AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Jankowska, 2020-05-28
Toruń

Historia, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Jankowska

Dane nauczyciela:

Imię i nazwisko: Anna Jankowska

Cele stażu:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
2. Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
3. Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły
I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

l.p.
Podejmowane działania
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji/uwagiPoznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego
VIII-IX 2017
wniosek i plan rozwoju zawodowego
2.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego i złożenie go wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu
Analiza własnych możliwości, potrzeb szkoły oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2017
wniosek i plan rozwoju zawodowego
3
Śledzenie zmian w prawie oświatowym dotyczących awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego
Cały okres stażu
notatki
4
Realizacja zaplanowanych czynności, analiza podejmowanych działań oraz ich ewaluacja i dokumentowanie
Dokumentowanie podejmowanych działań
Cały okres stażu
zaświadczenia, dokumenty,
sprawozdania,
5
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
Czerwiec 2020
sprawozdanie

II. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8.1. Nauczyciel mianowany, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3)pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
– z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


§ 8.2.1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
l.p.
Podejmowane działania
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji/uwagi
1.
Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz dopasowanie działań do zmian zachodzących w oświacie
Analiza nowej podstawy programowej z historii
i WOS;
uaktualnienie PSO z historii i WOS i zapoznanie z nim uczniów
Uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, konferencjach metodycznych
Studiowanie literatury

sierpień/ wrzesień 2017, cały okres stażu
PSO, plany wynikowe
z historii i WOS, zaświadczenia
2.
Przygotowanie uczniów do konkursów z historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz organizacja konkursów szkolnych
Indywidualna praca z uczniami, zajęcia dodatkowe
Okres stażu
Zaświadczenia, wpisy
w dokumentacji szkolnej
3.
Organizowanie wycieczek szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki historycznej
Przygotowanie planu oraz organizacja wycieczek
Okres stazu
Dokumentacja szkolna
4.
Obserwacja i analiza możliwości
i osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz uwzględnianie w pracy ich potrzeb rozwojowych
Obserwacja oraz analiza możliwości i osiągnięć edukacyjnych uczniów za pomocą opracowanych narzędzi diagnostycznych, propozycje zmian (ewaluacja),
Indywidualizacja nauczania
Diagnoza potrzeb i zainteresowań uczniów
Zaangażowanie uczniów do udziału w konkursach, lekcji, wycieczkach
Współpraca z rodzicami
stosowanie metod aktywizujących

Okres stażu
Notatki, rozkłady materiału, dokumentacja konkursów, karty wycieczek, dziennik

§ 8.2.2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnejWzbogacanie własnego warsztatu pracy
Analiza materiałów dydaktycznych, historycznych i z zakresu pedagogiki i psychologii on-line,
Przygotowanie pomocy dydaktycznych (filmiki, ilustracje, karykatury, diagramy, itp.)
Korzystanie na lekcji z tablicy multimedialnej, dziennika elektronicznego

Okres stażu
Dokumentacja szkolna, pomoce dydaktyczne
2.
Wykorzystanie komputera
w pracy nauczyciela
Tworzenie dokumentów szkolnych, testów, prezentacji multimedialnych, itp.
Korzystanie z dziennika elektronicznego,
Kontakt z rodzicami uczniów drogą elektroniczną

Okres stażu
Dokumentacja szkolna

§ 8.2.3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć1.
Praca w zespołach humanistycznym
i wychowawczym
Aktywne włączenie się w prace zespołów wychowawczego i humanistycznego (w tym pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu humanistycznego),
Współpraca w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych

Okres stażu
Protokoły pracy zespołów
2.
Przeprowadzenie lekcji otwartej
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartej dla innych nauczycieli
Okres stażu
Scenariusz zajęć
3.
Publikacja własnego warsztatu pracy
Opracowanie i opublikowanie opracowanych zagadnień
Okres stażu
Publikacja

§ 8.2. 4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1.
Prowadzenie koła historycznego
Przygotowanie programu koła historycznego i jego zajęcia dla zainteresowanych uczniów
Okres stażu
Plan koła historycznego
2.
Przygotowanie wycieczek historycznych
Opracowanie programu i realizacja wycieczek o tematyce historycznej
Okres stażu
Dokumentacja szkolna§ 8.2.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Przy

Przygotowanie uczniów do konkursów
Zachęcanie i przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych
i międzyszkolnych z zakresu historii i WOS
Okres stażu
Sprawozdania z konkursów, plan koła historycznego
2.
Przygotowanie uroczystości szkolnych o tematyce historycznej
Opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych i jego realizacja
Okres stażu
Scenariusze uroczystości szkolnych
3.
Poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez wycieczki szkolne
Opracowanie programu i realizacja wycieczek o tematyce historycznej
Okres stażu
Dokumentacja szkolna


§ 8.2.4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.
Kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy i świadomości społecznej
Przystąpienie do Programu Edukacji Prawnej prowadzonego przez Fundację Court Watch Polska,
Przygotowanie wycieczek historycznych
Programy Centrum Edukacji Obywatelskiej
Współpraca z Hospicjum Nadzieja w Toruniu

IX/X 2017
Okres stażu
Dziennik, sprawozdanie
Dokumentacja szkolna
2.
Współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi
i społecznymi
j.w.
Okres stażu
Dokumentacja szkolna

§ 8.2.5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1.
Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami
i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów
oraz diagnoza problemów


Obserwacja własna,
rozmowy z uczniami,
wnioski wyciągnięte
z rozmów poświęconych problemom edukacyjnym i wychowawczym
w szkole
Współpraca z pedagogiem

Okres stażu
Notatki, dokumentacja szkolna
2.
Przygotowanie klasowego programu wychowawczego
Opracowanie i realizacja klasowego programu wychowawczego
Okres stażu
Klasowy program wychowawczy
3.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności
Lektura literatury z zakresu psychologii, pedagogiki,
udział w warsztatach dotyczących wychowania
i profilaktyki

Okres stażu
Notatki, zaświadczenia
4.
Umiejętność stosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów
Rozwiązywanie problemów wychowawczych :
zgłaszanie zaobserwowanych negatywnych zjawisk,
Rozmowy z rodzicami, innymi nauczycielami, pedagogiem,
modyfikowanie warsztatu pracy poprzez zastosowanie właściwych metod pracy

Okres stażu
Notatki, dokumentacja szkolna

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.