Katalog

Marta Szymborska, 2020-07-08
Gończyce

Technologia, Sprawdziany i testy

Kartkówka układ funkcjonalny

- n +

Kartkówka układ funkcjonalny
1. Zmywalnia naczyń kuchennych znajduje się:
A w dziale produkcyjnym
B w dziale magazynowym
C w dziale ekspedycji
D w zmywalni naczyń stołowych

2. Obróbki cieplnej: pieczenia, gotowania, smażenia i duszenia dokonuje się w:
A Przygotowalni I
B Garmażerni
C Rozdzielni kelnerskiej
D Kuchni właściwej

3. Do części magazynowej zakładu gastronomicznego nie zalicza się:
A Magazynu warzyw i owoców
B Magazynu produktów suchych
C Chłodni
D Pracowni cukierniczej

4. Garmażernia to inaczej kuchnia gorąca. PRAWDA / FAŁSZ

5. W zmywalni naczyń kuchennych myje się zastawę stołową. PRAWDA / FAŁSZ

6. Drogi surowców i gotowych potraw w zakładzie gastronomicznym mogą się krzyżować. PRAWDA / FAŁSZ

7. Do działu ekspedycyjnego zaliczamy:
A. magazyn suchy, zmywalnię naczyń stołowych
B. biuro, ekspedycję
C. przygotowalnię , zmywalnię naczyń kuchennych i stołowych
D. ekspedycję , zmywalnię naczyń stołowych


8. Pomieszczenia zaplecza gastronomicznego ze względu na przeznaczenie możemy podzielić na:
A dział konsumencki, magazynowy i produkcyjny
B dział magazynowy, produkcyjny, ekspedycyjny, socjalny
C dział magazynowy, produkcyjny, ekspedycyjny i administracyjno-socjalny
D dział ekspedycyjny i produkcyjny

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.