Katalog

Aneta Dominiak, 2020-06-15
Żelechlinek

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie z zajęć z dzięcmi nadpobudliwymi

- n +

Raport z zajęć z dziećmi nadpobudliwymi

W ramach projektu unijnego „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek” w roku szkolnym 2017/2018 prowadziłam zajęcia z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. W ciągu roku szkolnego odbyły się 64 zajęcia, w których uczestniczyło 10 osób: 5 dziewczynek i 5 chłopców. Początkowo zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie. W drugim semestrze zajęcia prowadziłam raz
w tygodniu przez 2 godziny.

Głównym celem zajęć była profilaktyka oraz niwelowanie i minimalizowanie skutków nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami koncentracji uwagi. Ponadto wyznaczyłam cele szczegółowe zajęć jakimi było:

–ćwiczenie koncentracji i utrzymywania uwagi,
–wyciszenie, rozładowywanie napięć, spokój i odprężenie,
–rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych emocji oraz panowania nad nimi,
–ćwiczenie norm i zasad obowiązujących w grupie.

Zajęcia miały głównie formę gier i zabaw ruchowych, gier i zabaw dydaktycznych oraz prowadzone były różne formy działalności plastycznej. W trakcie zabaw ruchowych dzieci przede wszystkim miały możliwość uwolnić z siebie nadmiar energii i rozładowywać napięcia mięśniowe ale również zintegrować się z grupą rówieśniczą. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne pozwoliły wyciszyć dzieci, rozluźnić, odprężyć cały organizm, dotlenić mięśnie. W trakcie zajęć ruchowych często wykorzystywałam Metodę Ruchu Rozwijającego, Metodę Dobrego Startu oraz ćwiczenia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej.

W trakcie realizacji programu prowadzone były również różnego rodzaju zajęcia plastyczno-techniczne wymagające od dzieci dużej koncentracji, cierpliwości oraz umiejętności wykonywania pracy dokładnie i starannie.
Aby osiągnąć zamierzone cele starałam się odkrywać i doceniać każdy sukces dziecka, stosować zadania dostosowane do możliwości ucznia oraz w pełni akceptować każde dziecko. Bardzo pomocna okazała się współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami.
Dokonując ewaluacji zajęć zauważyłam, że dzieci:
–łatwiej skupiają uwagę podczas zajęć i wykonywanych czynności,
–chętniej stosują się do podstawowych reguł i zasad obowiązujących w grupie,
potrafią zgodnie współpracować w grupie rówieśniczej
–potrafią dokonać samooceny i oceny zachowania innych,
–na zajęciach są bardziej wyciszone, odprężone,
–zostało wyeliminowane zjawisko „spacerowania” po klasie w czasie zajęć.
Przewidywane efekty oddziaływań zostały osiągnięte.

Aneta Dominiak

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.