Katalog

Arletta Rachwał, 2020-08-24
Debrzno

Zajęcia pozaszkolne, Różne

Innowacja pedagogiczna "Usprawnianie przez malowanie"

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
PROGRAMOWO-METODYCZNA

imię i nazwisko autora:
ARLETTA RACHWAŁ

temat innowacji:
„USPRAWNIANIE
PRZEZ
MALOWANIE”


Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Debrznie
Autor: Arletta Rachwał
Temat: ”Usprawnianie przez malowanie’
Przedmiot: zajęcia rewalidacyjne
Rodzaj innowacji: programowa
Data wprowadzenia: październik 2019
Data zakończenia: czerwiec 2020

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji jest dwoje uczniów, jedna uczennica z klasy IVb i jeden uczeń z klasy VB. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od października 2019r. do czerwca 2020r.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć rewalidacyjnych, 2-3 razy w miesiącu.
Niniejsza innowacja ma na celu usprawnienie zaburzonych sfer dzieci, tj. manualnych, wzrokowo-ruchowych, koncentracji uwagi, wyrażania własnych emocji przy wykorzystaniu technik plastycznych.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do samodzielnej pracy .

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Usprawnianie przez malowanie” jest moją odpowiedzią na obserwacje poczynione we wcześniejszej pracy, a także wyjście naprzeciw zaleceniom zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczących wymienionych uczniów.
Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną chętniej podejmują się zadań związanych z zajęciami plastycznymi i muzycznymi. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba wykorzystania naturalnych predyspozycji zainteresowań uczniów.
Opis innowacji:
I. Wstęp
Innowacja pedagogiczna „Usprawnianie przez malowanie” ma poprawić jakość kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w naszej szkole.

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy IVb i Vb uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie naturalnego zainteresowania uczniów działaniami plastycznymi do rozwijania zaburzonych funkcji i niwelowania deficytów,
- wdrożenie pracy metodą arteterapii.

III. Cele innowacji
Cel główny: Wspomaganie rozwoju poznawczego, motorycznego, emocjonalnego i społecznego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Cele szczegółowe:
- poprawa sprawności manualnej uczniów,
- swobodne posługiwanie się przyborami szkolnymi i plastycznymi (kredki, ołówek, pędzel, farby, itp.,)
- zachęcanie do wyrażania własnych emocji poprzez działalność plastyczną,
- budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
- wdrażanie do doprowadzania pracy do końca,
- pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych,

- zaspokajanie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, samorealizacji,

- poprawa sprawności intelektualnej i społecznej uczestników programu (poprzez funkcje terapeutyczne zajęć),

- poprawa koncentracji uwagi,

- rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz aktywności twórczej.

IV. Metody, formy i techniki
1.Metody pracy:
- działania praktycznego
- zadań stawianych dziecku
- doświadczeń i eksperymentowania
- pokazu i obserwacji
- objaśnienie i instrukcja
- ekspresyjna
2.Formy pracy:
- praca indywidualna
3. Techniki pracy:
1. Malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe, pasta do zębów, malowanie nitką.
2. Rysunek – kredki, ołówki, flamastry, kreda, tusz, świeca.
3. Małe formy rzeźbiarskie – plastelina, modelina, masa solna, formowanie papieru – orgiami, przestrzenne formy z papieroplastyki, wykonywanie prostych form użytkowych z różnych materiałów (materiały przyrodnicze, opakowania).
4. Wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, wydrapywanki.
5. Małe formy graficzne – stemplowanie, odciskanie.
6. Collage, frottage.
7. Praca na materiale naturalnym – kompozycje roślinne, piaskowe, itp.
8. Obrysowywanie kształtów i wypełnianie ich różnymi materiałami.
V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
 Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż mają duże pole do samodzielnego działania
 Wykorzystują możliwości jakie daje aktywność twórcza
 Mają możliwość osiągnięcia sukcesu
 Uczą się samodzielnego podejmowania decyzji
 Rozwijają sprawność motoryczną

Nauczyciel:
 Wykorzystuje metodę arteterapii jako innowacyjną
 Jest twórcą innowacji i wdraża ją na zajęciach rewalidacyjnych

VI.Ewaluacja
Prowadzenie innowacji pedagogicznej będzie na bieżąco podlegało ewaluacji, dokonywanej przez nauczyciela prowadzącego. Naturalną formą ewaluacji mojej innowacji będzie:
- obserwacja postępów dzieci w wykonywaniu prac plastycznych;
- poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w procesie tworzenia;

VII. Tematyka zajęć
Tematy do wyboru wedle zainteresowań i możliwości dzieci. W czasie zajęć warto włączyć odpowiednią do tematu muzykę.
PAŹDZIERNIK „Cztery pory roku - drzewo” – malarstwo plakatowe. Rysowanie dużego drzewa na arkuszu A3, podzielenie go na 4 części, malowanie każdej z nich zgodnie z porą roku.
Pomoce – kredki, ołówek, farby, pędzel, woda, kubek, szary papier.
„Ludziki z lasu” – wykonanie z materiału przyrodniczego różnych postaci: ludzików, zwierząt, ptaków.
Pomoc orzechy, jarzębina, kasztany, żołędzie, szyszki, patyczki, piórka, plastelina, modelina.
„Dary jesieni” – stemplowanie darami natury. Malowanie farbą przekrojonych na pół owoców i warzyw, odciskanie na kartonie różnych wzorów, łączenie poszczególnych wzorów flamastrami według własnego pomysłu.
Pomoce – biały karton, farby, pędzel, pojemnik plastikowy, owoce, warzywa, flamastry.
„Idzie jesień”- spacer do parku, kolorowanie dużych szablonów liści w plenerze kredkami pastelowymi lub ołówkowymi. Obserwacja piękna jesiennych drzew, pogadanka na ten temat.
Pomoce – kredki pastelowe lub ołówkowe, szablony liści.
„Jesienne witraże” – przedstawienie za pomocą kolorowych papierów i bibuły motywów jesiennych w technice witrażu.
Odrysowywanie od szablonów, wycinanie, klejenie poszczególnych elementów. Pomoce – kolorowy papier, bibuła, nożyczki, karton, szablony, ołówek, klej.
LISTOPAD „Świat nitką malowany”- maczanie nici lub wełny w farbie (czyste końcówki wystają poza kartkę), układanie wzoru na jednej połowie kartki, złożenie kartki i wyciąganie nici lub wełny; dorysowywanie dowolnych elementów farbami, kredkami lub ołówkiem.
Pomoce – nici lub wełna o różnej grubości, farby, kubek, woda, pędzel, kredki, ołówek, karton.
„Mieszkańcy innej planety” – wykonanie niezwykłych istot z wykorzystaniem zużytych opakowań.
Pomoce – plastelina lub modelina, guziki, patyczki, plastikowe zakrętki, pudełka kartonowe.
„Wizyta w jesiennym sadzie” – małe formy rzeźbiarskie wykonane w masie solnej. Samodzielne przygotowanie masy solnej, tworzenie kompozycji przestrzennych – owoców z sadu.
Pomoce – miska, woda, mąka, sól, tektura.
„Podziwiamy piękno darów jesieni” – przestrzenne formy z papieroplastyki Wykonanie owoców i warzyw z papieru i gazet, malowanie ich kolorowymi farbami oraz pastą do zębów.
Pomoce – biały karton, farby, pędzel, pasta do zębów, pojemnik plastikowy, gazety, papier ksero.
„Uśmiechnięta dynia” – wykonanie lampionu z dyni, usuwanie miąższu, wycinanie otworów, przygotowanie nasion do suszenia. Pogadanka na temat hodowli i przeznaczenia dyni.
Pomoce – dynia, nożyk, świeca, podkładki.
GRUDZIEŃ „Mikołajkowe prezenty – nasze marzenia” (temat na 2godziny lekcyjne) – wydrapywanka – malowanie kartonu farbami w różnych kolorach; dokładne pokrycie całej kartki świecą, rysowanie blisko siebie pionowych, poziomych i kolistych linii; malowanie całej kartki czarnym tuszem (wcześniej trzeba namydlić pędzel, by tusz nie ściekał ze śliskiej powierzchni kartki); odłożenie prac do wyschnięcia. Rysowanie – wydrapywanie za pomocą spinki do włosów, zaostrzonego patyczka lub innego narzędzia, którym uda się usunąć warstwę świecy i tuszu; wydrapywanie wzorów prezentów; dzieciom młodszym szkicujemy wzór na tuszu.
Pomoce – farby akwarelowe, karton, pędzel, woda, kubek, świeca, spinka do włosów, zaostrzony patyczek, czarnym tusz.
„Kolorowe kartki z okazji Bożego Narodzenia” – zaprojektowanie i wykonanie kartek świątecznych według własnego pomysłu – technika dowolna. Może być rysowanie świecą, następnie malowanie farbą lub techniką collage czy frottage.
Pomoce – brystol, folia, papier samoprzylepny, suszone liście, kwiaty, ścinki tkanin, papier kolorowy, kasza, ryż, klej, flamastry, farba, pędzel, kubek, świeca, kredki, plastelina.
„Nasze ozdoby choinkowe” – formowanie papieru – wykonanie ozdób choinkowych techniką orgiami, ozdabianie ich różnymi materiałami.
Pomoce – brystol, bibuła, kolorowy papier, folia, szyszki, koraliki, farba w sprayu, tasiemka, koronka, nożyczki, klej.
„Malowanie świątecznych pierniczków” – Uczniowie bawią się ozdabiając pierniczki przy pomocy lukrowanych pisaków. Podczas zajęć panuje świąteczny klimat. Po zakończonym zadaniu pierniczki można zjeść. Pomoce – pierniki, kolorowy lukier w tubkach, nagranie muzyki o tematyce świątecznej.
STYCZEŃ „Zimowy krajobraz nocą” – malowanie różnych wzorów białą farbą plakatową białą kredką lub białą kredą na czarnym lub granatowym kartonie; wycięcie z białego kartonu – formy okna i przyklejenie go do rysunku.
Pomoce – czarny lub granatowy karton, biały karton, biała kredka, biała kreda, nożyczki, biała farba, pędzel, klej, kubek, woda.
„Maska karnawałowa” – wykonanie i ozdabianie maski na karnawał.
Pomoce – brystol, papier kolorowy, gazety, flamastry, nożyczki, taśma samoprzylepna, zszywacz biurowy, wstążki, klej, koraliki, farba, pędzel, klej, kubek, woda.
„Wycieczka do zoo” – praca wykonana „metodą malowania 10-cioma palcami”
Uczniowie malują indywidualnie zwierzątka w oparciu o odbitki z własnych rąk, pozostawia się im dość dużą swobodę artystyczną. Jeśli mają potrzebę malowania czegoś innego, pozwala się im na to. Następnie z wyciętych zwierzątek wykonują zbiorową pracę przedstawiającą zoo. Wykorzystywana jest tutaj metoda malowania 10-cioma palcami wg terapeutki Ruth Faison Shaw
LUTY „Śnieżne rzeźby” – indywidualne lepienie różnych kształtów ze śniegu według własnego pomysłu, złączenie ich w jedną wspólną rzeźbę. Jeśli nie będzie śniegu lepienie z plasteliny lub z modeliny.
Pomoce – plastelina lub modelina.
„Nasz wesoły bałwanek”- lepienie bałwana ze śniegu lub wyklejanie bałwana z okrągłych wacików, dorysowywanie i doklejanie dodatkowych elementów.
Pomoce – waciki, karton, papier kolorowy, klej, flamastry, pędzel, farby, kubek, woda.
„Kartki walentynkowe” – zaprojektowanie i wykonanie kartek walentynkowych, technika dowolna – do wyboru z propozycji podanych przez nauczyciela. Pomoce – brystol, folia, papier samoprzylepny, suszone liście i kwiaty, ścinki tkanin, papier kolorowy, bibuła, klej, flamastry, kredki, plastelina, pędzel, farby, kubek, woda.
“Barwna mandala” Uczniowie eksperymentują z odbitkami z warzyw i owoców. Następnie wykonują przy użyciu pieczątek mandalę na arkuszu szarego papieru.
MARZEC „Fantazyjny wazon” – wykonanie wazonu poprzez oklejanie pojemnika różnymi materiałami.
Pomoce – pojemnik plastikowy, metalowy lub szklany, plastelina, nasiona, ziarna, pestki, ścinki tkanin, papier kolorowy, gazety, klej, folia.
„Kolorowy stworek” – wykonanie stworka z rękawiczki lub skarpety wypchanej watą. Ozdabianie guzikami i elementami dekoracyjnymi.
Pomoce – rękawiczki, skarpety, kolorowy papier, guziki, igła, nitka, wełna, tasiemki, klej.
„Kolorowe mozaiki” – kolorowanie i ozdabianie mandali.
Pomoce – karton z mandalą, klej, skorupki z jaj, pędzel, farby, woda, kubek, kredki, plastelina, papier kolorowy, wycinki gazet, tkaniny, ryż.
KWIECIEŃ „Obrazek z kleksów” – wykonanie kleksa z farby, posypanie go solą; dorysowywanie pojedynczych elementów kredkami, flamastrami lub farbami.
Pomoce – biały karton, farba, sól, flamastry, kredki, pędzel, farby, woda, kubek.
„Piękno podwodnego świata” – oglądanie rysunków, fotografii przedstawiających życie w głębinach mórz i oceanów; wykonanie plakatu według własnego pomysłu. Naklejanie na karton kolorowych ilustracji, elementów z kolorowego papieru, piasku, muszelek, trawy, tkanin, bibuły.
Pomoce – karton, kolorowe ilustracje, kolorowy papier, piasek, muszelki, trawa, ścinki tkanin, bibuła, pędzel, farby, woda, kubek.
„Wielkanocne pisanki” – odrysowywanie od szablonów konturów pisanek, wypełnianie ich dowolnymi materiałami.
Pomoce – karton, szablony pisanek, flamastry, ryż, kasza, drobny makaron, plastelina, klej, pędzel, farby, woda, kubek, ścinki tkanin, bibuła, papier kolorowy.
„Kamień ochronny” – malowanie farbami na kamieniu. Wyjaśnienie uczniom funkcji talizmanu. Nauczyciel prosi uczniów, by przypomnieli sobie czego się ostatnio przestraszyli. Uczniowie wykonują talizman z kamienia ozdabiając go farbami akrylowymi. Można namalować rzecz, której uczeń się boi. Praca indywidualna
MAJ „Kwiaty dla mamy” – wyklejanka z papieru kolorowego i z kłębuszków wełny; wycinanie lub wydzieranie kwiatów z papieru kolorowego; nawijanie wełny na palec, obcinanie wełny i wyklejanie z tych kłębuszków różnych kwiatów.
Pomoce – kolorowy brystol, wełna, klej, papier kolorowy, nożyczki.
„Moje ulubione zwierzątko” – oglądanie ilustracji, fotografii i rysunków przedstawiających różne zwierzęta, pogadanka na ten temat. Wykonanie zwierzątka z plasteliny lub z masy solnej na bazie pojemnika plastikowego. Ozdabianie zwierzątka koralikami i guzikami.
Pomoce – koraliki, guziki, plastelina lub z masa solna, pojemnik plastikowy.
„Kwitnące drzewo” – wypełnianie konturów obrazka kulkami z bibuły. Wykonanie kulek z bibuły, naklejanie ich na kontur drzewa.
Pomoce – karton z konturem drzewa, kolorowa bibuła, klej.
„Muzeum” – wizyta w muzeum lub oglądanie albumów, filmów, korzystanie z Internetu – wirtualna wizyta w muzeum.
CZERWIEC „W parku” – spacer do parku, omawianie piękna przyrody, nauka rysowania drzewa według wzoru.
Pomoce – brystol, kredki ołówkowe.
„Czarno-biały świat” – Rysowanie po wzorze flamastrem na białym kartonie gotowego rysunku, wycinanie go i przyklejanie na czarnym kartonie.
Pomoce – czarny i biały karton, klej, nożyce.
„Papierowe stwory” – tworzenie kompozycji przestrzennych z papieru, według instrukcji „krok po kroku”.
Pomoce – kolorowy brystol, klej, nożyce.
„Wakacje tuż, tuż” – zajęcia w plenerze, wykonanie mandali z materiału przyrodniczego.
Pomoce – patyki, piasek, kwiaty, liście, kamyki, szyszki, gałązki, trawa.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.