Katalog

Aneta Dominiak, 2020-06-15
Żelechlinek

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej

- n +

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Skład zespołu:
W roku szkolnym 2017/2018 odbyło się 5 spotkań zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podczas których:
–omówiono wybrane programy nauczania oraz podręczniki dla klas I-III;
–zweryfikowano kryteria oceniania WSO i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów;
–zaplanowano zajęcia w ramach projektu „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek”
–omówiono wyniki wstępnej diagnozy uczniów klas I oraz wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trzecioklasisty
–omówiono programy wyjazdów i wycieczek klas I-III;
–omówiono lekcje koleżeńskie
–zaplanowano i omówiono uroczystości szkolne na bieżący rok szkolny
–sporządzono wykaz podręczników dla klas I-III na rok szkolny 2018/2019.(kl.I,II- pakiet edukacyjny „Elementarz odkrywców” Nowa Era, kl.III-pakiet edukacyjny „Elementarz XXI wieku” Nowa Era
W roku szkolnym 2017/2018 w klasach I-III zaplanowano i zorganizowano następujące uroczystości:
–Dzień Chłopaka
-Ślubowanie Pierwszoklasistów
–Pasowanie na Czytelnika
–Dzień Kobiet
–Andrzejki
–Wigilie Klasowe
–Zabawa Choinkowa
-Dzień Babci i Dziadka
–Dzień Matki
–Dzień Dziecka
Uczniowie klas I-III wzięli udział w :
-comiesięcznych audycjach muzycznych i akademiach szkolnych
–spotkaniu z policjantem
–spotkaniu autorskim z pisarką Moniką Sawicką
–lekcjach bibliotecznych
Nauczyciele zespołu korzystali z różnorodnych form doskonalenia zawodowego (konferencje, warsztaty metodyczne, szkolenia). Na uwagę zasługuje bardzo cenne szkolenie w ramach Rady Szkoleniowej na temat „Bezpieczeństwa w sieci”.
Ponadto nauczyciele klas I-III współpracowali:
– z pedagogiem szkolnym i logopedą poprzez indywidualne konsultacje wg indywidualnych potrzeb dzieci;
–z Gminna Biblioteką, uczestnicząc z dziećmi w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach autorskich i przedstawieniach teatralnych;
–z rodzicami, organizując zebrania, prelekcje, indywidualne konsultacje.

Członkowie zespołu zrealizowali praktycznie wszystkie działania zaplanowane na rok szkolny 2017/2018. Na ostatnim spotkaniu zespołu dokonano analizy pracy w minionym roku szkolnym i sformułowano następujące wnioski:
–należy organizować więcej konkursów w klasach I-III,
–prowadzić działania związane z pedagogizacją rodziców,
–ustawiczna praca nad poprawą dyscypliny uczniów podczas akademii szkolnych
–większa współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.