AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mateusz Sobkowski, 2020-06-02
Konin

Język angielski, Program nauczania

zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

- n +

Cele ogólne:
wzbogacenie słownictwa,
przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych,
zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,
zwiększenie pewności siebie u ucznia posługującego się językiem angielskim.

Cele szczegółowe:
rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim,
rozwijanie sprawności mówienia i słuchania,
rozpoznawanie w zdaniach odpowiednich struktur gramatycznych,
kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych,
doskonalenie czytania ze zrozumieniem,
skuteczne używanie języka w codziennych sytuacjach,
wyrabianie umiejętności pracy z pomocami dydaktycznymi (słowniki, filmy),
kształcenie umiejętności pracy w parach i grupach.

W programie ująłem następujące treści nauczania:
Zakres materiału leksykalno-komunikacyjnego:
dom - pomieszczenia i wyposażenie
człowiek - ubrania, przymiotniki opisujące ubrania,
słownictwo związane z kupowaniem ubrań,
żywienie - artykuły spożywcze,
technologia - słownictwo,
świat przyrody - zwierzęta i przymiotniki je opisujące,
miejsce zamieszkania - miejsca w mieście,
wskazywanie drogi i pytanie o kierunek,
praca - popularne zawody,
czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego,
podróżowanie i turystyka - środki transportu, wyposażenie turystyczne,
kupowanie biletu na pociąg,
słownictwo związane z wizytą u lekarza.
Zakres materiału gramatycznego:
czasownik „to be”, „have got” „can” w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających,
konstrukcja „there is / there are”, przyimki opisujące położenie,
zaimki dzierżawcze,
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z „some” i „any”,
pytania o liczbę, ilość z użyciem „how much” i „how many”,
stopniowanie przymiotników,
konstrukcja „to be going to”,
czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple.
Metody:
metoda komunikacyjna,
metoda audiolingwalna,
metoda Reagowania Całym Ciałem,
metoda audiowizualna.

Techniki nauczania słownictwa:
prezentacja nowych słów za pomocą kart obrazkowych, materiałów autentycznych i przedmiotów,
prezentacja i utrwalanie słownictwa na podstawie opowiadania,
prezentacja i utrwalanie słownictwa na podstawie piosenek,
utrwalanie słownictwa poprzez zabawy z kartami obrazkowymi i wyrazowymi,
literowanie poznanych słów.

Techniki nauczania wymowy:
powtarzanie słów, fraz, zdań za nauczycielem lub nagraniem,
czytanie na głos tekstów.

Techniki nauczania gramatyki:
zabawa wyrazami tak, aby powstały pytania/zdania,
łączenie obrazków i odpowiednich struktur,
układanie rozsypanek wyrazowych,

Techniki nauczania sprawności receptywnych: słuchania i czytania
słuchanie/czytanie i wykonywanie poleceń nauczyciela,
zrozumienie ogólnego sensu tekstu słuchanego/czytanego,
wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekście słuchanym/czytanym,
czytanie na głos krótkiego tekstu,
ciche czytanie.

Techniki nauczania sprawności produktywnych: mówienia i pisania
odpowiadanie na pytania nauczyciela,
ustne opisywanie obrazka,
mówienie/pisanie o sobie na podstawie zaprezentowanego wzoru,
samodzielne zadawanie pytań.

Techniki wdrażania autonomii ucznia:
systematyczne wdrażanie do dokonywania samooceny,
zachęcanie uczniów do wyrażania opinii na temat stopnia satysfakcji z wykonanego zadania,
oferowanie ćwiczeń do wyboru,
zachęcanie uczniów do pracy w parach/grupach,
zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem (np. przez słuchanie muzyki w języku angielskim, oglądanie filmów w tym języku, korzystanie ze słowników, prowadzenie własnych słowniczków obrazkowo-wyrazowych),
zachęcanie uczniów do odnajdywania przykładów użycia języka angielskiego poza szkołą, np. na opakowaniach różnych produktów.

Techniki dramowe:
pantomima,
odgrywanie ról w scenkach sytuacyjnych,
odgrywanie scenek na podstawie prezentowanych tekstów.

Techniki multimedialne:
wykorzystanie tablicy multimedialnej,
wyszukiwanie określonych informacji w Internecie,

Formy pracy:
praca indywidualna,
praca w parach,
praca w grupach,
praca z całą grupą.

Materiały nauczania:
karty obrazkowe,
karty wyrazowe,
plakaty, plansze, mapy, zdjęcia,
słowniki,
karty pracy przygotowane przez nauczyciela,
strony internetowe,
oprogramowanie do tablicy multimedialnej.


W wyniku przeprowadzenia programu uczeń:
usystematyzował i utrwalił wiedzę,
wzbogacił oraz utrwalił poznane słownictwo,
rozwiną poprawną wymowę,
rozumie czytany tekst,
zdobył umiejętność samodzielnego tworzenia prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
potrafi używać poznane zagadnienia gramatyczne,
sprawnie posługuje się słownikami językowymi,
zdobył pewność siebie w posługiwaniu się językiem,
poznał różnorodne techniki uczenia się,
nauczył się efektywnie uczyć, pełnić rolę, współpracować w grupie.

EWALUACJA PROGRAMU
By dowiedzieć się z jakimi trudnościami borykają się uczniowie, którzy brali udział w zajęciach na początku roku szkolnego 2018/2019 przeprowadziłem test diagnostyczny, który został powtórzony na koniec roku szkolnego. Przez cały okres realizacji programu prowadzone były na bieżąco obserwacje postępów uczniów, monitorowanie ich prac, zaangażowania w wykonywanie powierzonych im zadań oraz włożonego wysiłku. Na zakończenie programu uczniowie wypełnili ankietę, w której wypowiedzieli się na temat uczestnictwa w odbytych zajęciach. Uczniowie bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat jakości prowadzenia zajęć, zamieszczonych treściach oraz metodach pracy. Bardzo spodobały się im zajęcia, w których wykorzystywaliśmy tablicę multimedialną i przygotowane przeze mnie ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo jak i również krótkie nagrania filmowe służące nam jako wprowadzenie do przeprowadzenia scenek.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.