AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Prusak, 2020-06-02
Słupsk

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Prusak
2. Nauczane przedmioty: język polski, wiedza do życia w rodzinie
3. Czas stażu: 01.09.2017- 31.05.2020I Czynności organizacyjne

Kierunki rozwoju wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz.U. 2013 r., poz. 393 ):

Zadania i formy realizacji:
1. Poznanie procedur awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły. 
a) Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.
b) Zapoznanie z dokumentami szkoły: programem wychowawczym szkoły, Statutem Szkoły oraz WSO.
c) Śledzenie stron internetowych MEN
II Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego:

uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
§8 ust 2 pkt 1

1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły( kursy i szkolenie).
2. Udział w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
3. Udział w Zespołach Samokształceniowych.
4. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na temat satysfakcji z poziomu nauczania języka polskiego.
5. Korzystanie z nowości wydawniczych, czasopism i portali internetowych, podnoszących jakość pracy na lekcjach języka polskiego.
6. Badanie wyników nauczania języka polskiego we współpracy z wydawnictwem GWO( program "Lepsza Szkoła").
wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
& 8, ust. 2, pkt 2

1. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii
multimedialnych.
2. Przygotowywanie i przekształcanie testów, sprawdzianów, rozkładów materiału
i konspektów techniką komputerową.
3. Udział w internetowym projekcie "Lepsza Szkoła".
4. Korzystanie z zasobów sieci internetowej: literka.pl, nowaera.pl, edukacja.pl,
profesor.pl, interklasa.pl, operon.pl, i.in.
5. Korespondowanie z rodzicami uczniów za pomocą Librus Sinergia.
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem  z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
& 8, ust. 2, pkt 3

1. Wygłoszenie referatu na zebraniu Zespołu Humanistycznego.
2. Współpraca z nauczycielami polonistami oraz nauczycielami innych przedmiotów, polegająca na wymianie doświadczeń w zakresie metod i form pracy.
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.


opracowanie i  wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

&8, ust. 2, pkt 4 a

1. Opracowanie i wdrożenie programu warsztatów Ojczyzny polszczyzny.
2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć rozwijających z języka polskiego.


wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

§8 ust 2 pkt 4 b

1. Współpraca z OKE przy omawianiu i poprawianiu prac maturalnych.


poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§8 ust 2 pkt 4 c


1. Praca z uczniem słabym na dodatkowych zajęciach rozwijających z języka polskiego.
2. Współorganizowanie wycieczek i imprez szkolnych.
3. Praca z uczniem zdolnym na dodatkowych zajęciach z Ojczyzny polszczyzny.


wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§8 ust 2 pkt 4 e

1. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Kobylnicy.
2. Współorganizowanie Festynu rodzinnego na terenie szkoły.
3. Publikacja na stronie internetowej dotycząca promocji szkoły.
4. Współpraca z Grupą Rekonstrukcji Historycznych "Grzmot".

umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
§8 ust 2 pkt 5

1. Współpraca z pielęgniarką szkolną oraz z Szkołą Rodzenia w Słupsku
( pozyskanie materiałów do rozwiązywania problemów młodzieży dotyczących ich seksualności- zajęcia z wychowania do życia w rodzinie).
2. Praca indywidualna z uczennicą Julią Szafrański. Pomoc uczennicy w
poznawaniu ojczystego języka, uzupełnianiu braków językowych
spowodowanych pobytem uczennicy w USA.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami.


Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje
zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.plan zatwierdzono podpis

................................... ..............................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.