Katalog

Marta Szymborska, 2020-07-08
Gończyce

Technologia, Sprawdziany i testy

Test metody utrwalania żywności

- n +

1. Do fizycznych metod utrwalania żywności zaliczamy:
a) pasteryzację, sterylizację, peklowanie, marynowanie
b) pasteryzację, sterylizację, suszenie, chłodzenie, zamrażanie
c) pasteryzację, chłodzenie, kwaszenie, suszenie
d) pasteryzację, wędzenie, suszenie, zamrażanie

2. Kiszenie kapusty lub ogórków następuje w wyniku wytwarzania kwasu:
a) octowego
b) masłowego
c) mlekowego
d) siarkowego

3. Osmoaktywne metody utrwalania żywności polegają na:
a) stosowaniu niskiej lub wysokiej temperatury
b) dodawaniu do żywności substancji podwyższających ciśnienie osmotyczne, np. soli, cukru
c) zastosowaniu fermentacji mlekowej
d) dodaniu kwasu octowego

4. Biologiczne metody utrwalania żywności polegają na:
a) zastosowaniu fermentacji octowej
b) zastosowaniu fermentacji mlekowej
c) zastosowaniu cukru i soli w celu podwyższenia ciśnienia osmotycznego
d) nasyceniu surowca dymem wędzarniczym

5. Tyndalizacja polega na:
a) dwukrotnej pasteryzacji jadna po drugiej
b) trzykrotnej pasteryzacji w odstępach 24 godzinnych
c) sterylizacji i pasteryzacji
d) dwukrotnej pasteryzacji w odstępach 24 godzinnych

6. Co jest celem peklowania?
a) utrwalenie barwy surowca i przedłużenie jego trwałości
b) usunięcie wody poprzez jej odparowanie
c) nasycenie surowca dymem wędzarniczym
d) odwodnienie produktu przez sublimację lodu

7. Do metod utrwalania żywności w niskiej temperaturze zaliczamy:
a) chłodzenie, zamrażanie
b) pasteryzację, sterylizację
c) peklowanie, wędzenie
d) suszenie, kwaszenie
8. Produkty które można utrwalać przez mrożenie to:
a) jogurty
b) majonez
c) truskawki
d) cytryny

9. Jaka metodą utrwalania żywności wykorzystuje się do kiszenia kapusty
i ogórków?
a) biologiczną
b) fizyczną
c) chemiczną
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

10. Wymień dwa produkty utrwalane za pomocą sterylizacji UHT


11. Metodą fizyczną nie jest:
a) działanie wysokich temperatur na żywność jak np. sterylizacja
b) działanie niskich temperatur np. zamrażanie
c) marynowanie
d) dodawanie cukru

12. Do metod utrwalania żywności w wysokiej temperaturze zaliczamy:
a) chłodzenie, peklowanie
b) pasteryzację, sterylizacje
c) sterylizację, zamrażanie
d) chłodzenie, sterylizację UHT

13. Dobierz surowce do odpowiedniej metody utrwalanie żywośći:
a) mięso 1 pasteryzacja
b) ryby 2 wędzenie
c) mleko 3 dodatek konserwantów
d) marmolada 4 peklowanie

14. Pasteryzacja to metoda która przebiega w temperaturze:
a) poniżej 100 C
b) powyżej 100 C
c) poniżej 20 C
d) powyżej 200 C

15. Wyjaśnij na czym polega metoda skojarzona utrwalania żywności


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.