AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Pietras, 2020-06-05
Lublin

Język angielski, Program nauczania

Program English is easy

- n +


Program zajęć pozalekcyjnych
z języka angielskiego dla klas V-VIII
w szkole podstawowej
"English is easy"Autor: mgr Katarzyna Pietras
Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: II etap edukacyjny: V i VII, VIII klasa szkoły podstawowej
Typ: pozalekcyjne koło zainteresowań
Ilość godzin tygodniowo: 1


Spis treści:
1.Koncepcja
2.Treści
3.Cele ogólne
4.Cele szczegółowe
5.Zastosowanie technologii komputerowej w nauce języka
6.Tematyka zajęć
7.Metody pracy
8.Formy pracy
9.Techniki nauczania
10.Pomoce dydaktyczne
11. Przykładowe scenariusze zajęć
12. Przewidywane osiągnięcia.
13. Przewidywane formy ewaluacji
1.KONCEPCJA
Głównym założeniem programu "English is easy", który powstał w oparciu o podstawę programową, jest promowanie zdobywania wiedzy o obszarach anglojęzycznych oraz rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania, umożliwiających swobodne komunikowanie się.
Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze, a więc rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury, a także nauka samodzielnej pracy i systematyczności.
Program został napisany z myślą o uczniach klas V-VIII w typowych warunkach szkolnych i będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych. Jest skierowany do uczniów zdolnych oraz wszystkich chętnych do poszerzania swoich kompetencji językowych

2.TREŚCI
Tematyka programu obejmuje zagadnienia bliskie uczniom, dotyczące m.in. szkoły, ważniejszych świąt/dni, jedzenia, sportów oraz takie, które pozwalają im ćwiczyć funkcje językowe, jak np. udzielanie informacji, wskazówek, pisanie pocztówek. Niektóre tematy pokrywają się z treściami omawianymi na lekcjach, co umożliwia uczniom powtórzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy.
Ujęte w programie treści pozwalają na przeprowadzenie około 35 różnych zajęć po 45 minut każde. Istnieje możliwość kompilacji poszczególnych zagadnień bądź rozciągnięcia ich na więcej jednostek lekcyjnych.
Na realizację programu pozwala połączenie wybranych pozycji książkowych, Internetu oraz samodzielnie opracowanych materiałów.
Program ten powinien nie tylko wzbogacić ofertę programową szkoły, lecz również skutecznie promować poszerzanie wiedzy zjęzyka angielskiego wśród uczniów.


3. CELE OGÓLNE
a) Zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
b) Poszerzanie zdobytej wiedzy o zagadnienia kulturowe.
c) Stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka.
d) Poprawienie komunikacji językowej.
e) Wykorzystywanie dostępnych źródeł informacji w nauce języka.
f) Promowanie wykorzystania technologii komputerowej w nauce języka.

4. CELE SZCZEGÓŁOWE
Słuchanie:
- uczeń potrafi zrozumieć główne myśli w tekstach i rozmowach,
- uczeń potrafi wyszukać i zapisać właściwą informację.
Mówienie:
-uczeń potrafi uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących omawianych zagadnień,
- uczeń potrafi poprawnie wymawiać wyrazy,
- uczeń potrafi w paru zdaniach udzielić krótkiej wypowiedzi na dany temat.
Czytanie:
-uczeń rozumie ogólny zamysł tekstu,
- uczeń potrafi znaleźć niezbędną informację w tekście,
- uczeń potrafi sprawdzić prawdziwość informacji na podstawie tekstu.
Pisanie:
-uczeń potrafi zredagować prosty tekst użytkowy (opis, notatka, pocztówka, życzenia),
- uczeń próbuje wykorzystywać nowe formy i struktury gramatyczne.
5. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W NAUCE JĘZYKA:
- uczeń potrafi znaleźć niezbędne informacje korzystając z Internetu,
- uczeń potrafi wykonać proste ćwiczenia w programiedo nauki języka angielskiego.


6. TEMATYKA ZAJĘĆ:
praktyczna nauka korzystania ze słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego,
zawieranie znajomości,
szkoła- system edukacji, przedmioty szkolne,
historia odkrycia Ameryki- Columbus Day,
zwyczaje kulinarne- zamawianie jedzenia,
Halloween,
Bonfire Night,
sporty charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii,
idea Święta Dziękczynienia,
zwyczaje Bożonarodzeniowe,
zimowe formy aktywności,
Burn's Night- element poezji,
Walentynki-pisanie wiersza,
Dzień Świstaka- opisywanie pogody,
regiony w Wielkiej Brytanii- Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna,
recykling,
wizyta w Buckingham Palace,
zwyczaje Wielkanocne,
popularne zawody,
zgadnij, kto to?- opisywanie ludzi,
udzielanie wskazówek,
muzyka- tłumaczenie tekstów piosenek,
domy w Wielkiej Brytanii,
udzielanie informacji,

idioms- wyrażenia idiomatyczne,
w sklepie,
u lekarza,
pisanie pocztówek,
przysłowia,
najciekawsze miejsca w Londynie- przewodnik.

7. METODY PRACY:
- metoda komunikatywna - metoda ta wykorzystuje sytuacje zaistniałe na zajęciach do komunikowania się w języku angielskim. Celowość i autentyczność jest najważniejszą jej wartością.
-metoda audiolingwalna- stymuluje rozwój mowy i poprawnej wymowy w języku obcym. Skupia się na wykorzystaniu drylu językowego, który choć krytykowany przez część dydaktyków, wydaje się być odpowiednim już dla dziecka w wieku 5-6 lat sposobem ćwiczenia struktur gramatycznych, wyrażeń i fraz typowych dla danego języka, a co dopiero dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.
- metoda zadaniowa (task- based teaching),
metody aktywizujące,
metoda reagowania ciałem (TPR) -praca tą metodą odbywa się na drodze– zrozum, wykonaj, powiedz. Dzieci uczą się poprzez słuchanie poleceń w języku angielskim. Obserwacja ich realizacji, a następnie samodzielne naśladowanie pozwala odgadnąć sens wypowiedzi. Kolejnym etapem jest gotowość wymówienia.
metoda bezpośrednia- metoda ta zaleca używanie języka obcego kosztem zredukowania lub nawet całkowitej eliminacji języka ojczystego. Dzieci nie tylko są ,, otoczone” językiem angielskim, ale mają okazję postrzegać i poznawać świat właśnie w tym języku. Ma to znaczenie dla dalszego procesu nauczania, ponieważ ogranicza chęć tłumaczenia wszystkiego z języka angielskiego na polski i odwrotnie, co może prowadzić do problemów ze swobodnym komunikowaniem się.
metoda audiowizualna,
metoda kognitywna.

8. FORMY PRACY:
praca indywidualna,
praca w parach,
praca w grupach,

9. TECHNIKI NAUCZANIA:
pytania i odpowiedzi,
dyskusja,
dialog
notatka,


projekt,
film,
piosenka.

10. POMOCE DYDAKTYCZNE:
radiomagnetofon z odtwarzaczem CD,
płyta DVD ( zagadnienia kulturowe),
komputer,
materiały uzyskane z Internetu,
słowniki,
domino obrazkowe,
karty ze słownictwem,
bingo,
gry edukacyjne,
pozycje książkowe: Festivals and Special Days in Britain, Holidays and Special Dajs in the USA, For real! English in Everyday Situations, Intermediate listening, London!, British History Highlights wydawnictwa SCHOLASTIC
czasopisma językowe wydawnictwa Mary Glasgow Magazine

11. PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ:
Halloween
Temat lekcji: Obchody święta Halloween w Wielkiej Brytanii,
Cele edukacyjne:
-wyszukiwanie innformacji dotyczącej Halloween w Internecie,
-poznanie kultury innych narodów,
dobór nazw do obrazków,
powtórzenie słówek za pomocą wiersza,
- przeprowadzenie ankiety i opisanie jej wyników.
Cele operacyjne:
uczeń potrafi opisać zwyczaję związane z Halloween,
uczeń potrafi posłużyć się komputerem w celu znalezienia potrzebnych informacji,
uczeń potrafi podporządkować nazwy obrazkom,
uczeń potrafi zadawać pytania w ankiecie i opisywać jej wyniki,
uczeń pottrafi poprawnie wymówić słowa wiersza stosując poznane słownictwo.
Treści:
słownictwo związane ze świętem Halloween, jego historia i zwyczaje.
Metody:
aktywizujące: burza mózgów,
zadaniowa: przeprowadzenie ankiety,
Techniki:
praca całą grupą, indywidualna, w parach.
Pomoce:
kserokopia z ćwiczeniami na słownictwo, wierszem, ankietą,
karty obrazkowe,
prezentacja w programie Power Point.
Przebieg zajęć:
nauczyciel przeprowadza z uczniami burzę mózgów- zadaniem domowym uczniów było wyszukanie w Internecie dostępnych informacjio obchodach święta Halloween,
prezentacja power point o święcie, jego historia; dzieci mogą dopowiadać zapamiętane wcześniej informacje, szczegóły;
arkusz ćwiczeniowy, na którym dzieci dopasowują nazwy do obrazków, głośno odczytująwiersz z nowym słownictwem,

dzieci przeprowadzaja ankietę strachu i sporządzają notatkę o jej wynikach.

12. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:
Uczniowie uczęszczjący na zajęcia:
potrafią efektywnie korzystać ze słownika polsko- angielskiego i angielsko-polskiego,
znają regiony Wielkiej Brytanii i potrafią o nich opowiedzieć (stolica, symbole, itp.),
posiadają informacje w zakresie kultury, geografii i historii Wielkiej Brytanii,
uświadamiają sobie potrzebę współpracy między krajami,
potrafią porozumieć się po angielsku w konkretnej sytuacji,
rozumieją znaczenie znajomości języków obcych w kontaktach z ludźmi zinnych krajów,
potrafią dzielić się zdobytą wiedzą z innymi (DOP..),
mają poczucie własnej godności oraz szacunku dla zachowań i postaw innych,
umiją współpracować w grupie.

13.PRZEWIDYWANE FORMY EWALUACJI:
obserwacja aktywności uczniów na zajęciach,
sukcesy edukacyjne uczniów (np. wyniki w konkursach),
analiza prac uczniów, wystawy, prezentacje i pokazy,
ankiety dla uczniów ( na zajęciach podobało mi się...., nauczyłem się...,zdobyta wiedza przyda mi się/ nie przyda się )
poza tym na pierwszych zajęciach jest możliwość przeprowadzenia testu "początkowego", a na zajęciach ostatnich "końcowego" w celu zbadania przyrostu wiedzy.

Program " English is easy" będzie monitorowany na bieżąco, a zmiany będą dokonywane w miarę zaistniałych potrzeb.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.