokiej gamy zagadnień z zakresu wiedzy o otaczającym nas świecie, społeczeństwie, i ekologii.

6.Cele ogólne i szczegółowe Programu:
a) Cele ogólne:
Program oparty jest na założeniu, że celem nauki języka angielskiego jest przygotowanie ucznia do sprawnego porozumiewania się w tymże języku, a znajomość tematyki społeczno -środowiskowej sprzyja komunikacji międzyludzkiej. Ogólnym celem Programu jest wzbogacenie wiedzy o otaczającym nas świecie, problemach społeczno- środowiskowych w krajach anglojęzycznych oraz wyposażenie uczniów w narzędzia niezbędne do zrozumienia otaczającego świata
b) Cele szczegółowe :

Zamierzone osiągnięcia skierowane są głównie na strategie komunikacyjne, rozumienie tekstów czytanych i słuchanych. Program zakłada harmonijne rozwijanie wszystkich sprawności w trakcie zajęć. Założeniem jest, by uczeń potrafił:
- zrozumieć sens słuchanego tekstu w różnych odmianach języka angielskiego
- wychwycić konkretną informację w tekście słuchanym, dialogach, wypowiedziach cudzoziemców
- domyśleć się znaczeń nieznanych słów i fraz w oparciu o kontekst
- zdobywać i udzielać informacje
- korzystać w życiu codziennym i w nauce z materiałów publikowanych w języku angielskim, takich jak: prasa, książki, radio, telewizja, internet..
- porozumiewać się w miarę spontanicznie, prowadzić swobodne rozmowy
– brać udział w dyskusjach na omawiane tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc poglądów;
– wypowiadać się na takie tematy, jak problemy współczesnego świata , ekologia i rozwój technologiczny, problemy społeczne

7. Zadania, formy, metody pracy, sposób realizacji Programu, w tym wskazanie, które kluczowe kompetencje uczniów będą rozwijane w ramach zaplanowanych zajęć,
a) kilkuetapowy projekt zajęciowy poruszający następujące zagadnienia:
• Turystyka a degradacja środowiska, eko wakacje
• Migracje ludności, (powody, zagrożenia, problemy z tym związane)
• Plastikowa planeta- realne zagrożenie
• Społeczeństwo demokratyczne, („u nas i u nich”- mogę mieć swój głos i swoją opinię)
• Moja szkoła a szkoła przyjaciół z krajów anglojęzycznych, czy naprawdę aż tak się różnimy?
• Las- cud natury, naturalna apteka, ratunek dla nas wszystkich?
• Myśl globalnie działaj lokalnie, Eko-myślenie na co dzień
• Filary zdrowia, zdrowe społeczeństwo wolne od nałogów i wysportowane
• Drugie życie przedmiotów- second- handy w modzie, trifting w USA
• Społeczeństwo aktywne lecz nie wypalone, life- work balance
b) kompetencje kluczowe rozwijane w ramach zajęć:
• Porozumiewanie się w języku obcym – zdolność do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli uczuć i faktów i opinii w mowie i w piśmie w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych ,
• Kompetencje informatyczne – umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa infrakcyjnego ( TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się,
• Umiejętność uczenia się - zdolność konsekwentnego i trwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym przez efektywne zarządzanie czasem i informacjami zarówno indywidualnie jaki w grupach,
• Kompetencje społeczne i obywatelskie - interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełen zakres zachowań przygotowujących do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwie charakteryzującym się coraz większą różnorodnością.

c) metody pracy:

• metoda podająca( wykład, pogadanka, opowiadanie, anegdota)
• metoda problemowa ( zadania aktywizujące, praca w grupie, metody sytuacyjne)
• metoda eksponująca( filmy i materiały źródłowe np. BBC learning)
• metoda praktyczna ( prace projektowe, metoda tekstu przewodniego)

d) formy pracy:
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca w większej grupie




8. Opis założonych osiągnięć uczniów:
• uczeń rozumie pochodzenie pewnych zjawisk społecznych i środowiskowych w krajach anglojęzycznych,
• uczeń potrafi włączyć się do rozmowy i ją podtrzymać wymieniając informacje na temat problemów współczesnego społeczeństwa
• uczeń potrafi uzyskać interesujące go informacje i wskazówki; wyrażać swoje potrzeby, prośby, żądania;
• uczeń zna i rozumie trendy ekologiczne i rozwiązania prowadzące do tego by żyć lepiej , zdrowiej i z korzyścią dla środowiska
• uczeń ma świadomości różnorodności kulturowej
• uczeń potrafi zadawać pytania rozmówcom oraz przedstawić własną opinię i jej bronić

9. Procedura osiągania celów/treści kształcenia
• systematyczna praca z uczniami, zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami z kręgu interesującej tematyki
• zapoznanie uczniów z różnorodnymi materiałami źródłowymi, korzystanie z różnych źródeł informacji oraz narzędzi do identyfikacji, analizy, oceny.
• śledzenie bieżących informacji z krajów anglojęzycznych
• tworzenie prac plastycznych porównujących zjawiska środowiskowe
• integrowanie umiejętności związanych z komunikowaniem się (mówienie, rozumienie, czytanie, pisanie, logiczna argumentacja, umiejętność konwersacji)

10. Sposób ewaluacji Programu:
• prowadzenie i kontrola dokumentacji
• ankieta ewaluacyjna
• wywiad















Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!



Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.